Lærerutdanningene ved UiS

Lærer er et samlebegrep for alle som jobber med undervisning – enten det er i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen eller på videregående skole. Se hvilke lærerutdanninger du kan ta ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad som passer for deg som ønsker å jobbe med barn i alderen 1–6 år. Studiet gir deg kunnskap og barns utvikling og innføring i samspillet mellom barn og voksne. Studiet gir deg også kompetanse til å gå inn i en lederstilling i barnehagen, dersom du ønsker dette. 

Grunnskolelærer på 1.–7- trinn

Med master i grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn blir du lærer på barneskolen. Alle studenter har norsk, matematikk og pedagogikk som fellesfag. I tillegg blir du spesialist i tre andre fag du velger å fordype deg i.

Grunnskolelærer på 5.–10. trinn

Med master i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn får du jobbe med elever på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Som student ved UiS kan du velge mellom norsk eller matematikk som undervisningsfag, i tillegg til flere valgfag du fordyper deg i.

Lektorutdanningen for 8.–13.trinn

Gjennom den femårige lektorutdanningen får du en mastergrad som gir kompetanse til å undervise på ungdomsskolen og i videregående skole. Som lektor fordyper du deg i to undervisningsfag, og du kan blant annet velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk og fysikk.

Lektorutdanning i realfag for 8.–13. trinn

Vil du undervise i realfag på videregående skole? Da er denne lektorutdanningen noe for deg.

På lektorutdanningen i realfag skal du velge to skolefag som du skal undervise i. Du kan velge fordypningsfag i enten matte eller fysikk. Hvilket fordypningsfag du velger, vil påvirke hvilke undervisningsfag du kan velge mellom.

Les mer om lektorutdanningen i realfag.

PPU

Har du allerede fullført en utdannelse, men funnet ut at det er lærer du egentlig vil bli? Da kan du søke deg inn på en praktisk-pedagogisk utdannelse og få undervisningskompetanse i det du kan best. Også veiene til PPU er mange, og avhenger av hvilken utdannelse du har i bunn.

På UiS kan du velge mellom flere forskjellig lærerutdanninger.

Flere spennende studieretninger

Bli student hos oss