72 artikler
Undergrunnskart over Norge og Nordsjøen

NCS2030 – Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel

Energi, miljø og samfunn, master

Energi, miljø og samfunn - master 2 år

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og den mulige overgangen til et lavutslippssamfunn trigger

Dataprosesser_illustrasjon

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger samler sin forskning på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

En gruppe forskere står på en plen.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert...

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Fornybar energi miljø bedrift

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Laboratorier for geologi og reservoar

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet geologi og reservoar, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for bærekraftig energi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bærekraftig energi, knyttet til Det teknisk...

Labutstyr

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi, knyttet til Det teknisk...

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Hva har vi oppnådd etter åtte år?

Åtte år med forskning på forbedret oljeutvinning går mot slutten. Her får du høydepunktene fra...

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker...

Havteknologi

COTech & OGTech 2021 Conference

The International Conference on Computational Methods & Ocean Technology (COTech) and Oil and Gas...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge...

Siv Marie Åsen

Syntetiske polymerer for økt oljeutvinning

Siv Marie Åsen har sett nærmere på hva som skjer med ulike typer polymerer når de pumpes gjennom...

Energi-forsking ved UiS

UiS satsar på fornybar energi, karbonfangst og lagring, effektive energisystem, hydrogen...

Campus Ullandhaug med Arne Rettedals hus i vårfarger.

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet...

Flerkompetansebetjeningstekniker kalibrerer oljefeltet instrument, Coriolis flowmåler og aktuert styreventil på offshore olje- og gassplattform. Foto: Shutterstock

Tok doktorgrad i modellering av horisontale brønnboringar

Ahmad Mirhaj har forsvart doktorgraden sin i petroleumsteknologi ved UiS.

Flerkompetansebetjeningstekniker kalibrerer oljefeltet instrument, Coriolis flowmåler og aktuert styreventil på offshore olje- og gassplattform. Foto: Shutterstock

Sikrere ventiler i olje- og gassindustrien

Gjennom sin forskning har Karan Sotoodeh funnet metoder som skal gjøre ventiler og aktuatorer i olje...

TN-forskerne som fikk EØS-prosjekter i 2020.

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Borerigg. Foto: Shutterstock

EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

Mario Helder Lopes da Silva. Foto: Privat

Utvikling av nye sporstoffer til oljebransjen

Mário Helder Lopes da Silva har utviklet en metode for kvalifisering av nye partisjonerende...

Nye energisystem

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale...