Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

Publisert Sist oppdatert
Andrea Minto
Professor Andrea Minto

Andrea Minto har doktorgrad i rettsvitskap med spesialisering innan Economic/Financial Markets Law. Han er også Jean Monnet Professor i jus og regulering av finansielle marknadar ved Ca' Foscari University i Venezia, der han leiar programmet Digitalisation in EU Financial Law (EUDIFIN) finansiert av EU kommisjonen.

Hans forsking er i skjæringspunktet mellom jus, politikk og finans. Minto har den siste tida fokusert på EUs finanslovgjevnad med særleg fokus på anti-kvitvasking. Hans arbeid og forsking har blitt publisert i høg kvalitets tidsskrift, og han har også vunne fleire prisar og stipend.

I tillegg til grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på universitets- og høgskulenivå har Minto også dokumentert kvalitietsutvikling i eiga undervising og rettleiing over tid, han har brei erfaring med rettleiing på master/phd-nivå og har deltatt i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Konsulent i heile verda

Sidan 2016 har han vore konsulent og ekstern forskar ved Deutsche Bundesbank Eurosystem, om emne som FinTech, skyggebanksystem, regulatorisk arbitrasje og desentralisert finans. Han har også konsultert fleire finanstilsyn, internasjonale organisasjonar og beslutningstakarar verda rundt.

Nå er Minto i gong med å starte eit samarbeid med Norges Bank om regulatoriske spørsmål knytta til sentralbankers digitale valutaer (CBDC), kryptoaktiva og anti-kvitvasking (AML).

Elles går fritida hans til naturen, løping, turgåing, ski, sykling og fotografering.

Styrka fagmiljø

Igjen blir fagmiljøet i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS styrka, noko som kan love godt for søknaden om å opprette master i rettsvitskap. Tidlegare i haust har også professor Gert Johan Kjelby frå UiB blitt tilsett på avdelinga for rekneskap og rettvitskap.

Les meir om tilsettinga av Kjelby og moglegheita for master i rettsvitskap her.

Jus på Handelshøgskolen ved UiS

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...