Enkeltemner

Du kan søke opptak til åpne enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret
Viktig informasjon

Studenter som har aktiv studierett på et annet studieprogram ved UiS, hvor studieretten er aktiv ut det semesteret man ønsker å legge til emnene, skal søke via digital studentekspedisjon.

Søkere uten studierett ved UiS det aktuelle semesteret, søker gjennom Søknadsweb.

Husk at studierett for enkeltemner gjelder generelt kun et semester, og at man søker gjennom Søknadsweb for hvert semester.

Søknadsperioder

Høstsemester: 1. juli - 1. august
Vårsemester: 1. november - 1. desember

Vanlige spørsmål før man søker

Her har vi samlet mer informasjon om opptak til enkeltemner før og når man søker.

spørsmåltegn - by Emily Morter
Når man søker

 • Når kommer det oversikt over emnene som er åpne neste semester?
  Emnene som er åpne for søking til høstsemesteret legges ut på denne nettsiden i juni. Emnene som er åpne for søking til vårsemesteret legges ut på denne nettsiden i oktober.

 • Når er det åpent for å søke på enkeltemner?
  Vi har opptak til enkeltemner hvert semester. For emner på høstsemesteret kan en søke mellom 1. juli og 1. august. For emner i vårsemesteret kan en søke mellom 1. november og 1. desember

 • Når må jeg laste opp dokumenter?
  Så snart som mulig etter du har søkt, og senest innen søknadsfristen.

 • Hvilke dokumenter må jeg laste opp?
  Har du søkt emner på bachelornivå skal du laste opp vitnemål fra videregående skole som viser oppnådd generell studiekompetanse. Dersom du har et elektronisk vitnemål i Norsk vitnemåldatabase (NVB), så trenger du ikke å laste opp vitnemålet.
  Har du søkt emner på masternivå, se må du laste opp dokumenter i samsvar med opptakskravet til det emnet du søker på. Sjekk her for informasjon om dokumentasjonskrav

 • Hva er opptakskravene til emnet jeg søker på?
  Opptakskravet til hvert enkelt emnet finnes under hvert relevant fakultetet på denne siden.

 • Emnet som jeg ønsker å søke på er ikke lagt ut åpent. Hva gjør jeg?
  Du kan legge til kategorien "Annet" i søknadsweb og føre opp emnekode og navn på emnet i merknadsfeltet. Vanligvis skal en ha en avtale med studiekonsulenten på fakultetet om at en kan ta dette emnet.

 • Jeg vil ta emner for å fullføre min bachelorgrad. Hvem kan gi meg veiledning med tanke på hvilke emner jeg kan ta?
  Ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet du vil fullføre.

 • Hvem får opptak, er det plassbegrensning?
  Alle kvalifiserte får opptak til enkeltemner som er lagt ut som åpne.

 • Er det poenggrenser/poengkrav for å få opptak?
  Ikke generelt, men emner som inngår i studieprogram med C-krav har samme opptakskrav som studieprogrammet (som vil si at emnene har C-krav). Dette gjelder emner på masternivå.

 • Jeg tar enkeltemner som jeg søkte via søknadsweb dette semesteret, hvordan skal jeg søke på nye emner for neste semester?
  Da skal du søke enkeltemner via søknadsweb for neste semester også.

Vanlige spørsmål etter søknadsfristen

Her har vi samlet mer informasjon om opptak til enkeltemner etter søknadsfrist og etter man har fått svar på søknad.

Question mark on a pink background by Towfiqu barbhuiya
Etter søknadsfristen

 • Når får jeg svar på søknaden?
  For høstsemesteret får en svar i midten av august og for vårsemesteret får en svar i midten av desember.

 • Jeg har nå takket ja, hva skal jeg gjøre videre?
  Etter du har takket ja kan det ta litt tid før du får studierett for semesteret. Når du har fått studierett, må du logge inn på studentweb. Der må du semesterregistrere deg, melde deg opp til eksamen og betale semesteravgiften.

 • Hvordan melder jeg meg opp til emnene?
  Du må søke opp emnekoden inne på studentweb.

