Lærerutdanningene ved UiS

Lærer er et samlebegrep for alle som jobber med undervisning – enten det er i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen eller på videregående skole. Se hvilke lærerutdanninger du kan ta ved Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad som passer for deg som ønsker å jobbe med barn i alderen 1-6 år. Studiet gir deg kunnskap og barns utvikling og innføring i samspillet mellom barn og voksne. Studiet gir deg også kompetanse til å gå inn i en lederstilling i barnehagen, dersom du ønsker dette. 

Grunnskolelærer på 1.-7- trinn

Med master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn blir du lærer på barneskolen. Alle studenter har norsk, matematikk og pedagogikk som fellesfag. I tillegg blir du spesialist i tre andre fag du velger å fordype deg i.

Grunnskolelærer på 5.-10. trinn

Med master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn får du jobbe med elever på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Som student ved UiS kan du velge mellom norsk eller matematikk som undervisningsfag, i tillegg til flere valgfag du fordyper deg i.

Lektorutdanningen for 8.-13.trinn

Gjennom den femårige lektorutdanningen får du en mastergrad som gir kompetanse til å undervise på ungdomsskolen og i videregående skole. Som lektor fordyper du deg i to undervisningsfag, og du kan blant annet velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk og fysikk.

PPU

Har du allerede fullført en utdannelse, men funnet ut at det er lærer du egentlig vil bli? Da kan du søke deg inn på en praktisk-pedagogisk utdannelse og få undervisningskompetanse i det du kan best. Også veiene til PPU er mange, og avhenger av hvilken utdannelse du har i bunn.

På UiS kan du velge mellom flere forskjellig lærerutdanninger.

Flere spennende studieretninger

Bli student hos oss