Avdeling for innovasjon, leiarskap og marknadsføring

Avdelinga spenner over eit stort spekter av fag- og forskningsområde og leverer undervisning til dei ulike programma innanfor strategi, HRM, organisasjon og leiing, entreprenørskap, innovasjon, Operation and Lean Management, marknadsføring, internasjonal økonomi og meir.

Published Endret

Vitenskapeleg tilsette

Professor
51834499
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51831590
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Forsker
51832497
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Tenure track assistant professor
51831038
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Avdelingsleder
51832782
Stavanger - Norway
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor emeritus
51832141
Handelshøgskolen ved UiS
Førsteamanuensis
51833722
Stavanger
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51833770
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Senterleder
51833764
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51831640
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51831593
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis II
51832903
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51831678
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor emeritus
51833754
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51831436
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51831407
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II
51833064
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor
51833259
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51831669
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor
51831575
Elise Ottesen-Jensens hus
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51831841
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Assistant Professor
51831952
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Assistant professor
51831982
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Fastlønnet førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Timelærer
51831975
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Stipendiatar

Stipendiat
51831396
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831150
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
1017 Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern u/utbetaling
51831179
Elise Ottesen-Jensens hus, 2nd floor. Kjell Arholms gate 37
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831395
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831232
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831178
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
Stavanger
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831399
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831570
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
51831983
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Aktuelt

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Elham Ghazimatin utnevnt som finalist til 2021 Shelby D. Hunt/Harold H. Maynard Award

Elham Ghazimatins artikkel “Mobilizing the Temporary Organization: The Governance Roles of Selection and Pricing” er bla...

– If you want to learn from passionate people, you should not hesitate to apply for Strategic Marketing and Analytics

Daniel André Hamre Bjørnstol has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business ...

– Stavanger is a great city for study

Karla Vanessa Barreto Del Manzano Trobamala from Mexico got her master's degree in Business Administration at the Univer...

– UiS serves as a hub where students and corporate professionals can mingle and explore opportunities

Tanveer Ahmed has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business School. He now ...

– I was not mistaken in choosing the Strategic Marketing and Analytics specialisation

Iryna Overko is studying in Stavanger for her master's degree in Business Administration, specialising in Strategic Mark...

Kompetansedelingsprisen 2021 til Marte C. W. Solheim

Fysteamanuensis og senterleiar Marte C. W. Solheim på Handelshøgskolen ved UiS er tildelt Stavanger Næringsforening si k...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Forskere fra Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning er blant verdens mest siterte

Flere forskere fra Handelshøgskolen ved UiS er representert på to ulike rangeringer over verdens mest siterte forskere. ...

Innføring i fremsynsledelse

Professor emeritus Jan Erik Karlsen med ny lærebok om fremtidskyndighet i teori og praksis

PhD course in Econometrics with Professor of Economics Magne Mogstad, University of Chicago

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

En av verdens fremste forskere innenfor sitt felt er nå knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Smart City Research Network

Professor Jennifer Clark ved Knowlton School of Architecture på Ohio State University er ansatt som professor II på Hand...

Jonathan Muringani receives Paul Benneworth PhD Student Award 2021

Former PhD student at UiS Business School Jonathan Muringani has won this year's Paul Benneworth PhD Student Award from ...

Avdelingsleiar
Silje Haus-Reve

Førsteamanuensis E-post: silje.haus-reve@uis.no Telefon: 51832782

Kontakt oss
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Postadresse

University of Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger

Relaterte sider