Exploring Leadership (eXL)

Forskergruppen eXploring Leadership (eXL) ved Universitetet i Stavanger er et forum som legger til rette for et spennende mangfold i ledelsesforskning og utvikling. eXL er en inkluderende møteplass hvor en kan treffes på tvers av fagmiljø og institusjonelle grenser.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
eXL er et forum som legger til rette for et spennende mangfold i ledelsesforskning og utvlikling.

Exploring Leadership (eXL)

eXL er en inkluderende møteplass hvor en kan treffes på tvers av fagmiljø og institusjonelle grenser.

Arbeidslivet er preget av økt kompleksitet, høyt tempo, og fokus på løsning selv om en ikke alltid forstår problemet. Eksempler på dette er globalisering og digitalisering, akutte og langvarige kriser, energi- og miljøutfordringer, og større mangfold og behov for omstilling i form av effektivisering og innovasjon. Dette betyr at vi må tenke nytt om organisasjon og ledelse.

Forskergruppen eXploring Leadership (eXL) ved Universitetet i Stavanger er et forum som legger til rette for et spennende mangfold i ledelsesforskning og utvikling. eXL er en inkluderende møteplass hvor en kan treffes på tvers av fagmiljø og institusjonelle grenser.

Et åpent nasjonalt forum for transdisiplinær ledelsesforskning og praksis som nysgjerrig og lekelysten utforsker hvordan ulike tilnærminger kan bidra til å utvikle nye forståelser og kunnskap om ledelse som fag, som praksis, og som virkemiddel. Ta kontakt om du vil være med å utforske dagens og fremtidens ledelse så vil vi gjerne ha deg med, uansett hvor enn du måtte befinne deg.

Kontakt

Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831521
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Instituttleder
51833762
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole

Medlemmer

Førsteamanuensis i endringsledelse
51831631
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831199
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i organisasjons- og flerkulturell kommunikasjon
51833743
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Professor i statsvitenskap
51832529
EOJ 315
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i serviceledelse
51833763
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Professor i designmetodikk og innovasjonsprosesser
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Stipendiat i ledelse
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis serviceledelse
51833702
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51833024
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832152
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i reiselivsfag
51833730
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Stipendiat i tjenesteinnovasjon
51831902
posthulle: B-20
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i ledelse
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Stipendiat i ledelse
51831834
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Stipendiat i hotelledelse
51831694
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Professor i organisasjonspsykologi
51833769
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Professor i reiselivsledelse
51831228
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole