Hopp til hovedinnhold

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal journal.

Publisert: Endret:

I vår skreiv Veronica Bollestad og Jon-Sander Amland, som begge studerte master i økonomi og administrasjon, masteroppgåva The pros and cons of remote work in relation to bullying, loneliness and work engagement: A representative study among Norwegian workers during Covid-19, der dei såg på kva slags innverknad bruken av fjernarbeid og heimekontor har hatt under koronapandemien.

Jon-Sander Amland og Veronica Bollestad utenfor Elise Ottesen-Jensens Hus
Jon-Sander Amland og Veronica Bollestad

Nå har studien deira, som dei gjorde saman med rettleiar og professor Espen Olsen, blitt publisert hos den internasjonale journalen Frontiers in Psychology, section Organizational Psychology.

Betyr mykje

– Det er sjølvsagt stas å få publisert masteroppgåva. Dette var eit forslag frå Espen og noko me blei einige om at me skulle prøve på, seier Jon-Sander Amland som nå er stipendiat på Handelshøgskolen ved UiS.

Han seier han har lært mykje av prosessen, og han trur dette kan ha hjelpt i konkurransen om å bli stipendiat.

– Eg måtte sette meg inn i ein ny metode eg ikkje hadde brukt før, og det lærte eg mykje av. Det å forske har eg alltid sett på som meiningsfylt, så det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje. Det at eg hadde ein artikkel som var i prosessen av å bli publisert trur eg styrka søknaden til stipendiatstillinga eg har nå.

Stigande lesertal

Det heile har vore eit svært godt samarbeid, synest Veronica Bollestad. Ho har i etterkant av masteren fått jobb i Felleskjøpet med ansvar for innkjøp, logistikk og bærekraft.

– Det har vore svært spennande og lærerikt å få publisert dette. Espen har vore pådrivar heile semesteret og hjelpt oss, så mykje ære skal gå til han som tør å ta nye/andre vegar når det kjem til sjølve masteroppgåva.

Bollestad og Amland har også vore i media med forskinga si, før ho vart publisert. I sommar vart dei intervjua i både Rogalands Avis og i NRK Rogaland.

– Lesertala på artikkelen er stigande og det er fleire som har lasta han ned. Det blir derfor spennande å sjå om han har noko innverknad på vidare forsking framover, seier Bollestad.

Ikkje vanleg med slik publisering

Professor Espen Olsen

Professor Espen Olsen på Avdeling for innovasjon, leiarskap og marknadsføring, som rettleia Bollestad og Amland, seier han vart godt kjent med dei under masteremnet ledelse og organisatorisk endring.

– Eg såg me hadde potensiale til å gjere noko ekstra ut av masteroppgåva dei skulle skrive. Derfor gav eg dei tilgang til ei fersk nasjonal undersøking om arbeidsforhold i Noreg. Me starta tidleg med å planlegge vinklinga i studien, slik at dei fekk god tid til dei ulike fasane av oppgåveskrivinga. Alt i alt vart dette ein veldig kjekk prosess og eit godt samarbeid med studentane. Det er ikkje vanleg at masteroppgåver i etterkant blir publisert i internasjonale journalar.

Førebels lite kunnskap om dette temaet til nå

Det er lite kunnskap og forsking til nå om kor stor innverknad bruken av fjernarbeid og heimekontor har hatt under koronapandemien. Men denne studien bygger på tidlegare litteratur ved at dei undersøkte korleis dette relaterer seg til arbeidsengasjement og einsemd.

Studien, som har henta data frå 1511 norske arbeidarar september 2021, tyder på at heimekontor og fjernarbeid både har hatt positiv og negativ verknad. Heimekontor og fjernarbeid kan potensielt redusere mobbing og ha ein beskyttande funksjon for å førebygge mobbing. Men sidan slikt arbeid også har positive relasjonar med både einsemd og arbeidsengasjement, illustrerer denne studien at organisasjonar bør vere forsiktige og kanskje vurdere eit moderat nivå av fjernarbeid og heimekontor. Derfor har resultata fleire implikasjonar for personalpolitikk og leiing, forklarer Bollestad, Amland og Olsen.

Her kan du lese heile masteroppgåva og forskinga dei har gjort.

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Caroline studerer forretningsjus for å få gode jobbmoglegheiter

Dette er ei gylden moglegheit til å få ein ettertrakta kompetanse i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, seier Caroli...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...