Ingeniørutdanninger ved UiS

En ingeniør designer løsninger. Enten det er innen data, batteri, energi, medisinsk teknologi eller noe helt annet. UiS har mange ingeniørutdanninger å velge mellom. Finn den som passer for deg!

Publisert Sist oppdatert

Hva er en ingeniør?

En ingeniør er en ekspert på problemløsning innen sitt felt. Som ingeniørstudent ved Universitetet i Stavanger (UiS) lærer du å finne grønne løsninger for framtiden.

Vi har mange ingeniørutdanninger du kan velge mellom – enten du vil bli en av de første ingeniørene i batteri- og energiteknologi, jobbe med KI eller løse framtidens helseteknologiske utfordringer.

Jeg håper å en dag kunne gjøre en forskjell når det kommer til medisinsk utstyr og kunstig intelligens.

Aurora , student på bachelor i medisinsk teknologi.

Utdanningene

På UiS har vi 3-årige bachelorgrader, 5-årige mastergrader og 2-årige mastergrader innen ingeniørfag. Vi har også y-veien til ingeniøryrket og forskjellige forkurs.

Bachelorgradene

En bachelorgrad tar normalt tre år. Det er derfor en ganske kjapp vei til en spennende og viktig jobb i arbeidslivet.

Framtiden er elektrisk – og lagring av energi står helt sentralt når «alt» skal gå på strøm.

Studiet er for deg som er interessert i teknologi, energi, matematikk og bærekraft.

Vi vektlegger en praktisk tilnærming til case og yrkesrettet opplæring.

Les om bachelor i batteri- og energiteknologi.

Som byggingeniør kan du designe alt fra broer til boliger, viktig infrastruktur og utforming av byer. 

Som byggingeniør får du kompetanse som er ettertraktet i flere bransjer.  

Her velger du mellom studieretningene konstruksjonsteknikk, byplanlegging og infrastruktur.

Les om bachelor i byggingeniør.

Dataingeniører kan jobbe med alt fra programvareutvikling til styring og drift av nettverk, datamaskiner og IT-systemer.

Les om bachelor i datateknologi.

En elektroingeniør er veldig ettertraktet i norsk arbeidsliv. Mye av undervisningen foregår på laboratorium. Her møter du en blanding av praktisk og teoretisk oppgaveløsning i grupper.  

Du kan velge å spesialisere deg innen automatisering og elektronikk, eller elkraft og elektrifisering.

Les om bachelor i elektroteknologi.

UiS tilbyr y-veistudiet i elektroteknologi, for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning.

Dette bachelorprogrammet gir kunnskap om teknologier for å utnytte alle former for energi, som petroleumsressurser, sol, vind, vann og geotermi.   

Som student lærer du å overføre teknologikompetanse fra petroleumsindustrien til andre bransjer.

Les om bachelor i energi- og petroleumsteknologi.

UiS tilbyr også y-veistudiet i energi- og petroleumsteknologi, for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning.

Maskiningeniører designer, analyserer og utvikler maskiner og systemer som driver den teknologiske utviklingen - alt fra små komponenter til store komplekse maskiner.

Vi utdanner konkurransedyktige maskiningeniører som er attraktive for flere arbeidsgivere.

Les om maskiningeniør bachelor.

UiS tilbyr også y-veistudiet i maskiningeniør, for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning.

Her får du jobbe i krysningspunktet mellom teknologi og medisin. Studiehverdagen veksler mellom laboratoriearbeid, gruppearbeid, praktisk og teoretisk oppgaveløsning.

Les om bachelor i medisinsk teknologi.

Verden står overfor mange miljøutfordringer. Denne bacheloren gir deg ingeniørkompetansen du trenger for å kunne bidra til å finne og utvikle løsningene. Her får du en teoretisk og praktisk utdannelse innen miljøfag, med mye laboratoriearbeid.

Les om bachelor i teknisk miljøvern.

De femårige mastergradene

Universitetet i Stavanger tilbyr to femårige mastergrader innen ingeniørfag.

Ta en utdanning som er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked. Dette studiet passer for deg som vil jobbe med programvareutvikling, datanettverk, nettskyløsninger, håndtering og analyse av store datasett, samt utvikling av ny teknologi.

På de to siste årene av masteren velger du mellom retningene datateknologi og Data Science. På begge retningene får du lære om nye og viktige teknologier, som for eksempel kunstig intelligens.

Les om masteren i datateknologi.

Masterstudiet i industriell økonomi gir deg en unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdannelse, og den tverrfaglige kompetansen gjør deg svært attraktiv for arbeidsgivere i mange ulike bransjer.

"Indøkere" er godt rustet til å jobbe med å kommunisere løsningsalternativer på kompliserte problemstillinger til ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

Les om masteren i industriell økonomi.

Forkurs og realfagskurs

Disse kursene er for deg som vil bli ingeniør, men som ikke møter alle opptakskravene.

Forkurset er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering. 

Forkurset kvalifiserer for opptak til 3-årig bachelor i ingeniør og 5-årig master.

Les om forkurs for ingeniører.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole.

Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor i ingeniørfag og til 5-årig master i matematikk og fysikk.

Les om det halvårige realfagskurset.

Les om det helårige realfagskurset.

Se våre toårige mastergrader innen ingeniørfag.

Hva gjør egentlig en ingeniør?

Forrige sommer hadde jeg sommerjobb hos en bedrift der jeg jobbet med sikkerhet. Det var lett å få seg jobb med den forkunnskapen jeg hadde fra studiet.

Stian , student på femårig master i datateknologi.

Flere spennende studieretninger

Bli student hos oss