Laboratorier for kjemi og miljø

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet kjemi og miljø, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS. Her følger en oversikt med utstyr og fasiliteter.

Publisert Sist oppdatert
Bli kjent med våre laboratorier innen kjemi og miljø.

NMR

Kjernemagnetisk resonans spektrotroskopi (NMR) er en ideell analytisk teknikk for å bestemme innholdet og renhet av en prøve og et enkelt molekyls struktur (hovedsakelig mindre organiske forbindelser).

Laboratoriet blir brukt til både undervisning og forskning.

 • Ascend 400MHz NMR Spectrometer 
 • 1D Proton eksperiment 
 • 13C eksperimenter
 •  13C Eksperimenter for å vurdere multiplisiteter: DEPT and APT 
 •  To-dimensjonal NMR 

Kontaktperson: Erling Berge Monsen

Respirometri

Respirometri innebærer måling og tolkning av det biologiske oksygenforbruket. Oksygenforbruk er direkte assosiert med mikrobielt forbruk av substrat. Respirometer er et utstyr som brukes til å måle respirasjonshastigheten som endring av mengde oksygen over tid.

KjemiMiljø_respirimetri

Oxi-Top brukes for statisk måling av biologisk oksygen forbruk. Endring i oksygenkonsentrasjon måles ved trykkendring i systemet. Micro Oxy Max måler biologisk oksygen forbruk dynamisk. Endringen i oksygenkonsentrasjon analyseres ved bruk av en oksygendetektor. BM-EVO2 er et respirometer med to reaktorer som kan kjøres samtidig og uavhengig av hverandre. BM-EVO2 kan være et grunnleggende verktøy for design, modellering, og kontroll av den biologiske prosessen til et avløpsrenseanlegg. Respirometriprinsippet er basert på oksygenopptaket til mikroorganismene i det aktive slammet plassert i reaktorene, tilsvarende en biologisk reaktor i et renseanlegg.

 

 • Oxi-Top
 • BM-EVO2 Respirometer
 • Micro Oxy Max
 • Biologisk oksygenforbruk (BOF)
 • Dynamisk eksogen respirasjonsfrekvens.
 • Spesifikke Rs
 • Forbrukt oksygen i substratoksidasjonen
 • Biologisk nedbrytbar del av KOF
 • KOF-utnyttelsesgrad
 • Spesifikk KOF-utnyttelsesgrad
 • Oksygenopptakshastighet i blandinger
 • Spesifikk oksygenutnyttelsesgrad (OUR), tester med biomassebærere

Kontaktperson: Ilke Pala-Ozkok

Massespektrometri

Massespektrometri er en analytisk teknikk der en måler masse-ladningsforskjell (m/z) til analytten og/eller dens fragmenter. Dette brukes til å identifisere analyten. Det er mulig gjøre både kvantitative og kvalitative målinger avhengig av instrumentering og metodologi.

KjemiMiljø_massespektrometri

Massespektrometer blir mye brukt som detektor for kromotografisystemer men kan også brukes frittstående.  Ved UiS har vi to GC-MS (enkel quadropol) og to (LC_MS/MS (dobbel) for separasjon og identifisering av prøver. Vår elektrospray MS (enkel quadropol) blir brukt til rask identifikasjon av prøver med en komponent, enten direkte fra TLC plate eller injisering med nål. 

 • Advion Expression S MS with Plate Express® TLC Plate Reader  
 • Agilent 5973 som del av et GC system  
 • Agilent 5975 som del av et GC system  
 • Waters Quatro Premier XE MS/MS som del av et Waters HPLC system 
 • Identifisering av komponenter i prøver, for eksempel medikamenter, miljø analyser og identifikasjon av ukjente prøver

Kontaktperson: Kjetil Bårdsen

Kromatografi

Kromatografi er en separasjonsmetode som benyttes for å skille komponenter i blandinger fra hverandre for videre identifisering gjennom nedstrøms analyser. Separasjonen skjer da de ulike komponentene i blandingen interagerer ulikt med den mobile og stasjonære fasen i kromatografisystemet.

