Hopp til hovedinnhold
16 articles
Dataprosesser_illustrasjon

Stavanger AI Lab

Universitetet i Stavanger samler sin forskning på kunstig intelligens i Stavanger AI Lab.

Energi, miljø og samfunn, master

Energi, miljø og samfunn, master

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og den mulige overgangen til et lavutslippssamfunn trigger

Emanuela Kallesten disputerer

Ons. 16.12.2020

09:00-14:00

Arne Rettedals hus Ø-130 og i Zoom
Vi har åpnet Energilaben! Vårt nye utendørs energilaboratorium for produksjon av fornybar energi fra sol og vind, med batterier som lagrer strøm, driftet av Future Energy Hub. Foto: Mari Løvås

Vindturbin og solceller på campus

Våren 2019 ble en vindturbin løftet på plass og montert på campus Ullandhaug.

I Energilaben drives forskning på urban vind og utvikling av bedre modeller for vindstrømning i byene. Laben inngår som en pilot i UiS-prosjektet Future Energy Hub som har som mål å skape grønnere bygg og bydeler. Her blir laben døpt av Helleik Syse, Harald Røstvik, professor i byplanlegging, ordfører Christine Sagen Helgø og rektor Klaus Mohn.

Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogala

AI and smart energy systems

AI and machine learning techniques offer reliable solutions to transform data into valuable knowledg

UiS EREE – Forskningsgruppe for energi, resurs- og miljøøkonomi

Forskere innenfor energi, resurs- og miljøøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS og Institutt for sikke

Geologi-bilder, seismisk bilde, grafikk

Regional Basin Studies

Basin scale studies focus on improving the understanding of paleogeographic evolution, tectonic and

geologi

Forskning ved Institutt for energiressurser

De viktigste forskningsområdene ved instituttet er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning

De fem forskerne står utenfor Elise Ottesen-Jensens hus

Inviterer til seminarrekke om energiomstilling

På utvalgte torsdager utover høstsemesteret kan du fylle på med kunnskap om aktuelle aspekter innen

Foto av store master med strømnett i siluett med himmel bak.

Slik skal vi lykkes med energiomstillingen

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling handler om å bruke ressursene smartere og mer effektivt.

19 forskere samlet foran storskjerm med smartby-presentasjon

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive tver

Energiingeniør

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det.

Bærekraftsleder

Framtidens yrker: Bærekraftsleder

– En bærekraftsleder pusher bedriften til å innfri bærekraftmålene.

UiS med i fire Senter for forskningsdrevet innovasjon

UiS er partner i fire nye innovasjonssentre.

Slik kan oppdrettsnæringa bli mer klimavennlig

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halv