Hopp til hovedinnhold

Digitale dirigentstudier

Ta en fleksibel, samlings- og nettbasert tilleggsutdanning for korpsdirigenter.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

30

Opptaksprøve

Video - ikke et krav for opptak til høsten 2021

Søknadsfrist

1. mars via lokalt opptak

Slik søker du til Digitale dirigentstudier

Informasjon om søknads- og opptakskrav, dokumentopplasting mm.

Merk! Endring i opptakskrav pga. koronapandemien

For opptak til høsten 2021 vil det ikke bli krevd video som vurderingsgrunnlag for søkere til Digitale dirigentstudier. Les mer om de oppdaterte opptakskravene her.

Dekan Morten Wensberg startet i sin tid Digitale dirigentstudier. Her kan du se hans presentasjon på EdTech i Stavanger 2019.

Studer Digitale dirigentstudier i Stavanger

Digitale dirigentstudier er en videreutdanning som er spesielt rettet mot skole- og voksenkorpsdirigenter.

Dirigentstudent Guri Haugli ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
Guro A. Haugli er koordinator for Dirigentuka. Dirigentuka er den første av tre obligatoriske samlinger på Digitale dirigentstudier.

Om studiet

Studiet består av 30 studiepoeng og er et enkeltemnestudium som gjennomføres over to semestre.

Målgruppen er korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de korpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før.

Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Digitale dirigentstudier består av tre hovedelementer:

1. Praksissamlinger i Stavanger

 • Dirigentuka 9.-13. august
 • En samling i januar. For studieåret 2021/2022 finner samlingen sted 7.- 9. januar. 
 • En eksamenshelg i mai. For studieåret 2021/2022 finner samlingen sted 6.- 8. mai.

  NB! Forbehold om endringer.

2. En digital, nettbasert forelesningsserie som er innspilt på forhånd. Studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet etter egen tidsplan.

3. Enetimer via videosamtale 

 • Studenten videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmene.

Hva kan du bli?

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfagligleder i skolekorpset. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet, og det frivillige musikkliv.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg disse kunnskaper, ferdigheter og denne generelle kompetanse:

Generell kompetanse:

 • Forståelse av dirigentrollen. Studenten skal kunne anvende vesentlige pedagogiske prinsipper og ulike innstuderingsmetoder. Studenten skal forstå og forholde seg til prinsippene for kommunikasjon og gruppepsykologi når man jobber fra dirigentpodiet.

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om de ulike instrumenter og om hvordan de noteres. Studenten skal kunne gjennomføre en effektiv partituranalyse, med hensyn til aspekter som form, motiv- og temaanalyse og harmonisk analyse.
 • Studenten må ha forståelse for og skal forholde seg på en etisk og profesjonell måte til dirigentens «utenommusikalske» oppgaver - samarbeid med styre, ulike samarbeidspartnere. Studenten skal kunne bidra til å bygge gode korps, ikke bare musikalsk, men også gjennom sitt engasjement i det organisatoriske arbeidet.

Ferdigheter:

 • Studenten skal være godt vant med grunnleggende dirigenttekniske øvelser og prinsipper, og skal være i stand til å forstå og løse mange dirigenttekniske utfordringer i sitt virke.
 • Studenten skal kjenne til hjørnestenene i korpsrepertoaret, og de ulike korpsbesetningenes særegenheter.
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Digitale dirigentstudier - korps

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Digitale dirigentstudier - korps

   Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du til Digitale dirigentstudier

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb finner du en lenke til et obligatorisk følgeskjema
 • Fyll ut og send inn følgeskjema med CV, som beskriver tidligere erfaring som dirigent, samt motivasjonsbrev innen søknadsfristen
 • Søkere til Digitale dirigentstudier bes vanligvis om å sende inn et 10-minutters videoopptak av seg selv mens man dirigerer et korps. Dette kravet utgår for opptak til høsten 2021 pga. restriksjoner i forbindelse med koronapandemien. Skulle du mot formodning ha et opptak du gjerne vil dele, så vil vi gjerne at du sender det til oss innen søknadsfristen, ved å legge lenken til videoen i følgeskjemaet
 • Husk også å laste opp alle obligatoriske søknadsdokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen
 • For å kunne bli vurdert for opptak til Digitale dirigentstudier kreves det at alle nødvendige søknadsdokumenter er lastet opp i SøknadsWeb og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Du mottar kvitteringsepost fra SøknadsWeb når søknaden er registrert, samt en egen e-post fra saksbehandler når søknaden din er gjennomgått
 • Svar på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke Digitale dirigentstudier?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak innen 1. mars via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Merk!

