Finn en ekspert på ledelse, hotell, reiseliv eller servicenæring

UiS og Norsk hotellhøgskole har flere eksperter som forsker på et bredt spekter av temaer innenfor ledelse, hotell- og reiselivsbransjen og servicenæringen.

Published Sist oppdatert

Bilde av post-it-lapp med tegning av en lyspære festet på en korktavle.

Finn en ekspert på:


Ledelse

Professor Trude Furunes
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Roller: Instituttleder Norsk hotellhøgskole, Professor i ledelse, sjefredaktør for Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, styremedlem i Senter for seniorpolitikk

Kompetanseområder: Ledelse, personalledelse, HR, service, hotell og reiselivsnæringen, strategisk design og ledelse, seniorpolitikk, alder og arbeid, aldersdiskriminering, lederes holdninger til eldre arbeidstakere. 

Telefon: 51 83 37 62 

E-post: trude.furunes@uis.no

Professor Rune Todnem By 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Roller: professor i ledelse, leder for UNESCO-professoratet i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet, sjefredaktør for Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice

Kompetanseområder: ledelse, organisasjonsendring, strategisk design, Futures Literacy Labs.

Telefon: 51 83 44 91.

E-post: rune.t.by@uis.no.

Førsteamanuensis Olga Gjerald  
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: serviceledelse, hotell- og reiselivsledelse, gjesters opplevelser, internasjonalt reiseliv, turoperatørers oppfatninger av risiko relatert til hvilke produkter de skal levere, turismeutvikling.  

Telefon: 51 83 37 63.

E-post: olga.gjerald@uis.no.

Førsteamanuensis Tone Therese Linge 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: Etnisk mangfold i hotell- og reiselivsnæringen, mangfoldsledelse, kommunikativ kompetanse på flerkulturelle arbeidsplasser, organisasjonskommunikasjon, interkulturell kommunikasjon, organisasjonsidentitet 

Telefon: 51 83 37 43 / 98 87 61 46.

E-post: tone.linge@uis.no

Førsteamanuensis Truls Engstrøm 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: mentorprogram, mentoring og prestasjonsutvikling, opplevelsesturisme, turismens økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser, «tourism yield», serviceledelse, nisjeturisme 

Telefon: 51 83 37 02 / Mobil: 907 71 446.

E-post: truls.engstrom@uis.no.

Professor Einar Marnburg, PhD 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: Strategiutvikling, ledelse, organisasjonspsykologi, næringslivsetikk, hotell og reiseliv. 

Telefon: 486 01 202. 

E-post: einar.marnburg@uis.no.

Professor Torvald Øgaard 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: organisasjon og ledelse i reiselivsnæringen, serviceledelse, hva turister bekymrer seg for på reise, turistopplevelser, turistbekymringer, turisters vurderinger av matrisiko, organisasjonskultur i hotell- og reiselivsnæringen, arbeidsforhold i cruisenæringen, serviceledelse i cruisenæringen, hva cruiseturister bruker penger på, cruiseturisters ferievaner, gjestetilfredshet og hotellkvalitet. 

Telefon: 51 83 15 97 / Mobil: 916 85 300.

E-post: torvald.ogaard@uis.no

Førsteamanuensis Åse Helene Bakkevig Dagsland 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: ledelse, personalledelse – HR, organisasjonssosialisering og sosialisering til arbeidslivet, onboarding; veiledning (nyansatte, praksisstudenter, lærlinger).

Telefon: 51 83 37 44.

E-post: aase-helene.b.dagsland@uis.no.


Hotellbransjen

Førsteamanuensis Annie Haver 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: hotelldrift, ledelsesforskning, betydningen av regulering av følelser, følelser og prestasjoner, følelser og helse på arbeidsplassen, emosjonell intelligens, wellbeing og mental helse, Positiv psykologi; deriblant autentisk lederskap, «resilience» og sunne følelsesreguleringsstrategier, covid-19, stress og betydningen av følelsesregulering. 

Telefon: 51 83 37 82 / Mobil: 415 365 02.

E-post: annie.haver@uis.no.

Professor Trude Furunes  
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Roller: instituttleder Norsk hotellhøgskole, professor i ledelse, sjefredaktør for Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, styremedlem i Senter for seniorpolitikk

Kompetanseområder: ledelse, personalledelse, HR, service, hotell- og reiselivsnæringen, strategisk design og ledelse, seniorpolitikk, alder og arbeid, aldersdiskriminering, lederes holdninger til eldre arbeidstakere. 

