Hopp til hovedinnhold

Dette må du vite om eksamen

Lurer på hvordan du melder deg opp til eksamen? Har du spørsmål om fravær, eller trenger du tilrettelegging? På denne siden finner du svaret på de aller fleste spørsmål om eksamen.

Publisert: Endret:
Eksamensoppmelding

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Det er ulike måter for ordinær, konte og ekstraordinær eksamen.

Ordinær eksamen  

Oppmelding til ordinær eksamen, vurdering og undervisning gjøres i Studentweb når du semesterregistrerer deg.  

Frister: 

Høst: 1. september 

Vår: 1. februar 

Etter fristen må du søke dispensasjon i Digital studentekspedisjon

Ny og utsatt eksamen (konte) 

Ny og utsatt eksamen er en mulighet til å avlegge en eksamen du ikke bestod, trakk deg under eller hadde gyldig fravær på ved siste ordinære eksamen.  

Frister: 

Eksamener tilknyttet høstsemesteret: 20. januar  

Eksamener tilknyttet vårsemesteret: 1. august 

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i Studentweb innen gitte frister. Etter fristen må du søke dispensasjon i Digital studentekspedisjon.

Slik melder du deg opp:   

 1. Trykk på «resultater» øverst i menyen 
 1. Finn emne som du skal ta om igjen  
 1. Trykk på «ta emnet på nytt»  

Gjelder det eksamen med flere eksamensdeler blir du automatisk oppmeldt til alle delene. Du må derfor trekke deg fra de delene du ikke har rett til å konte.

De eksamensdelene du har bestått har du ikke rett til å konte. Dersom du ønsker å forbedre karakter i disse kan du melde deg opp ved neste ordinære eksamen.

 1. For å trekke deg klikker du på ''Aktive emner'', finn emnet og klikk på det røde krysset ved siden av den delen du ikke ønsker å ta. 

Dersom du ikke får opp funksjonen "ta emnet på nytt":  

 1. Gå inn på aktive emner  
 1. Søk opp emnet ditt i boksen nederst på siden  
 1. Meld deg opp.  

Dersom oppmelding fortsatt ikke er mulig, ta kontakt med eksamen@uis.no.  

For studenter i Bjergsted, ta kontakt med din studiekoordinator. 

Ekstraordinær eksamen 

Når et emne utgår fra studieplanen/opphører blir det arrangert en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort. Denne eksamen skal arrangeres innen et år etter at siste ordinære eksamen, ref §3-1, pkt 2 b. 

Det er KUN studenter som har gyldig grunn som kan avlegge ekstraordinær eksamen, med gyldig grunn menes: 

 • trekk under eksamen 
 • legeattest
 • stryk på de to foregående eksamenene som er avholdt i emnene

  

VÅREN 2022 

BBD101-1 Barns utvikling, lek og læring (HM-1 Hjemmeeksamen)

BBL102-1 Barns utvikling, lek og læring (H, Hjemmeeksamen)

BBL210 Språk, tekst og matematikk (HM-1 Hjemmeeksamen og HM-2 Muntlig eksamen)

BSS220 Helse, miljø- og sikkerhetsledelse 

BSS235 Organisasjonsendring 

BSS270 Arbeidsrett for samfunnsfag 

BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring

HØSTEN 2022

BRV200 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

BRV230 Menneskerettigheter

BRV330 Rettskultur og komparativ rett

BØK285 Financial markets and institutions

BØK310 Personlig økonomi

BØK350 Operation Management

BØK365 Intermediate microeconomics

VÅREN 2023 

BBD102-1 Barn utvikling, lek og læring (M, muntlig)

BRV360 Arbeidsrett

HØSTEN 2023

BRV320 Juridisk metode II

BRV340 Selskapsrett

BRV370 Skatterett I

VÅREN 2024

BRV310 Kontraktsrett II

BRV210_1 Forvaltningsrett II

Antall forsøk 

En student har rett til å fremstille seg til prøving i samme emne tre ganger. For veiledet praksis er det bare anledning til å fremstille seg to ganger. Merk at ny og utsatt eksamen også teller som et forsøk. 

