Datateknologi - master 5 år

Dette studiet passer for deg som vil jobbe med programvareutvikling, datanettverk, nettskyløsninger, håndtering og analyse av store datasett og utvikling av ny teknologi som krever solid dataforståelse.

Published Endret
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Studiepoeng

300

Antall studieplasser

25

Poenggrense

2022: 41,2 / 40,8  (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Som datastudent ved UiS har du tilgang til fine fasiliteter, både for egenstudier og gruppearbeid.

Om studiet

Med en mastergrad i datateknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene er like bachelorstudiet i datateknologi, der undervisningen i hovedsak foregår på norsk. De to siste årene velger man mellom masterprogrammene: Datateknologi eller Data Science. På studentsidene våre finner du studieplanen for datateknologi (B-DATA), datateknologi master 2 år (M-DATENG) og Data Science master 2 år (M-APPDAT).

Denne retningen spesialiserer seg innen utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer for ulike formål. IKT-sikkerhet er sentralt. Du vil lære hvordan du kan utvikle programvare, og du får mulighet til å delta i et prosjekt med fokus på programmering av roboter. Du vil lære mer om maskinvare, programvare, innebygde system, operativsystemer, webprogrammering, kommunikasjonsteknologi, databasesystemer og overordnet datamaskinstruktur – for å nevne noe.

Dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap,
telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.  

Studentmiljø

Data- og elektronikkstudentene har linjeforeningene LED (for bachelorstudenter) og ISI (for masterstudenter) hvor du kan bli kjent med studentene fra ditt eget kull og andre klassetrinn. I løpet av studiet kan du som datastudent engasjere deg i forskjellige studentprosjekter som for eksempel ION Racing (se video), UiS subsea (se video), UiS Aerospace (se video).

Les mer:

Hva kan du bli?

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag - datateknologi
 • Master of Science – Data Science eller Master of Science – Computer Science

Fullført mastergrad innen datateknologi gir grunnlag for opptak på PhD-studiet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Datastudent Stian liker koding og utvikling

- Drømmejobben er innen utvikling, og jeg kan godt tenke meg å ha en ansvarsrolle som teamleder eller produktansvarlig.

Portrettbilde av mann med lyseblå genser og mørkeblå caps. Foto
Student Stian Brekken Antonsen

Navn og alder: Stian Brekken Antonsen, 22 år
Hjemsted: 
Bodø
Her bor jeg i Stavanger: 
Like ved Ullandhaug
Dette studerer jeg nå: 
Nå går jeg master i datateknologi med spesialisering i pålitelige og sikre systemer. Jeg har akkurat fullført bachelor-løpet av masteren. Jeg søkte meg inn på datateknologi via den femårige opptaksveien.

Jeg studerer datateknologi fordi:

Jeg har alltid vært interessert i data, og jeg har alltid likt å løse problemstillinger og utfordringer. Jeg har en klassisk gaming-bakgrunn, og etter hvert begynte jeg å utvikle egne spill. Utvikling er noe jeg fortsatt holder på med.

Mine favorittemner på studiet er:  

Favorittemnet mitt er videregående programmering (DAT240). I dette emnet lærte vi mye om utvikling. Vi lagde kodebaser som kan vare livet ut, og koder som kan brukes om igjen. For eksempel når man lager en app, så kan man lage en kode og gjenbruke den senere og man kan forstå koden mange tiår etterpå. Vi måtte tenke gjennom hvilke koder vi skrev, og vi fikk mulighet til å utvikle oss selv som utviklere.

Jeg likte også sikkerhet og sårbarhet i nettverk (DAT510). I dette emnet lærte vi om kryptografi og sikkerhet, og vi fikk implementere dette selv, noe som ga oss en grundig erfaring. Vi kunne også velge fritt hvilket kodespråk vi ville skrive, så vi ble ikke låst til et bestemt språk. Forrige sommer hadde jeg sommerjobb hos en bedrift der jeg jobbet med sikkerhet. Det var lett å få seg jobb med den forkunnskapen jeg hadde fra studiet. Jeg var på ett intervju og så fikk jeg jobben.  

Dette er mitt beste studietips:

Møt opp på universitetet, og ha faste steder hvor du jobber med skolearbeid. Jeg jobber for eksempel ikke med skolearbeid hjemme. Det gjør noe med meg mentalt å ha et skille mellom hvor jeg sitter og jobber, og hvor jeg gjør andre ting og slapper av. Jeg sitter konsentrert når jeg er på universitetet. Møt også opp på øvingstimene, der kan du få hjelp av en studentassistent som har hatt fagene tidligere.

Dette er min drømmejobb:

Drømmejobben er innen utvikling, og jeg kan godt tenke meg å ha en ansvarsrolle som teamleder eller produktansvarlig. For eksempel som teamleder for en gruppe som jobber med utvikling. Jeg drømmer også om å ha friheten til å lage min egen arbeidshverdag, og det å kunne sitte og jobbe fra hvor som helst.

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Jeg ble godt kjent med medstudenter allerede i fadderuken. Jeg ble også kjent med folk ved å være på universitetet. Linjeforeningen ISI, som jeg er medlem av, har for eksempel et eget rom i fjerde etasje i Kjølv Egelands hus. Vi finner også på mye sosialt sammen på fritiden.

I tillegg var jeg med på å starte opp igjen en sjakklubb på campus. Sjakklubben eksisterte for noen år siden, men den hadde ikke vært aktiv på en stund. Vi fikk god hjelp av Studentskipnaden i Stavanger, og kjøpte inn brett og brikker. Prinsippet til klubben er at den skal være gratis og åpen for alle. Her møter du mange ulike folk som har sjakk som en felles interesse. Vi har også hatt arrangement sammen med linjeforeninger der vi for eksempel har spilt ulike spill sammen. På Facebook-siden «Stavanger StudentSjakk» finner du informasjon om arrangementer som du kan delta på.

