Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunns- og/eller næringsliv.

Published Endret

«Årets alumn» er ei utmerking til ein tidlegare student som er ein motivator for nåverande og tidlegare studentar. Gjennom hardt arbeid har kandidaten utmerka seg i positiv forstand, både gjennom solid karriereutvikling og bidrag til samfunns- og næringsliv.

Tittelen «Årets Alumn» 2022 frå Handelshøgskolen ved UiS går til Eimund Nygaard. Nygaard er administrerande direktør i Lyse AS og konsernsjef for Lyse-konsernet. Nygaard er blant anna utdanna i økonomisk-administrative fag ved Rogaland Distrikthøyskole. Han fullførte sin grad som høgskulekandidat i økonomisk-administrative fag i 1985.

Hatt tett kontakt med UiS

Eimund Nygaard og Aslaug Mikkelsen
Årets alumn 2022, Eimund Nygaard, med prisutdelar Aslaug Mikkelsen

– Det er hyggeleg å bli kåra til årets alumn. Det er veldig lenge sidan eg vart uteksaminert, men det er flott at eg ikkje er gløymt, seier Nygaard.

Han har hatt tett kontakt med UiS i heile hans yrkesaktive tid.

– Det skyldast både at eg synest det er nyttig og hyggeleg, men meir fordi dette er ein viktig institusjon for heile regionen. Eg var konsernsjef i Lyse også då det blei gitt 100 millionar kroner frå kommunane gjennom Lyse for å få universitetsstatus. Eg har også vore del av styret til UiS, samt at Lyse har ein omfattande samarbeidsavtale med universitetet. Denne tette kontakten vil eg framleis ha så lenge eg er yrkesaktiv (og sikkert etter det også).

Ein verdig kandidat

Det er ein jury beståande av professor Aslaug Mikkelsen, professor Ragnar Tveterås og seniorrådgjevar Lene Hoff ved Handelshøgskolen ved UiS som kom fram til at Eimund Nygaard skulle blir kåra til Årets Alumn 2022.

I teksten til nomineringa blei blant anna følgande fremheva:

Nygaard er ein aktiv nærings- og samfunnsdebattant og representant som svært ofte har vore i media, spesielt i det siste året, også i nasjonale media. Som representant for energisektoren i og med den pågåande energikrisa i Europa og Noreg, og krigen i Ukraina, har Nygaard hatt evna til å formidle eit viktig bodskap på ein klar og tydeleg måte. Nygaard har også velvillig stilt opp på arrangement ved UiS som for eksempel Børs og Fakultet i regi av Handelshøgskolen ved UiS og Næringsforeningen. Nygaard er ein verdig kandidat til Årets Alumn 2022.

Tips til arbeidslivet

Eimund Nygaard holder tale foran studenter på The Garden
Eimund Nygaard mottok prisen under Handelshøgskolen ved UiS's alumnikveld/førjulsfest

Prisen vart delt ut av professor Aslaug Mikkelsen på førjulsfesten for tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS 24. november. Nygaard mottok tale, blomar og ein plakett med prisen på. Under festen vart det konsert, middag og mingling blant tidlegare studentar og vitenskapelege tilsette.

Til studentar som skal ut i arbeidslivet har Nygaard eit ganske konkret tips:

– Det er viktig med ei god og relevant utdanning i botn, men deretter handlar det om tre ting: Haldningar, haldningar og haldningar.  

Om UiS Alumni

UiS Alumni er eit nettverk for tidlegare studentar ved UiS. Handelshøgskolen har ei eiga gruppe for kandidatar med grad innanfor økonomisk-administrative fag og rettsvitskap ved UiS.

«Alumn» er latinsk og blir oversett til «tidlegare student». Formålet med alumninettverket vårt er å vere ein møteplass for tidlegare studentar, fagmiljø, og tilsette knytta til Handelshøgskolen UiS.

Hederstittelen er blitt delt ut tre gongar sidan 50 års jubileet for økonomisk administrativ utdanning i Stavanger i 1999.

Tidlegare vinnarar er:

  • Sunniva Landmark Bjørnstad i 1999

Ønsker du å bli Alumni-medlem? Trykk her for å melde deg inn.

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...