Hopp til hovedinnhold

Psykologi, bachelorstudium (B-PSYKOL)


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Studieprogramkode

B-PSYKOL

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i psykologi

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk
Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Etter fullført utdanning vil studenten

 • ha kunnskap om psykologiske basaldisipliner, inkludert forståelse av begreper, teorier og metoder innenfor utviklings-, kognisjons-, biologisk-, sosial- og personlighetspsykologi, og deres anvendelsesområder
 • ha kunnskap om psykologisk forskningsmetode og akademisk formidling
 • ha kunnskap om psykologiens historie og moderne anvendelsesområder
 • ha kunnskap om helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid
 • ha kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologi, helse/klinisk psykologi og pedagogisk psykologi
 • kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområde

Ferdigheter Etter fullført utdanning vil studenten

 • kunne anvende psykologiens vitenskapelige metoder og redskaper,
 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor de psykologiske fagområder,
 • kunne begrunne og velge relevante analyse- og løsningsmodeller i forhold til psykologiske emner og oppgaver, samt formidle psykologiske problemstillinger og løsningsmodeller.
 • kunne belyse allmennmenneskelige forhold som involverer etiske, kulturelle og andre forhold, og komme med forslag til både undersøkelser og intervensjoner.
 • kunne formidle generelle psykologiske problemstillinger dvs. gjøre rede for hvordan et psykologisk emne behandles innenfor forskjellige psykologiske disipliner og ut fra forskjellige teoretiske antakelser med tilhørende metodisk og empirisk grunnlag.
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse Etter fullført utdanning vil studenten

 • kunne belyse, analysere, vurdere og gi råd i saker vedrørende enkeltpersoner, grupper og organisasjoner
 • kunne delta i utviklingsprosjekter, eksempelvis innenfor forebygging, rehabiliterings- og arbeidsledighetsområdet
 • kunne assistere ved planlegging, gjennomføring, rapportering eller evaluering av psykologiske utviklings- og forskningsprosjekter
 • kunne være i stand til å håndtere situasjoner ved å analysere, strukturere og sette mål innenfor et praktisk eller teoretisk område, og således planlegge, iverksette og evaluere handlingsforløp i samarbeid med personer i det psykologiske fagfelt så vel som fra andre fagfelter
 • kunne identifisere egne læringsbehov og strukturere og fasilitere egne og andres læringsprosesser
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
Intro

Psykologi er et bredt fagfelt som inkluderer interessante tema som hvordan vi oppfatter, bearbeider og lagrer informasjon, hvordan vi samhandler med- og påvirker hverandre, hvordan personligheten vår utvikles, hvordan kroppen vår reagerer på stress og hvordan vi kan forstå, forebygge og behandle psykiske lidelser. Gjennom bachelorstudiet i psykologi blir du kjent med hovedretningene innenfor psykologi som for eksempel sosialpsykologi, personlighetspsykologi, kognitiv psykologi og biologisk psykologi. I tillegg så vil du også lære om mer anvendte fagområder som arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Du vil også få mulighet til praksisopphold. Bachelorstudiet i psykologi gir evidensbasert kompetanse og du vil bli kjent med nyere forskning innen fagfeltet og du får anledning til å gjennomføre egne små forskningsprosjekter. Kvalitativ og kvantitativ metode, kunnskapsutvikling, forskningsdesign, lovgivning og etikk utgjør studiets verktøykasse, som gir deg et godt grunnlag for å arbeid systematisk, med digitale verktøy. Til sammen gir studiet deg en helthetlig psykologiforståelse og et godt utgangspunkt for å velge eventuell spesialisering på masternivå.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Hva kan du bli?

Programmet vil gi kompetanse om det å undersøke, beskrive, forstå og utvikle mennesker, grupper og organisasjoner. Studiet tar sikte på å formidle kunnskaper om basaldisipliner, slik at kandidaten – i rollen som leder, medarbeider eller rådgiver -  får en adekvat kompetanse til å forstå, ivareta og utvikle mennesker i organisasjoner, inkludert det å undersøke og forebygge belastninger og å håndtere mellommenneskelige relasjoner som for eksempel konflikthåndtering.

Bachelorutdanningen i psykologi gir ikke grunnlag for å praktisere som psykolog i Norge etter gjeldende lovverk. Med bachelor i psykologi vil en likevel ha bred kunnskap og kompetanse om menneskers følelser og atferd, samt hvordan man kan nærme seg relevante problemsstillinger systematisk og vitenskapelig. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor helse- og velferdstjenester, og på ulike organisatoriske nivåer innen både offentlig og privat virksomhet. I tillegg kvalifiserer utdanningen til videre forskning- og utviklingsarbeid; ledelse, HR og organisasjoner; HMS; utdanning og oppvekst; veiledning og rådgivning; tjenesteutvikling og innovasjon; kommunikasjon og formidling.

Graden bachelor i psykologi kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå

Kontaktinformasjon - studentsider

Institutt for sosialfag, telefon 51834139

Instituttleder: Morten Tønnessen

Kontorsjef: Stig Helleren

Studieprogramleder: Jone R. Bjørnestad

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Examen Philosophicum - IS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IS

   Studiepoeng: 10

  • Introduksjon til psykologi

   Første år, semester 1

   Introduksjon til psykologi

   Studiepoeng: 10

  • Psykologi - før og nå

   Første år, semester 1

   Psykologi - før og nå

   Studiepoeng: 10

  • Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode

   Første år, semester 2

   Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode

   Studiepoeng: 15

  • Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

   Første år, semester 2

   Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

   Studiepoeng: 15

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi

   Andre år, semester 3

   Arbeids- og organisasjonspsykologi

   Studiepoeng: 10

  • Helsepsykologi

   Andre år, semester 3

   Helsepsykologi

   Studiepoeng: 10

  • Pedagogisk psykologi

   Andre år, semester 3

   Pedagogisk psykologi

   Studiepoeng: 10

  • Kvalitativ og kvantitativ metode

   Tredje år, semester 5

   Kvalitativ og kvantitativ metode

   Studiepoeng: 15

  • Kunnskapsutvikling og forskningsdesign

   Tredje år, semester 5

   Kunnskapsutvikling og forskningsdesign

   Studiepoeng: 15

  • Lovgivning og etikk

   Tredje år, semester 6

   Lovgivning og etikk

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester, emner ved UiS eller utveksling

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

På bachelorprogrammet i psykologi er det mulighet for å dra på utveksling i fjerde semester. Når du studerer psykologi, er det sentralt å ha kunnskaper om menneskelig mangfold. Utveksling til andre land og kulturer vil kunne gi erfaringer som beriker i så måte. Et utvekslingsopphold er også en god måte til å gjøre graden din spesiell, og til å studere emner UiS ikke tilbyr.

Psykologistudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen utvekslingsinstitusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet i samarbeid med internasjonalt kontor til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Salim Øndes for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

 

Utveksling
 • Alle land

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Göteborgs Tekniska Institut

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Åbo Akademi University

  Åbo Akademi University

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

 • Finland

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  Åbo Akademi University

  Åbo Akademi University

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Göteborgs Tekniska Institut

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.