Det er mulig å søke om dispensasjon for et 4. forsøk (for praksis 3. forsøk). Søknad sendes via Digital studentekspedisjon. Søknaden må begrunnes og dokumenteres. Dispensasjon for et 5. forsøk kan ikke gis, dette gjelder også ved nytt opptak til universitetet.   

Eksamensplan

Hvor finner jeg dato, sted og annen praktisk informasjon om eksamen?

Eksamensplanen har svar på mye viktig.

bilde av kart over campus ullandhaug
Det er eksamen i mange ulike bygg, og det er lurt å vite hvilket i god tid før eksamensdagen.

Eksamensplan for skriftlig skoleeksamen 

Dato for skoleeksamen og annen viktig informasjon som eksamenslokale, kandidatnummer og dine eventuelle spesialtilpasninger finner du på Studentweb

 • Ordinære eksamensdatoer for vårsemesteret blir publisert innen 15. desember. 
 • Ordinære eksamensdatoer for høstsemesteret blir publisert innen 15. juli. 
 • Datoer for ny og utsatt eksamen for vårsemesteret blir publisert innen 31. juli.  
 • Datoer for ny og utsatt eksamen for høstsemesteret blir publisert innen 31. januar.  

Vær oppmerksom på at UiS har lov til å endre eksamensdato frem til 3 uker før eksamen avvikles, og at studenter selv er ansvarlige for å holde seg oppdatert. Sjekk derfor Studentweb jevnlig for oppdateringer. 

Hjemmeeksamen/innleveringsoppgaver, praktisk og muntlig eksamen 

Eksamensdatoene for hjemmeeksamener, praktisk og muntlig eksamener kunngjøres i Studentweb når de er fastsatt. 

Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt eller fakultet dersom du har spørsmål vedrørende hjemmeeksamen, praktisk eller muntlig eksamen.  

Her finner du kontaktinformasjonen deres.

Eksamen for studenter ved campus Bjergsted 

For Fakultet for utøvende kunstfag blir alle eksamener kunngjort i TimeEdit.  

tilrettelegging

Kan jeg få tilrettelegging på eksamen?

Hvis du har et helseproblem, en funksjonsnedsettelse eller lese- og skrivevansker kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

student i eksamenssituasjon

Les mer om tilrettelegging av eksamen og oppgaver her.

Fravær, trekk og sykdom

Hva skjer om jeg blir syk på eksamen, eller må trekke meg av en annen grunn?

Her er det viktig å vite hva som er mulig, og når fristen er.

bilde av en syk person

Trekk i forkant av eksamen 

Du kan trekke deg fra eksamen i Studentweb uten å bruke et eksamensforsøk.  

Fristene er:  

 • Ordinær eksamen: to uker før eksamensdato/uttaksdato. 
 • Ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen): én uke før eksamensdato/uttaksdato. 
 • Bachelor/masteroppgave: Du må trekke deg det samme semesteret du har meldt deg opp til oppgaven. For høstsemesteret er fristen 1. november, for vårsemesteret 1.april.
 • Utøvende eksamen: Du som er student på Fakultet for utøvende kunstfag kan ikke trekke deg fra utøvende eksamen uten gyldig grunn. Med gyldig grunn menes sykefravær eller annen tvingende fraværsgrunn. Dette må dokumenteres med attest fra sakkyndig, for eksempel en legeattest. Du må melde fra om fravær til fakultetet umiddelbart.

Når du trekker deg før eksamen får du ikke gå opp til ny/utsatt eksamen (konteeksamen), men må vente til neste ordinære eksamen avvikles. 

Ikke møtt/ikke levert besvarelse 

Dersom du ikke møter på eksamen, blir du registrert med «ikke møtt» og har brukt ett eksamensforsøk. Det samme gjelder om du ikke leverer besvarelse (digital eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen. 

Du får ikke gå opp til ny/utsatt eksamen, men må vente til neste ordinære eksamen avvikles. 

Hvis du leverer dokumentasjon på gyldig fravær, har du ikke brukt et eksamensforsøk og du kan melde deg opp til ny/utsatt eksamen. 