Telefon: 51 83 37 62. 

E-post: trude.furunes@uis.no.

Førsteamanuensis Olga Gjerald  
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: serviceledelse, hotell- og reiselivsledelse, gjesters opplevelser, internasjonalt reiseliv, turoperatørers oppfatninger av risiko relatert til hvilke produkter de skal levere, turismeutvikling.  

Telefon: 51 83 37 63.

E-post: olga.gjerald@uis.no.

Førsteamanuensis Tone Therese Linge 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: etnisk mangfold i hotell- og reiselivsnæringen, mangfoldsledelse, kommunikativ kompetanse på flerkulturelle arbeidsplasser, organisasjonskommunikasjon, interkulturell kommunikasjon, organisasjonsidentitet. 

Telefon: 51 83 37 43 / 98 87 61 46.

E-post: tone.linge@uis.no.

Førsteamanuensis Lukasz Andrzej Derdowski 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: ledelse, kreativitet på arbeidsplassen, bedriftens samfunnsansvar (CSR), bærekraftig forbruk, forskningsetikk og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Telefon: 51 83 37 68.

E-post: lukasz.a.derdowski@uis.no.


Reiselivsbransjen

Førsteamanuensis Åsa Grahn 

 Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: turisters motivasjon for å reise, turismeopplevelse, turisters personlige utbytte av reiseopplevelser, ansvarlig reiseliv internasjonalt og lokalt, bærekraftig reiselivsutvikling, turisters ansvar, reiselivsutvikling.

Telefon: 51 83 37 30 / 901 73 345.

E-post: asa.grahn@uis.no.

Professor Christine Lundberg
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: Travel in the wake of popular culture tourism, e.g., films, TV shows, literature, and music, fan tourism, popular culture destination development, marketing and management.

Telefon: 51831228.

E-post: christine.lundberg@uis.no. 

Førsteamanuensis Truls Engstrøm 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: mentorprogram, mentoring og prestasjonsutvikling, opplevelsesturisme, turismens økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser, «tourism yield», serviceledelse, nisjeturisme. 

Telefon: 51 83 37 02 / Mobil: 907 71 446.

E-post: truls.engstrom@uis.no.

Førsteamanuensis Olga Gjerald  
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: serviceledelse, hotell- og reiselivsledelse, gjesters opplevelser, internasjonalt reiseliv, turoperatørers oppfatninger av risiko relatert til hvilke produkter de skal levere, turismeutvikling.  

Telefon: 51 83 37 63.

E-post: olga.gjerald@uis.no.

Førsteamanuensis Jinghua Xie 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: reiselivsøkonomi generelt, sette søkelys på kunders etterspørsel, reiselivsutvikling og lønnsomhet.  

Telefon: 51 83 45 21 / 40 28 70 59.

E-post: jinghua.xie@uis.no.

Professor Torvald Øgaard 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: organisasjon og ledelse i reiselivsnæringen, serviceledelse, hva turister bekymrer seg for på reise, turistopplevelser, turistbekymringer, turisters vurderinger av matrisiko, organisasjonskultur i hotell- og reiselivsnæringen, arbeidsforhold i cruisenæringen, serviceledelse i cruisenæringen, hva cruiseturister bruker penger på, cruiseturisters ferievaner, gjestetilfredshet og hotellkvalitet. 

Telefon: 51 83 15 97 / Mobil: 916 85 300.

E-post: torvald.ogaard@uis.no.


Mat og måltid

Professor Kai Victor Myrnes-Hansen 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: service og markedsføring, metoder for å avdekke forbrukernes oppfatninger av produkter og tjenester, tipsing på restauranter, måltidsopplevelser, restauranter og spisesteders forbedringspotensiale, måltider og konsumenters atferd.  

Telefon: 51 83 37 40 / 900 36 744.

E-post: kai.v.hansen@uis.no.

Førsteamanuensis Heidi Victoria Skeiseid 
Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kompetanseområder: forbrukeratferd, beslutningstaking og bærekraftig forbruk, spesielt i sammenheng med næringsmidler.  

Telefon: 51 83 45 20 / 942 866 06.

E-post: heidi.v.skeiseid@uis.no.