Hopp til hovedinnhold

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På Arendalsuka skal vi fortelle hvorfor det har vært så viktig for oss og samtidig diskutere hva som kan være utfordringene, sier prosjektleder Ingunn Størksen.

Publisert: Endret:

Barn som leker i en huske.
Det bør være en god sammenheng mellom forskning og praksis i barnehagesektoren - men hvordan få det til?

Hvordan unngår man at samarbeid mellom forskning og praksis kun forblir flotte «festtaler»? I prosjektet «Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care» (SELMA) har det vært et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd.

SELMA-prosjektet er et Forsknings-og-utviklingsprosjekt som drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kanvas barnehager og Sandnes barnehager. Under Arendalsuka onsdag 17. august klokka 14.30 på Clarion Hotel Tyholmen, skal de fortelle om prosjektet og hvordan de har jobbet for å til et tett samarbeid i alle ledd.

Les mer om arrangementet her

Forskning og praksis = sant

Alle kan enes om at det bør være god sammenheng mellom forskning og praksis i barnehagesektoren, men hva innebærer dette helt konkret? Og hvordan kan man få til et sånt samarbeid? Under arrangementet «Til barnas beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen», vil du få servert noen tanker rundt dette.

Under arrangementet vil vi fortelle om vårt felles forskningsprosjekt SELMA, som et eksempel på et slikt samarbeid hvor vi prøver å få til medvirkning og samarbeid i alle ledd, og forklare hvorfor det er viktig for oss, forteller professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret, UiS som er prosjektleder for SELMA-prosjektet.

Stort engasjement

Professoren forteller videre at hun har vært heldig å få samarbeide med mange dyktige barnehageansatte gjennom hele hennes karriere som barnehageforsker. Nå er hun i gang med et nytt samarbeidsprosjekt, og opplever et stort engasjement fra begge samarbeidspartnerne.  

– I SELMA er vi utrolig takknemlige for å få jobbe sammen med Sandnes og Kanvas barnehager. Begge samarbeidspartnerne er kjempedyktige og ivrige på forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektet har nå pågått i ett år, og vi hadde aldri kommet så langt som vi har nå uten disse gode samarbeidspartnerne. Våre samarbeidspartnere har også tidligere engasjert seg i mange spennende prosjekt som involverer forskning og praksis, som de vil fortelle mer om under arrangementet, sier hun.

Størksen forteller at Kanvas og Sandnes har vært med i den viktige oppstartsfasen ved å utvikle ideer til forskningsdesign, videreutdanning og tiltak i prosjektet, og at de samarbeider om datainnsamling.

– Mitt håp er at vi også kan få til samarbeid om fremtidig skriving og formidling i SELMA-prosjektet, sier hun.

Jobber mot et felles mål

Selv om forskere og praktikere gjerne har litt ulike perspektiv, jobber de mot et felles mål – en god barnehage for alle barn, forteller Størksen. Likevel kan det innimellom oppstå noen utfordringer når man skal samarbeide tett, innrømmer hun:

– Praksisfeltet har god kunnskap om hva som foregår på gulvet i barnehagen og har sine mål og tanker for hva som trengs av utviklingsarbeid. Vi som forskere er opptatt av å fylle bestemte «kunnskapshull» i forskningen og å publisere i internasjonale tidsskrift, siden det er vårt oppdrag fra Forskningsrådet. Her kan det være utfordringer med å få disse to tingene til å gå i sammen. Samtidig har vi så sterke felles interesser, at det oppleves veldig berikende og meningsfullt å få lov til å samarbeide.

Vil fremme barns sosiale og emosjonelle utvikling

I SELMA-prosjektet samarbeider forskerne og barnehageansatte om å utvikle opplegg for å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen, og om å drive forskningsprosjektet. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse.

I SELMA-prosjektet er det et felles ønske fra aktørene bak om å skape en god hverdag for barna hvor de får utvikle seg på det sosiale og emosjonelle området og oppleve livsmestring. Barna skal få kjenne glede, mestring og vennskap i lek med andre. Rammeplanens verdigrunn er utgangspunktet for SELMA, særlig tekst om sosial og emosjonell utvikling i kapittelet om «Livsmestring og helse».

Under arrangementet vil foredragsholderne presentere erfaringer knyttet til samarbeidet mellom praksis og forskning i barnehagesektoren.

Hvordan sørge for at forskningen når helt fram?

Flere nasjonale føringer oppmuntrer til et tett og godt samarbeid mellom forskning og praksis om utvikling av barnehagesektoren. Men hvordan sørge for at forskningen når helt ut på gulvet i barnehagene, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne?

Her kan du lese mer om UiS sine arrangement under Arendalsuka

Under arrangementet på Arendalsuka vil Størksen sammen med sin kollega Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret samt Robert Ullmann, daglig leder i barnehagekjeden Kanvas og Gudrun Skancke Eriksen, rådgiver i Oppvekst i Sandnes kommune – forsøke å svare på disse spørsmålene. 

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Marie von Krogh

Disse ansatte blir omtalt i saken:

Professor
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Les flere nyhetsartikler fra Læringsmiljøsenteret:

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en egen personlig coach. Målet er at samhandlingen med ele...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Ledige stillinger ved Læringsmiljøsenteret

Vi har ledig stilling som førsteamanuensis pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi rettet mot barnehagemiljø.

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Er alle klar over mobbingen som pågår?

I filmen «Alle vet», vet alle hva som foregår – utenom læreren. Dette er ikke uvanlig i norske klasserom, sier universit...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot skole

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode skole...

Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot barnehage

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode barne...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Cov...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...