Trekk under eksamen 

Du kan trekke deg under en påbegynt eksamen, det vil si levere blank besvarelse.  

Følgende prosedyrer gjelder: 

 • Skriftlig skoleeksamen: Ta kontakt med eksamensvakt dersom du bestemmer deg for å trekke deg under eksamen.  
 • Hjemmeeksamen i Inspera: Velg «Lever blankt» øverst i menyen når prøven har startet.  
 • Muntlig eksamen: Møtt opp og gi beskjed til sensor at du ønsker å trekke deg under eksamen. For muntlig eksamen som foregår digitalt må du ''møte opp'' ved å logge på og si fra at du trekker deg.

Avbrutt eksamen teller som et eksamensforsøk.  

Du vil få tilgang til kunne melde deg opp til ny/utsatt eksamen (konteeksamen) i Studentweb eller du kan vente til neste ordinære eksamen blir avviklet. 

Syk eller annen tvingende fraværsgrunn på eksamen 

Dersom du blir syk og ikke kan møte på eksamen eller levere besvarelse innen fristen, må du søke om gyldig fravær innen 5 virkedager etter eksamen ble avviklet i Digital studentekspedisjon

Hvis søknaden om gyldig fravær ikke er mottatt innen fristen, blir fraværet/manglende innlevering registrert som et eksamensforsøk. 

Ved innvilget gyldig fravær har du rett til å melde deg opp til ny/utsatt eksamen. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i Studentweb

Gyldig fravær relatert til Covid-19

Du kan ikke ta eksamen på campus (skoleeksamen og muntlig eksamen) i følgende tilfeller:

 • Dersom du er syk med luftveissymptomer.
 • Dersom du har testet deg for Covid-19 og ikke har fått svar på testen, eller har testet positivt.
 • Dersom du er i karantene.

Dersom du bare har vage symptomer og ikke mistenker at du holder på å bli syk, kan du møte på eksamen. Dersom du er merkbart syk med luftveissymptomer og møter på eksamen kan du risikere å bli sendt hjem.

I alle disse tilfellene har du rett på gyldig fravær, også dersom du skulle bli hjemsendt fra eksamen, men for å få det innvilget må du søke senest 5 virkedager etter eksamen. Du søker om gyldig fravær i Digital Studentekspedisjon.

Egenmelding er tilstrekkelig som dokumentasjon for tilfeller relatert til Covid-19 og legeerklæring er derfor ikke nødvendig ut vårsemesteret 2022.

Dersom du har allergi som utløser lignende symptomer kan du gi beskjed til eksamenskontoret 2 uker før eksamen på eksamen@uis.no. Vi informerer eksamensvaktene om dette.

Vis respekt for dine medstudenter, eksamensvakter og ansatte på universitetet og ikke møt på eksamen dersom symptomene er relatert til noe annet enn allergi.

skoleeksamen

Hvordan gjennomføres en digital skoleeksamen?

Skal du gjennomføre skoleeksamen i Inspera? Dette må du vite om.

person ved laptop. Foto: Christin Hume

Alle studenter som skal ha eksamen på eget utstyr vil få informasjon om dette på Studentweb. Møter du opp uten egen PC vil du ikke få gjennomføre eksamen. 

PC som skal brukes på digital eksamen må ha installert enten Windows eller MacOS. Chromebook er ikke støttet ved UiS. 

Sjekkliste for klargjøring av din PC:                                          

Sjekk at brukernavn og passord fungerer i god tid før digital eksamen. Pålogging til Inspera skjer med din FEIDE-bruker.  

Opplever du problemer med innlogging finner du mer informasjon her.

Du må ha tilgang til internett under eksamen. Hvordan du kobler datamaskinen din til det trådløse nettet hos UiS finner du her.

Safe Exam Browser (SEB) er en sikker nettleser som må installeres dersom du skal ha digital skoleeksamen på egen PC. Dette programmet stenger tilgang til ressurser på din PC under eksamen. Informasjon om hvordan du laster ned Safe Exam Browser finnes på Inspera assessment sine sider. 

Har du en gammel versjon av SEB installert? Sørg for å avinstallere SEB først. 

På hjemmeeksamen er det ikke behov for å installere Safe Exam Browser (SEB).

For å teste at alt er i orden kan du gå til uis.inspera.no og logge deg inn med FEIDE bruker for å så gjennomføre demotesten «Demonstrasjon med sikker nettleser». Skriv inn koden uis123 når du blir bedt om det. 

skoleeksamen

Hvordan gjennomføres en skoleeksamen på papir?

Huskeliste, regelverk og hjelpemidler.

bilde fra en skriftlig eksamen på papir. Foto: Ben Mullins

Møt frem på eksamensdagen senest 30 minutter før eksamensstart, gjerne tidligere. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde og sjekk på forhånd hvilke hjelpemidler som eventuelt er tillatt. 

Her finner du mer detaljerte retningslinjer for selve eksamensdagen.

hjemmeeksamen

Hvordan leverer jeg en hjemmeeksamen?

Dette må du vite om levering i Inspera og Canvas.

bilde fra en hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen leveres som regel i Inspera eller Canvas. I Inspera leveres besvarelsen ved hjelp av «filopplasting», og hvis ikke annen informasjon er gitt så skal besvarelsen lastes opp som et PDF-dokument. For å sikre anonymiteten ved innlevering av besvarelsen, må du fjerne personinformasjon før du lagrer dokumentet som PDF.

Når du leverer din besvarelse i Inspera må du benytte en godkjent nettleser.

De aller fleste hjemmeeksamener i Inspera har automatisk innlevering. Det vil si at den siste filen du har lastet opp vil bli automatisk levert.  

Ønsker du å se din egen besvarelse etter du har levert kan du gjøre dette ved å gå til uis.inspera.no og gå til «arkiv». Den blir ikke tilgjengelig før etter at fristen til prøven er gått ut. 

Hvordan leverer jeg en håndtegning på digital eksamen?

På noen digitale eksamener kan du skrive og tegne på skisseark som en del av din besvarelse. Det er viktig at du fyller ut skissearkene riktig før du leverer. 

håndskrevet tegning og laptop

1. Finn oppgavekoden 

Det er en egen oppgavekode per spørsmål, så det er viktig at du fyller ut riktig oppgavekode på skissearket. Oppgavekoden finner du nederst i oppgaven. 

Du har ikke tilgang til oppgavekodene etter at eksamenstiden har gått ut eller du har levert i Inspera. Du vil ikke få ekstra tid til å fylle ut oppgavekodene etter endt eksamenstid. 

Du må derfor fylle ut informasjon på skissearkene underveis før eksamenstiden har gått ut.  

digital eksamen

2. Fyll inn riktig informasjon på hvert ark 

Skriv hardt og tydelig og bruk blå eller svart kulepenn. IKKE bruk blyant eller rødt blekk. 

På hvert skisseark skal du fylle inn følgende informasjon: 

 • Oppgavekode 
 • Dato 
 • Emnekode 
 • Kandidatnummer 
 • Oppgavenummer 
 • Sidetall (antall ark)  

Ikke la noen kolonner eller felter stå tomme. 

Når du skraverer oppgavekoden må du skravere den helt, og ikke delvis. 

Eksempel på riktig utfylt skisseark: 

digital eksamen

3. Lever arkene i rekkefølgen de skal leses 

digital eksamen

Før du leverer skissearkene må du sjekke at: 

 • Alle felter på skissearkene er fylt ut. 
 • Skissearkene er lagt i den rekkefølgen de skal leses. 

Til slutt leverer du skissearkene til en eksamensvakt i eksamenslokalet.  

Av hensyn til andre kandidater som fortsatt jobber med eksamen skal det alltid være stille i eksamenslokalet. 

4. Etter eksamen 

Etter eksamen blir de digitale håndtegningene lastet opp til din besvarelse og du vil se disse sammen med din besvarelse i Inspera under Arkiv

Avlegge eksamen et annet sted

Kan jeg avlegge eksamen et annet sted?

