Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slutt enda opp som ein case-konkurranse. Vinnarlaget mottok heile 40 000 kroner frå Sandnes Sparebank.

Published Endret
Studentar foran Elise Ottesen-Jensens Hus
Vinnarlaget foran med (f.v) Ana Karen Flores Garcia, Tonje Hamarsland Oaland, Lene Katrin Salte og Mari Vie Murvold. Bak står dommarane Simone Valerie Häckl-Schermer og Tomas N. Middelthon, og kursleiar Espen Sagen.

– Me er letta, glade og fulle av adrenalin! Dette var uventa, men samtidig hadde me ein god følelse. Me trudde det gjekk bra, men ein veit jo aldri korleis dei andre gruppene har gjort det.

Det seier Mari Vie Murvold, Lene Katrin Salte, Ana Karen Flores Garcia og Tonje Hamarsland Oaland. Dei vann konkurransen Sandnes Sparebank Case Competition og premien på 40 000 kroner, som var avslutninga på kurset Economics of Motivation.

I dette kurset lærer studentane om motivasjon på arbeidsplassen gjennom teori og praksis. Dei dannar grupper og skal fungere som konsulentar for ein ekte bedrift/organisasjon som dei vel sjølv. Og basert på intervju med ein leiar i bedrifta skriv dei ein rapport som vurderer korleis dei tilsette er motiverte, og foreslår anbefalingar for korleis bedrifta kan auke motivasjonen.

Viktig å kjenne igjen motivasjon på arbeidsplassen

Vinnergruppa hadde valt bedrifta Akva Group, fordi dei ønska å lære frå ein relevant og interessant industri. Og det låg også ei spennande utfordring der.

– Det er utfordrande å finne nye måter å motivere tilsette som allereie er motiverte. Faren er at det kan avta, seier dei.

Dei går alle siste året master i økonomi og administrasjon og tar spesialiseringa strategi og leiing. Det gjorde dette kurset ekstra relevant å ta, syntest dei.

– Temaet er generelt svært interessant, og du kan lære ting både på det personlege og profesjonelle plan. Og du lærer både om motivasjon på arbeidsplassen som ein leiar, men det er også viktig å vite korleis du som ein tilsett kan kjenne igjen motivasjon.

Nyttig for bedrifter og studentane

Bilde frå førlesingssal der to dommarar leser opp kven som har vunne ein konkurranse
Stor spenning då ekspertpanelet las opp kven som vann førstepremien på 40 000 kroner.

Det er Den Gule Banken, Sandnes Sparebank som arrangerer konkurransen, med CFO og viseadministrerande direktør Tomas N. Middelthon, i spissen. Han kunne sjå at studentane på førehand var spente og forventningsfulle før og under konkurransen.

– Dei er godt førebudd, og det ser ut som dette betyr mykje for dei. Dei har verkeleg lagt sjela si i rapporten og presentasjonen.

Sandnes Sparebank har denne konkurransen for å bidra til samarbeid med akademia og næringslivet, forklarer Middelthon.

– Dette er nyttig for både bedriftene og studentane. Studentane blir førebudd på arbeidslivet. For bedriftene så går det på at dei får spørsmål som ingen andre spør.

Teori til praksis

Dette er det sjette året Sandnes Sparebank Case Competition blir arrangert.

I år er det stipendiat Espen Sagen som har vore ansvarleg for Economics of Motivations, og han har undervist i kurset saman med professor Mari Rege og Simone Valerie Häckl-Schermer som er postdoktor på innstegsvilkår på Handelshøgskolen ved UiS. Sagen har også hatt ansvar for case-konkurransen og han trur studentane får mykje ut av kurset.

– I mange kurs får studentane i oppgåve å hugse ein haug med informasjon og blir bedd om å "sluke" opp alt under éin eksamen. Ved å la studentane skrive denne rapporten og engasjere seg med eit ekte firma, får dei øve på å relatere vitenskapeleg teori til verkelege situasjonar. Sjølv om det krev mykje arbeid, har eg fått inntrykk av at studentane (og bedriftene) får mykje ut av case-oppgåva. Det er jo trass alt dette dei aller fleste skal gjere etter endt utdanning også, seier Sagen.

En gjeng studentar står sammen foran Elise Ottesen-Jensens Hus
Tre av sju grupper fekk delta i finalen i Sparebank Case Competition.
Øvste rekke frå venstre: Tomas Nordbø Middelthon, Lene Katrin Salte, Kristine Broen, Daria Frolikova. 
Nedste rekke frå venstre: Simone Valerie Häckl-Schermer, Ana Karen Flores Garcia, Mari Vie Murvold, Seren Demirbas, Alina Christin Spraul, Nicole Wendt, Arvid Victor Sundstrøm, Harald Østebø Østhus, Espen Sagen.
 På kne: Tonje Hamarsland Oaland, Julija Tisko

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...