 • Hva er fristen for å melde meg opp og betale semesteravgift?
  For høstsemesteret er det 1.september og for vårsemesteret er det 1.februar.

 • Hvorfor har jeg ikke fått alle emnene jeg søkte på?
  Enten fordi du ikke er kvalifisert, ikke dekker forkunnskapskrav til emnet eller at emnet du har søkt ikke er åpent.

 • Jeg har ikke lyst til å ta alle emnene jeg fikk tilbud om, hva gjør jeg?
  Du melder deg kun opp til eksamen i de emnene du tenker å ta eksamen i det aktuelle semesteret.

 • Søknadsfristen har gått ut, men jeg fikk ikke sendt inn søknad. Kan jeg fremdeles søke?
  Nei. Søknadsfristen for enkeltemner er 1. desember for emner på vårsemesteret og 1. august for emner på høstsemesteret. Vi har ikke mulighet for å åpne for flere søknader etter fristen.

Enkeltemner ved Handelshøgskolen vår 2023

Her finner du åpne enkeltemner ved HH.

A businessmann holding a business newspaper by Adeoli Eletu

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse. Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb. Vær oppmerksom på at noen emner kan kreve at du har tatt et eller flere emner fra før, vennligst les emnebeskrivelsen.

Enkeltemner ved Det helsevitenskapelige fakultet vår 2023

Her finner du åpne enkeltemner ved HV

Sykepleiestudenter med lærer i lab

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse. Du må også dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Det er ingen åpne enkeltemner på bachelornivå ved Det helsevitenskapelige fakultet, våren 2023.

Samme opptakskrav som master i helsevitenskap:

Samme opptakskrav som Master in Prehospital Critical Care:

Dersom du ønsker å søke MHVEIL Veiledningsutøvelse (10sp), må du i Søknadsweb velge Det helsevitenskapelige fakultet, velge "Annet", og legge emnekoden i merknadsfeltet. Samme opptakskrav som master i helsevitenskap, og krav om 10 studiepoeng høyere grads studier (masternivå) innen profesjonsveiledning. Emnet har plassbegrensning.

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vår 2023

Her finner du åpne enkeltemner ved SV

A lady holding white cup with like a boss written on it by Brooke Lark.

Emner på bachelornivå krever generell studiekompetanse. Dersom du søker på grunnlag av realkompetanse, vennligst bekreft dette i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Opptakskrav er fullført bachelorgrad, samt norsk og engelsk språk ifølge generell studiekompetanse.

Samme opptakskrav som til master i energi, miljø og samfunn:

Samme opptakskrav som til master i barnevernsarbeid:

Opptakskrav er fullført og bestått 3-årig profesjonsutdanning eller tilsvarende, samt minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning og norsk og engelsk ifølge generell studiekompetanse:

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vår 2023

Her finner du åpne enkeltemner ved TN

Motiverte realfagselever fra videregående skoler kan søke seg inn på enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS tilbyr følgende enkeltemner til elever i den videregående skole:

Her finner regler for opptak av elever i ungdomsskole og videregående skole til enkeltemner.

Er du interessert i noen av disse emnene? Kontakt din rådgiver på din videregående skole.

Emner på bachelornivå med kravkode GENS

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og HING

Emner på bachelornivå med kravkode GENS og REALFA

(Course name written in English means that the course is taught in English). Norwegian proficiency will still be required if the course is part of a program taught in Norwegian.

Opptakskravet er fullført ingeniørutdanning

Søkeren må dekke minst 25 studiepoeng i matematikk, minst 5 sp i statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk og ha minimum C i gjennomsnitt av eksamenskarakterene som inngår i opptaksgrunnlaget. 

Emner med spesifikke opptakskrav

Enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora vår 2023

Her finner du åpne enkeltemner ved UH

Lærer i klasserommet_illustrasjon

Opptakskravet for emner på grunnivå er generell studiekompetanse.

Enkeltemner ved fakultet for utøvende kunstfag vår 2023

Det er ikke noen åpne enkeltemner ved UK våren 2023

Noteillustrasjon musikk og dans