Dersom du ønsker å avlegge eksamen i en annen by eller i et annet land, må du sette deg inn i dette.

verdenskart

Dersom du ønsker å avlegge eksamen utenfor Universitetet i Stavanger, må du sende inn søknad i Digital studentekspedisjon.  Søknadsfrist er 6 uker før eksamensdato, og du betaler alle utgifter som kreves.

For deg som ikke studerer ved UiS og ønsker å avlegge eksamen hos oss: 

Du kan søke om å få avlegge eksamen ved UiS ved å sende e-post til oddveig.hansen@uis.no

 

I e-posten må du skrive dato, tid og klokkeslett for eksamen, i tillegg til eksamensform (skriftlig eller digital). 

Adm.utgifter til UiS: kr. 1500,- for eksamen her i Norge og kr. 2000,- for eksamen utenfor Norge.

Sensur og karakterskala 

Når får jeg vite karakteren min?

Eksamensresultat, sensurfrist og karakterskala.

bilde av retting av en prøve

Sensur

Eksamensresultater finner du i Studentweb under «resultat».  

Sensurfrist er 3 uker etter eksamen med unntak av:  

 • Bacheloroppgaver, prosjektoppgaver eller større seminaroppgaver på mer enn 15 studiepoeng: 6 uker fra innleveringsfristens utløp 
 • Masteroppgaver og oppgaver som har et omfang på 30 studiepoeng eller mer: 12 uker fra innleveringsfristens utløp 

Dersom sensurfristen faller på en lørdag eller helligdag, utsettes fristen til nærmeste virkedag. 

Karakterskala 

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer;  

 • en skala med karakterene bestått og ikke bestått  
 • en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

 For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser: 

A Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

C God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.  

F lkke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

 

Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte. 

Begrunnelse

Hvordan begrunnes en karakter?

Hvis du lurer på hvorfor du fikk den karakteren du fikk, kan du be om en begrunnelse.

Hva er begrunnelse?  

I begrunnelsen får du informasjon om de generelle retningslinjene for sensur og hvordan sensor har vurdert ditt eksamenssvar.  

Hvordan be om begrunnelse: 

Du ber om begrunnelse for karaktersetting på Studentweb. Klikk på menyen/ ‘’Mer’’, velg ‘’Begrunnelse og klager’’ og så det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å be om begrunnelse dersom fristen ikke har gått ut. 

Frist: 

Fristen for å be om begrunnelse er innen1 uke fra karakteren ble kunngjort.  

Unntak: Ved muntlig og praktisk/utøvende eksamen må krav om begrunnelse fremsettes muntlig umiddelbart etter at karakter er meddelt. 

Behandlingstid: 

Svar skal normalt foreligge innen 2 uker. Du vil få e-post når begrunnelsen er gitt og vil kunne se begrunnelsen i Studentweb. 

 

Kontakt:  

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt.

Klage

Kan jeg klage på karakteren min?

Slik virker klage på karaktersetting.

Dersom du er uenig i en karaktersetting kan du klage på karaktersettingen. Besvarelsen din vil da bli oversendt til to nye sensorer, der minst én av klagesensorene er ekstern. 

Klagen kan ha tre utfall: 

 • Samme karakter 
 • Dårligere karakter 
 • Bedre karakter 

Det er individuell klagerett etter en gruppeeksamen.  

Du kan ikke klage på muntlig eksamen, bedømmelse av praksisstudier, utøvende eksamen eller andre typer vurdering som etter sin art ikke lar seg etterprøve. 

Vær oppmerksom på at karakteren du får etter klagebehandling er endelig, og det er ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort. 

Hvordan klage: 

Du kan klage på karaktersetting på Studentweb. Klikk på menyen/ ‘’Mer’’, velg ‘’Begrunnelse og klager’’ og så det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å klage på karaktersetting dersom fristen ikke har gått ut. 

Frist: 

Klagen må være registrert i Studentweb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at begrunnelse for karakter er mottatt. 

