Forskere og SFO-ansatte går sammen for å bidra til økt kvalitet i skolefritidsordninga

I prosjektet EKCO skal SFO-ansatte sammen med forskere undersøke hvordan SFO-tilbud i fem land fungerer i dag, med formål om å utvikle nye og bedre praksiser på feltet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Extended education facilitating key competences through cooperative learning (forkortet EKCO) er et internasjonalt forskningsprosjekt med forskere og SFO-ansatte i fem land: Norge, Danmark, Sverige, Østerrike og Sveits. Prosjektet pågår i perioden 2023 - 2026 og er finansiert med 4 millioner kroner gjennom forskningsmidler fra Erasmus+.

Arbeidet ledes av førstelektor Gunn Helen Ofstad ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

Prosjektets nettside hos Erasmus+.

Information in english

Vil øke kvaliteten i SFO-tilbudet

EKCO skal være et utviklingsprosjekt med formål om å kartlegge dagens aktiviteter i SFO og utvikle kvaliteten av disse.

elever med forstørrelsesglass undersøker tre. foto: Getty

- SFO som institusjon og fagfelt er veldig ulikt fra land til land, og har i tillegg ganske ulik status. Som fagfelt er det fragmentert, og det er behov for forskning på feltet ettersom tilbudet har blitt en så viktig del av barns utvikling. Det finnes per i dag lite forskning, både nasjonalt og internasjonalt, på feltet, selv om det utgjør en stor del av barns hverdag over flere år, sier prosjektleder Gunn Helen Ofstad, som er førstelektor ved Lesesenteret.

- Ettersom SFO nå også har blitt gratis for flere barn i norsk skole, er det nødvendig å se på rammene rundt tilbudet og hvordan det kan utvikles med tanke på kvalitet, sier Ofstad.

Kartlegging av likheter og ulikheter

I forskningsprosjektet vil totalt fem land delta; Norge, Danmark, Sverige, Østerrike og Sveits. Tilbudene mellom disse fem landene har per i dag variasjoner. I første og pågående fase i prosjektet ser forskerne på rammevilkårene rundt tilbudene, og kartlegger likheter og ulikheter. Flere av landene har nasjonale styringsdokumenter tilknyttet tilbudene, men det vitner om stor variasjon her om hva SFO-tilbudene har som mål å oppnå for barna som benytter tilbudet.

Utvikle og gjøre "best practices" tilgjengelig for flere

Andre fase av prosjektet vil være å sammenligne hvordan praksisfeltet jobber.

Det vil bli utviklet best practices både lokalt og nasjonalt, og deltakerne skal videre teste ut de andre landenes definerte best practices. Herunder vil det også være valgt ut noen kjerneaktiviteter og tema knyttet til bærekraft. Aktivitetene utvikles av forskermiljøene og SFO-ansatte i fellesskap, før SFO-ansatte prøver de ut.

Etter dette, vil disse aktivitetene bli gjort tilgjengelig for alle. Litteratur fra de fem landene vil også oversettes til engelsk for at flere skal få tilgang til litteratur og arbeidsmetoder.

Prosjektet pågår i perioden 2023 til 2026, og er støttet av Erasmus+ med 4 millioner kroner.

Prosjektgruppe fra Universitetet i Stavanger

Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i fysisk fostring
51833449
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Rådgiver
51832034
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Avdelingsingeniør
51833083
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51832023
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833628
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i kroppsøving og idrett
51833592
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk