Endring skjer ikke av seg selv

Vil du endre samfunnet er det smart å engasjere seg, enten det er for å løse spesifikke samfunnsproblem eller for å ta del i en utvikling. Med en relevant utdanning i lomma, blir målet mer overkommelig.

Published Endret

Batteri- og energiteknologi

Batterier laget av sagflis

Sosiologi bachelor

Praksis i en ishall?

Økonomi og administrasjon

Grønne løsninger i økonomien

Medisinsk teknologi

Livreddende algoritmer

Reiselivsledelse bachelor

Skal vi fortsatt reise?

Byggingeniør bachelor

Bærekraftig betong

Historie bachelor

Hva er miljøhistorie?

Barnevern bachelor

Gode levekår for barn

Grunnskolelærer

Her er det lov å game i timen