KemiMiljø_Kromatografi_MS

Det finnes en rekke kromatografiteknikker som for eksempel gasskromatografi, væskekromatografi, eksklusjonkromatografi og ionebytterkromatografi. Laboratoriet brukes både til forskning og undervisning. 

 • Agilent 6890 GC-MS  
 • Agilent 6890 GC-FID  
 • Agilent 7890 GC-FID/TCD for gass analyser  
 • Agilent 1260 Infinity HPLC system med Wyatt MALS detektor
 • Thermo Dionex Ultimate 3000 HPLC med "diode array"-detektor  
 • Waters Acquity UPLC-MS/MS  
 • Waters 2795 HPLC med photodiode array detector  
 • ÄKTA start proteinrensesystem 
 • Analyse av miljøforurensing
 • Biomolekylanalyser 
 • Biogas-analyser 
 • Bestemmelse av polymerstørrelse 
 • Proteinrensing 

Kontaktperson: Kjetil Bårdsen

Spektrofotometri 

Absorbsjonspektroskopi blir rutinemessig brukt i laboratorier for kvantitative og kvalitative analyser. Metoden er relativt enkel, lys (UV, Vis, IR) sendes gjennom en prøve og mengden lys som blir absorbert detekteres.

spektrofotometer

Hvilke bølgelengder av lys som blir absorbert og mengden lys som blir absorbert avhenger av kromoforene i molekylet.  Ved UiS kan man gjøre målinger med kyvetter med 1 cm og 5cm lysvei, samt testrør (~16mm).

 • Merck Spectroquant Pharo 300 (for test kits)  
 • Shimadzu UVmini-1240
 • Shimadzu uv-1800 uv-vis spectrophotometer
 • SpectraMax Paradigm Multi-Mode Microplate Reader  
 • Thermo Genesys 50  
 • VWR UV-1600 PC 
 • Kontinuerlig absorpsjonsspekter 
 • Kolorimetri 
 • Kinetikk

Kontaktperson: Kjetil Bårdsen

Du er kanskje også interessert i:

Øyvind har 3D-printet en treningsmodell for ryggbedøvelse

Øyvind Times masteroppgave kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for helsepersonell som skal lære seg å ta væskeprøve ...

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hvordan omstiller oljebyene seg?

Carlos Eduardo Lopes da Silva har sammenlignet de to oljebyene Stavanger og Macae i Brasil.

På studietur i den digitale verkstaden

Lærarar frå Kroatia tok turen til Universitetet i Stavanger for å læra meir om korleis me jobbar med teknologi i utdanni...

– Jobb med vann!

Mulighetene er mange for de som studerer miljøteknologi. Denne uken fikk kjemi- og miljøstudenter besøk av Norsk Vann. D...

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Kan blåbær forebygge demens?

Å drikke juice med mye antioksidanter, for eksempel fra blåbær, kan være gunstig for å forebygge demens. Ny forskning ve...

Ny forskning kan forlenge livet til kreftpasienter

Professor Oddmund Nordgård ved UiS og Stavanger universitetssjukehus har undersøkt blodet til pasienter med kreft i buks...

Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i biokjemiklassen til postdoktor...

Kartlegging av miljøfarer på havbunnen

Steinar Sanni er med i et nytt prosjekt som skal undersøke mulige miljøfarer og -risiko ved utvinning av marine minerale...

Skal finne løsninger for pasienter med kroniske tarmsykdommer

Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått støtte til et nytt forskningsprosjekt o...

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 2050. UiS-forskere vil...

Janssen vant SUS' forskningspris

Professor i biomedisin, Emiel Janssen, er kåret til beste forsker ved Stavanger universitetssjukehus.

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mutasjoner som kan gi k...

Ph.d. - program i Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretninge...

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) fokuserer på natur- og livsvitskapleg forsking, innovasjon og u...

Har analysert mynter fra vikingtiden

Mats og Ingrid har analysert mynter fra vikingtiden som en del av bacheloroppgaven i kjemi. Oppgavene er et samarbeid me...