Skolelaboratoriet i realfag

Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for lærere og elever i grunnskolen og videregående skole.

Published Sist oppdatert

Om oss

Skolelaboratoriet drives av Inge Christ og Mari Mæland Nilsen. De er lidenskapelig opptatt av å formidle realfag på spennende og engasjerende måter. Med på skolelab-laget er også studentassistentene Eirik Midbøe Lunde og Markus Barkved.

Inge Christ. Foto: Anja Bakken

Hva tilbyr vi?

  • Hjelp med å utvikle undervisningsopplegg i samarbeid med forskningsgrupper innenfor realfag og pedagogikk
  • Arrangementer, som for eksempel besøk og omvisninger
  • Veiledning og bistand for lærere i grunnskole og videregående skole som ønsker etter- og videreutdanning

Videoer fra Skolelaboratoriet:

Noe du lurer på?

Kontaktpersoner for Skolelaboratoriet er universitetslektor Inge Christ og universitetslektor Mari Mæland Nilsen.

Flere videoer og annet nettbasert læringsmateriell vil bli publisert på denne siden etter hvert som tilbudet bygges opp. 

Kontakt oss

Pensjonert tilknyttet UiS
51833444
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis i biologisk kjemi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Universitetslektor i teknologi og design
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Timelønnet studentassistent
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Relatert innhold

Praksisnær undervisning i lærerutdanningen

Hvert semester blir en dags undervisning i pedagogikk for 1. års studenter lagt til Lunde universitetsskole. Målet er å ...

ØDU-metodikken i matematikk

Samarbeidet mellom faglærere på campus og faglærere i universitetsskolene gir grunnskolelærerstudenter ved UiS mulighete...

På studietur i den digitale verkstaden

Lærarar frå Kroatia tok turen til Universitetet i Stavanger for å læra meir om korleis me jobbar med teknologi i utdanni...

Tilbud om kompetanseutvikling

Læringsmiljøsenteret samarbeider med kommuner gjennom statlige ordninger for kompetanseutvikling. Det finnes tre forskje...

– Eg føler at me har vakse som pedagogar og klasseleiarar

Det seier Kristoffer som er PPU-student ved Fakultet for utøvande kunstfag. I ei veke har han vore med på eit nytt innov...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Kristianslyst skole er nyeste tilskudd i universitetsskolefamilien ved UiS

UiS inngikk høsten 2021 en avtale med Kristianslyst skole om å være universitetsskole i perioden fram til 2025.

Universitetsskoler

Universitetet i Stavanger har avtaler med fire universitetsskoler.

Grønn politikk-simulering som læringsverktøy

Prosjektet “the Geopolitics of Renewables Simulation” gir studenter mulighet til å delta i sanntids-simulert forhandli...

Utdanningssamarbeid med videregående skoler

Motiverte realfagselever fra videregående skoler kan søke seg inn på enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fak...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

UiS deltar i tre nye innovasjonsprosjekt

UiS skal delta i tre nye innovasjonsprosjekt – to prosjekt knytt til næringslivet og eit knytt til offentleg sektor. All...

- Et samspill

Universitetsskolesatsingen utvikler skolen, lærerprofesjonen, universitetet og elevene. Det mener Anne Lunde, rektor ved...

Desse blir Rogalands første universitetsskular

UiS får no tre faste samarbeidsskular i Stavanger og Sandnes.

Et samarbeid som bygges på partnerskap

Senterleder Dag Jostein Nordaker forteller hva partnerskapet i Dekom og Rekom betyr for Læringsmiljøsenteret.

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Innsatsteam mot mobbing på skolenivå og kommunalt/regionalt nivå

Ved ledig kapasitet kan Læringsmiljøsenteret tilby opplæring og kompetanseheving i å etablere og kvalifisere innsatsteam...

Julekalender

Her finn du mange eksperiment med Skolelaboratoriet i realfag og deira gjester.

- En styrke når et helt kollegium sammen tar praksislærerutdanningen

En av Universitetsskolesatsingens nye praksislærere forteller om utdanningen og hva neste steg i prosjektet blir.

Lunde universitetsskole har fått et kull nye praksislærere

Det ble endelig tid for vårens koronautsatte eksamineringsdager. Over tre ettermiddager har lærerne på Lunde presentert ...

Universitetsskoler og universitetsbarnehager

Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora har et utvidet partnerskap med utvalgte skoler og barnehager. Målet er å...

Kompetanseutvikling i partnarskap med skuler og barnehagar

UiS er ein partnar for skuler og barnehagar i Rogaland og elles i landet gjennom desentralisert ordning for kompetanseut...

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med...

Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.

Storevarden ny universitetsskole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole, men kan nå også titulere seg universitetsskole. En entusia...

Ble sendt til Malawi for å ta praksis

Lærerstudenter ved UiS fikk forrige semester oppleve en litt annerledes praksisperiode enn de er vant med. De fikk være ...

Ti gode grunner til å bli grunnskolelærer

«Er det veldig komplisert matte hvis du skal bli lærer?». «Hva er lønnen?». Det var noe av det elevene ved St. Svithun v...

Kropp, droner og purpursnegler på Science Camp

Søstrene Olivia (16) og Runa Djuve (14) har eksperimentert med is, grisekropper, jernalderkjemi og droner på sommerens S...

– Vi har lært av hverandre

Asker og Bærum ønsket mer kunnskap om tidlig innsats og intensiv opplæring. Det førte til et DEKOM-partnerskap med På Sp...

Nor-Bra2020 sommerskole i Macaé, Brasil

2019: For andre år på rad ble det arrangert sommerskole på Macaé campus, en del av det Føderale Universitetet i Rio de J...