Avdeling for innovasjon, leiarskap og marknadsføring

Avdelinga spenner over eit stort spekter av fag- og forskningsområde og leverer undervisning til dei ulike programma innanfor strategi, HRM, organisasjon og leiing, entreprenørskap, innovasjon, Operation and Lean Management, marknadsføring, internasjonal økonomi og meir.

Published Endret

Vitenskapeleg tilsette

Professor i metodefag
51834499
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i entreprenørskapsstudier
51831590
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51832497
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i markedsføring
51831038
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Avdelingsleder
51832782
Stavanger - Norway
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i markedsføring
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor emeritus
51832141
Handelshøgskolen ved UiS
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
51833722
Stavanger
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i endringsledelse
51833770
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor og leder for Senter for innovasjonsforskning
51833764
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i økonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i innovasjonsledelse
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i markedsføring
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i industriell økonomi
51831640
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i informasjonsledelse
51831593
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis II i innovasjon og entreprenørskap
51832903
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i strategi
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i organisasjon og ledelse
51831678
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i innovasjonsstudier
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i økonimisk geografi
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor emeritus
51833754
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i markedsføring
51831436
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i entreprenørskap
51831407
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i arbeids- og organisasjonspsykologi
51833064
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i innovasjon og regionale studier
51833259
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Universitetslektor i strategi og bedriftsutvikling
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i toll og grensekontroll
51831669
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i urban- og regional økonomisk utviklingsplanlegging
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i markedsføring
51831575
Elise Ottesen-Jensens hus
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis
51831841
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i markedsføring
51831952
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i markedsføring
51831982
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi og HRM
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i strategi
51831975
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Stipendiatar

Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831396
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i ledelse
51831150
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern u/utbetaling
51831179
Elise Ottesen-Jensens hus, 2nd floor. Kjell Arholms gate 37
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831395
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat innenfor temaet smarte byer
51831232
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i ledelse
51831178
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat innenfor innovasjon
Stavanger
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831399
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i samfunnsøkonomi
51831570
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831983
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i ledelse av leveringskjeder
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Aktuelt

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Elham Ghazimatin utnevnt som finalist til 2021 Shelby D. Hunt/Harold H. Maynard Award

Elham Ghazimatins artikkel “Mobilizing the Temporary Organization: The Governance Roles of Selection and Pricing” er bla...

– If you want to learn from passionate people, you should not hesitate to apply for Strategic Marketing and Analytics

Daniel André Hamre Bjørnstol has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business ...

– Stavanger is a great city for study

Karla Vanessa Barreto Del Manzano Trobamala from Mexico got her master's degree in Business Administration at the Univer...

– UiS serves as a hub where students and corporate professionals can mingle and explore opportunities

Tanveer Ahmed has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business School. He now ...

– I was not mistaken in choosing the Strategic Marketing and Analytics specialisation

Iryna Overko is studying in Stavanger for her master's degree in Business Administration, specialising in Strategic Mark...

Kompetansedelingsprisen 2021 til Marte C. W. Solheim

Fysteamanuensis og senterleiar Marte C. W. Solheim på Handelshøgskolen ved UiS er tildelt Stavanger Næringsforening si k...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Forskere fra Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning er blant verdens mest siterte

Flere forskere fra Handelshøgskolen ved UiS er representert på to ulike rangeringer over verdens mest siterte forskere. ...

Innføring i fremsynsledelse

Professor emeritus Jan Erik Karlsen med ny lærebok om fremtidskyndighet i teori og praksis

Avdelingsleiar
Silje Haus-Reve

Førsteamanuensis E-post: silje.haus-reve@uis.no Telefon: 51832782

Kontakt oss
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Postadresse

University of Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger

Relaterte sider