Hopp til hovedinnhold
2267 personer

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator ved Institutt for kultur- og språkvitenskap

Andreas Østbø Fidjeland

Anne Kristin Myrseth

Universitetslektor

Nadya Sandsmark

Førstekonsulent

Kjartan Kloster Osmundsen

Ekstern

Malin Knutsen Glette

Postdoktor

Didrik Efjestad Fjereide

Overingeniør

Simone Valerie Häckl-Schermer

Ekstern

Mohammad Hossein Nafisifard

Stipendiat

Raoof Gholami

Ekstern

Susana Estopina Duran

Ekstern u/lønn

Terje Ogden

Professor II

Julia Horn

Studentambassadør

Johnny Olesen

Førstelektor

Line Horneland

Ekstern

Elisabeth Stray Gausel

Rådgiver

Håkon Brydøy

Ekstern

Sander Vossgård Eriksen Mathisrud

Timelønnet student assistent

Ellen Karine Ersland

Førstekonsulent

John Jian Sheng Luo

Konsulent

Helle Dokken Austvik

Stipendiat

TIEN HOANG NGUYEN

Stipendiat

Sander Frantsen Voldsund

Førstekonsulent

Rebecca Line Vold

Ekstern gjesteforelser