 Viktig informasjon dersom du ikke har bestått: 

Merk at dersom du ikke har bestått/strøket på ordinær eksamen og klager på karakteren, må du melde deg opp til ny og utsatt eksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før oppmeldingsfristen er over. Dersom du får bestått etter klage vil fakultetet trekke deg fra ny og utsatt eksamen. 

Dersom du stryker på eksamen etter klage på ordinær eksamen har du mulighet til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Du må selv melde deg opp til denne. Dersom det er etter oppmeldingsfristen melder fakultetet deg opp. 

Oversikt over oppmeldingsfristene finner du lenger nede på denne siden. 

Behandlingstid: 

Behandlingstid og frist for ny karakter er vanligvis en måned. Dersom det skulle ta lengre tid, får du beskjed om dette. Du vil få e-post når klagen er ferdigbehandlet og vil kunne se resultatet i Studentweb. 

Dersom ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-5 pkt.2d.

Kontakt: 

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt

Klage

Hvordan kan jeg klage på formelle feil?

En formell feil kan skje under gjennomføring/avvikling av eksamen, gjennomføring av sensuren eller under gjennomføring av praksis.

Hva er klage på formelle feil? Du kan klage på formelle feil ved alle typer eksamen, både muntlige, skriftlige og praksis, jfr. § 5-2 i Universitets- og høyskoleloven.

Eksempel på formelle feil ved gjennomføring av eksamen kan være forstyrrelser i eksamenslokalet eller feil i eksamensoppgaven. Hvis det ikke er brukt ekstern sensor der dette er et krav, vil det være en formell feil ved sensureringen. Har du ikke fått veiledning som du har krav på under praksisperioden, kan det være ett eksempel på formelle feil under gjennomføring av praksis.

Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon under eksamen eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur, skal ny sensurering foretas. I motsatt fall skal det avholdes ny eksamen. Hva som blir utfallet, avhenger av hva som må til for å rette opp feilen.

Dersom du får medhold i at det har skjedd en formell feil under praksis vil det ikke si at du likevel består, men at du kan få annullert forsøket. Resultatet av dette er at det skal tilrettelegges for at du kan gjennomføre en ny praksisperiode så snart som mulig.

Hvordan klage og frist for dette?Klage på formelle feil skjer Studentweb. Klikk på menyen/ ‘’Mer’’, velg ‘’Begrunnelse og klager’’ og så det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å klage på formell feil dersom klagefristen ikke har gått ut. 

Når du klager på formelle feil må du skrive en begrunnelse for klagen og beskrive de forholdene du mener utgjør formelle feil. Du kan også laste opp dokumenter som vedlegg til klagen. Fristen for å klage er tre uker etter at du er, eller burde være, kjent med forholdene som ligger til grunn for klagen. 

Trekk av klage:

En klage på formelle feil, som er fremsatt innen fristen, kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken. Klagen trekkes i StudentWeb.

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles i all hovedsak av det institutt/fakultet emnet tilhører. De kan komme til følgende resultat:

 • avvise klagen (for eksempel hvis klagefristen er passert)
 • ta klagen til følge (medhold i klagen)
 • ikke ta klagen til følge (ikke medhold)

Dersom klagen tas til følge vil det enten foretas en ny sensur eller at det avholdes en ny eksamen.

Dersom klagen ikke tas til følge vil saken oversendes til klagenemnda ved UiS (med kopi til student) som skal ta endelig stilling til klagen. Klagenemnda vil avgjør hvorvidt det foreligger formelle feil, og om det eventuelt skal avholdes ny eksamen eller ny sensur.

Behandlingstid: Behandlingstid for klage på formelle feil er vanligvis en måned. Dersom det skulle ta lengre tid, vil du få beskjed om dette. Du vil motta et vedtak på e-post eller i digital postkasse. 

Kontakt:  Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt

Du er kanskje også interessert i

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Kva må eg kunne på eksamen?

Korleis lykkast du best på eksamen?

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Kontaktinfo for eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du kontaktpersoner på fakultetene og instituttene.

Tilrettelegging av eksamen og oppgaver

Hvis du har et helseproblem, en funksjonsnedsettelse eller lese- og skrivevansker kan du søke om individuelt tilrettelag...

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler ka...