Dette liker jeg å gjøre på fritiden:

Jeg spiller CS:GO i tredjedivisjon i Telialigaen. Da spiller jeg med en fast kompisgjeng. Jeg spiller også frisbeegolf og liker å gå tur i nærområdet. Lifjell eller Dalsnuten er for eksempel fine fjellturer.

Dette er typisk Stavanger:

Stavanger har et bra uteliv, og det er alltid noe å finne på her. For eksempel kan man gå på konsert på Folken. Det er også flotte frisbeegolfbaner i området, og gode turmuligheter, for eksempel i Sørmarka.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Se læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene:

 

Bachelor:

Bachelor i ingeniørfag - datateknologi

 

Master:

Master of Science - Data Science 

Master of Science - Computer Science 

Overgang til høyere nivå

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.*
  *Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i xxx, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:
  a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
  b) Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C

Kontakt

Med spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Datateknologi - bachelor i ingeniørfag

  • Obligatoriske emner

   • Grunnleggende programmering

    Første år, semester 1

    Grunnleggende programmering (DAT120)

    Studiepoeng: 10

   • Fysikk for data/elektro

    Første år, semester 1

    Fysikk for data/elektro (FYS102)

    Studiepoeng: 5

   • Grunnleggende kjemi

    Første år, semester 1

    Grunnleggende kjemi (KJE101)

    Studiepoeng: 5

   • Matematiske metoder 1

    Første år, semester 1

    Matematiske metoder 1 (MAT100)

    Studiepoeng: 10

   • Webprogrammering

    Første år, semester 2

    Webprogrammering (DAT310)

    Studiepoeng: 10

   • Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

    Første år, semester 2

    Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

    Studiepoeng: 10

   • Matematiske metoder 2

    Første år, semester 2

    Matematiske metoder 2 (MAT200)

    Studiepoeng: 10

   • Algoritmer og datastrukturer

    Andre år, semester 3

    Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

    Studiepoeng: 10

   • Informasjons- og programvaresikkerhet

    Andre år, semester 3

    Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

    Studiepoeng: 10

   • Operativsystemer og systemprogrammering

    Andre år, semester 3

    Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

    Studiepoeng: 10

   • Databaser

    Andre år, semester 4

    Databaser (DAT220)

    Studiepoeng: 10

   • Kommunikasjonsteknologi 1

    Andre år, semester 4

    Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

    Studiepoeng: 10

   • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Andre år, semester 4

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • Bacheloroppgave i datateknologi

    Tredje år, semester 5

    Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

    Studiepoeng: 20

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

    Studiepoeng: 10

  • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 5. semester

    • Anbefalte valgemner 5. semester

    • Andre valgemner 5. semester

   • Utveksling 5. semester

 • Valg av toårig masterprogram

  • Data Science, master i teknologi/siv.ing.

   • Obligatoriske emner

    • Nettskyteknologier

     Første år, semester 1

     Nettskyteknologier (DAT515)

     Studiepoeng: 5

    • Data-intensive Systems and Algorithms

     Første år, semester 1

     Data-intensive Systems and Algorithms (DAT535)

     Studiepoeng: 5

    • Introduksjon til datavitenskap

     Første år, semester 1

     Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     Første år, semester 1

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

    • Datautvinning og dyplæring

     Første år, semester 2

     Datautvinning og dyplæring (DAT550)

     Studiepoeng: 10

    • Algoritmeteori

     Første år, semester 2

     Algoritmeteori (DAT600)

     Studiepoeng: 10

    • Maskinlæring

     Første år, semester 2

     Maskinlæring (ELE520)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i Data Science

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i Data Science (DASMAS)

     Studiepoeng: 30

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

       Studiepoeng: 10

      • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Andre år, semester 3

       Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning (DAT640)

       Studiepoeng: 10

      • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

       Andre år, semester 3

       Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

       Studiepoeng: 10

      • Statistisk læring

       Andre år, semester 3

       Statistisk læring (STA530)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

    • Utveksling 3. semester

  • Datateknologi, master i teknologi/siv.ing.

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

       Studiepoeng: 10

      • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

       Andre år, semester 3

       Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning (DAT640)

       Studiepoeng: 10

      • Blokkjedeteknologier

       Andre år, semester 3

       Blokkjedeteknologier (DAT650)

       Studiepoeng: 10

      • Bildebehandling og maskinsyn

       Andre år, semester 3

       Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester ved UiS

      • Data-intensive Systems and Algorithms

       Andre år, semester 3

       Data-intensive Systems and Algorithms (DAT535)

       Studiepoeng: 5

      • Prosjekt i datateknologi

       Andre år, semester 3

       Prosjekt i datateknologi (DAT620)

       Studiepoeng: 10

      • Dype nevrale nett

       Andre år, semester 3

       Dype nevrale nett (ELE680)

       Studiepoeng: 5

      • Statistisk modellering og simulering

       Andre år, semester 3

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

 

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag - datateknologi
 • Master of Science – Data Science eller Master of Science – Computer Science

Spørsmål og svar

Hva er hovedforskjellen på datateknologi og Data Science?

Datateknologi 

Lærer deg ledelse, design og programmering av datasystemer. Evnen til å integrere kunnskap og ferdigheter i sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet sammen med algoritmeteori og statistikk er nødvendig for å svare på utfordringer i datasystemer i alle bransjer.

Data Science 

Lærer deg å trekke ut relevant informasjon fra en kompilering av store datasett fra forskjellige kilder. Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for utøvere i nesten alle disipliner, sektorer og næringer. Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus.

Mer informasjon om utdanningen

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831747
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i datateknologi
51832062
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger