Hopp til hovedinnhold
2262 personer

Terje Ogden

Professor II

Andreas Østbø Fidjeland

Anne Kristin Myrseth

Universitetslektor

Nadya Sandsmark

Førstekonsulent

Kjartan Kloster Osmundsen

Ekstern

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator ved Institutt for kultur- og språkvitenskap

Malin Knutsen Glette

Postdoktor

Didrik Efjestad Fjereide

Overingeniør

Mohammad Hossein Nafisifard

Stipendiat

Susana Estopina Duran

Ekstern u/lønn

Julia Horn

Studentambassadør

Dr. Fiona Kyle

Jan Frijters

Professor

Vegard Normann

Timelønnet publikumsvert

Sofie Krigsvoll

Ekstern uten utbetaling

Markus Isaksen

Fastlønnet student assistent (1423)

Vilde Opdal

ekstern

Ahmad Modarakar Haghighi

Fastlønnet student assistent (1423)

Håkon Skjørestad

Fastlønnet student assistent (1423)

Novia Fazilani

Fastlønnet student assistent (1423)

Dena Khazeni

ekstern

Birgitte Bauer-Nilsen

Førsteamanuensis

Rutt Venke Bengtsson

Førstelektor

Roald Berg

Professor in Modern History

Anita Berge

Instituttleder

Romuald Karol Bernacki

Senioringeniør

Turid Bie

Universitetslektor

Torleiv Bilstad

Oppdragstaker - sensor