Datateknologi - master deltid

Digital teknologi er overalt. Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i de fleste bransjer. Hvis du vil være med og skape smarte løsninger innen smarte byer, energi og digitalisering, er dette studiet for deg.

Published Endret
Fakta
Varighet

4 år/8 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

5

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere Søk på Master of Science in Computer Science – part-time i Søknadsweb:

For deg som bor i regionen kan deltidsstudiet tas i kombinasjon med jobb eller andre aktiviteter, du kan følge undervisningsopplegget som gis.

Om studiet

En mastergrad i datateknologi gjør deg kvalifisert for krevende og interessante arbeidsoppgaver innen IKT. Studiet tilbys som 2-årig masterstudium og som masterstudium deltid over 4 år.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. 

For deg som bor i regionen kan deltidsstudiet tas i kombinasjon med jobb eller andre aktiviteter, du kan følge undervisningsopplegget som gis. Du tar emner sammen med fulltidsstudenter som tar studiet over to år, men du tar færre emner per semester fordelt på fire år. Deltidsstudiet foregår på dagtid og de fleste emnet baserer seg på laboratoriearbeid og prosjektarbeid i grupper med obligatorisk oppmøte. Forelesninger streames som regel ikke, men bøker og andre materialer dekker pensum. Du må regne med at du trenger 1-2 dager per uke (avhengig av semester) for å følge obligatoriske aktiviteter.

På studiet tar du emner i programvareutvikling, IKT-sikkerhet og informasjonssystemer. Undervisningen varierer fra mer tradisjonelle forelesninger til øvinger, prosjektarbeid, laboratorieundervisning og innføring i moderne programvare.

Du vil også ta emner der du lærer om styring, design og programmering av dataintensive systemer. I tillegg tar du fag som Sikkerhet og sårbarhet i nettverk. På studiet lærer du mer om de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen av trådløs kommunikasjon.

Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Hva kan du bli?

Utviklere og forskere innen datateknikk er uunnværlige i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter hvor de finner arbeid: IT-konsulentselskaper, bedrifter som utvikler annen type teknologi, energiselskaper, virksomheter innen telekommunikasjon, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og forskere og utviklere innen informatikk er avgjørende for å gjøre informasjonssamfunnet og digitaliseringen til en realitet.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført toårig mastergrad i datateknologi skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Avansert kunnskap innen datateknologi inkludert sky-tjenester, sikkerhet, blokkjede, nettverk, distribuerte systemer.

K2: Dyp kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder.

Ferdigheter

S1: Selvstendig bruke relevante metoder innen forskning og programvareutvikling.

S2: Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse for å strukturere og formulere faglige resonnementer innen datateknologi.

S3: Utføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med etablerte etiske normer for forskning.

S4: Utnytte kunnskap innen trådløs kommunikasjon, sensornettverk og distribuerte kommunikasjonssystemer.

S5: Design, modeller, simuler og utvikler avanserte nettverksbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet.

Generell kompetanse

G1: Analysere relevante faglige, og undersøke etiske problemstillinger.

G2: Bruke tilegnet kunnskap og ferdigheter på nye områder for å fullføre komplekse oppgaver og prosjekter.

G3: Kommunisere helhetlig om eget arbeid og beherske fagområdets uttrykksform.

G4: Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag, data. En annen bachelorgrad i data, informatikk eller tilsvarende må inneholde minimum 50 studiepoeng med informatikk- eller datatekniske emner og 25 studiepoeng i matematikk, 7,5 studiepoeng i fysikk og, 5 studiepoeng i statistikk. For søkere tatt opp til 3-årig bachelorstudium i ingeniørfag, data, i 2012 eller senere, vil dette kravet være oppfylt.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C

Hvis du har fullført studier/kurs utenfor Universitetet i Stavanger, må du laste opp kursbeskrivelser/emnebeskrivelse, som må inneholde klart definert curriculum (læringsutbytter).

Kursnavn og koder på emnebeskrivelsene må samsvare med karakterutskrift. Søkere som ikke levere emnebeskrivelse kan risikere at opptakskommiteen nedprioriterer søknaden om de ikke kan finne ut hva emnene omhandler.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (stp.) matematikk, minst 5 stp. statistikk, og minst 7,5 stp. i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • 5. eller 7. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 5. og 7. semester

   • Anbefalte valgemner 5. og 7. semester ved UiS

    • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

     Tredje år, semester 5

     Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning (DAT640)

     Studiepoeng: 10

    • Blokkjedeteknologier

     Tredje år, semester 5

     Blokkjedeteknologier (DAT650)

     Studiepoeng: 10

    • Bildebehandling og maskinsyn

     Tredje år, semester 5

     Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. og 7. semester ved UiS

    • Data-intensive Systems and Algorithms

     Tredje år, semester 5

     Data-intensive Systems and Algorithms (DAT535)

     Studiepoeng: 5

    • Prosjekt i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Prosjekt i datateknologi (DAT620)

     Studiepoeng: 10

    • Dype nevrale nett

     Tredje år, semester 5

     Dype nevrale nett (ELE680)

     Studiepoeng: 5

  • Utveksling 5. eller 7. semester

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på Data Science og datateknologi?

spørsmål og svar SOS

Hva lærer du når du velger program Data Science?

Programmet Data Science lærer deg å trekke ut relevant informasjon fra en kompilering av store datasett fra forskjellige kilder. Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for utøvere i nesten alle disipliner, sektorer og næringer.

Det gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du får kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder. Studiet vil være svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Hva lærer du når du velger program datateknologi?

Programmet datateknologi lærer deg ledelse, design og programmering av datasystemer. Evnen til å integrere kunnskap og ferdigheter i sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet sammen med algoritmeteori og statistikk er nødvendig for å svare på utfordringer i datasystemer i alle bransjer.

Det gir grunnlag for arbeid med utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer til forskjellige formål. Du får kunnskap og ferdigheter innen nettverkssikkerhet, pålitelighet av distribuerte systemer, simulering og modellering.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Mer om utdanningen

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831747
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i datateknikk
51832061
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Livet som student i Stavanger