 • Det er en forutsetning at søkeren selv har tilgang til et korps å dirigere.
 • Har du fullført Digitale dirigentstudier, gir det adgang til å søke deg til spesialiseringsutdanningen Digitale skolekorpsstudier. Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan ikke kombineres i samme studieår.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Eventuelle attester og referanser

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Generell studiekompetanse 

For opptak til enkeltemnet Digitale dirigentstudier (30 studiepoeng), kreves det bestått videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet.

Språkkrav

På lavere grads- og årsstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Godkjent video - merk endring i krav for opptak til høsten 2021

I tillegg til oppnådd generell studiekompetanse kreves det at man blir godkjent for opptak etter å ha vurdert et 10-minutters opptak av deg mens du dirigerer et korps. Les mer om hvordan levere video under Innlevering av videoopptak.

For opptak til høsten 2021 gjelder følgende:

På grunn av koronapandemien er det i år ikke et krav om obligatorisk innlevering av videoopptak.

Dersom du likevel har et opptak vil vi gjerne at du sender dette inn i forbindelse med din søknad. Lenke til video legger du da i følgeskjema innen søknadsfristen.

Dersom du ikke har et opptak, og aktuelle smitteverntiltak gjør det vanskelig å produsere et opptak før søknadsfristen, ber vi deg om å levere en motivert søknad samt CV som beskriver tidligere erfaring som dirigent. Dette fyller du inn i følgeskjema.

Du kan altså stadig søke studiet dersom du ikke kan levere videoopptak.

Merk! Endring i opptakskrav pga. koronapandemien

For opptak til høsten 2021 vil det ikke bli krevd video som vurderingsgrunnlag for søkere til Digitale dirigentstudier. Dersom du likevel har et opptak vil vi gjerne at du sender dette inn i forbindelse med din søknad. Lenke til video legger du da i følgeskjema innen søknadsfristen.

Dersom du ikke har et opptak, og aktuelle smitteverntiltak gjør det vanskelig å produsere et opptak før søknadsfristen, ber vi deg om å levere en motivert søknad samt CV som beskriver tidligere erfaring som dirigent. Dette fyller du inn i følgeskjema.

Du kan altså stadig søke studiet dersom du ikke kan levere videoopptak.

Opprinnelige videokrav

I forbindelse med din søknad til Digitale dirigentstudier blir du bedt om levere oss et 10- minutters langt videoopptak der du dirigerer ditt eget korps. 

 • Video skal lastes opp til Youtube.
 • Informasjon om deling av videolenke finner du i det elektroniske følgeskjemaet.
 • Videolenken skal legges i følgeskjemaet innen søknadsfristen 1. mars.

Tips

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, vi er mer opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.

Husk!

Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak korpset, eller på siden. Husk også å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Finn brev med svar på din søknad under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til Fakultet for utøvende kunstfag - UiS, sine to digitale dirigentstudier.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

 • Digitale dirigentstudier – grunnstudie (30 sp)
 • Digitale skolekorpsstudier – påbyggingsstudie (30 sp)

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til Digitale dirigentstudier eller Digitale skolekorpsstudier må dokumentere generell studiekompetanse.

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 For å få opptak til spesialiseringsutdanningen Digitale skolekorpsstudier kreves det at Digitale dirigentstudier eller tilsvarende allerede er fullført.

1.3 Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan ikke kombineres samme studieår. 

2. Opptak

2.1 Fagansvarlig fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak.

2.2 Supplerende opptak kan gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Fagansvarlig er kommisjon for opptak til digitale studier i dirigering.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra innsendt filmopptak.

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere.

3.3 Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaket kan påklages (Jf. punkt 5).

4. Tilbud om studieplass

4.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

4.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

4.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

5. Klageadgang

5.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Er det noen krav til IT- verktøy for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav under emnebeskrivelsen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Hvem underviser?

Dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag

Videre studier

Ønsker du å studere utøvende musikk? Vi kan tilby alt fra Årsstudium- og Bachelor i utøvende musikk til Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi ulike årsenheter; Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfagMusikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudierDigitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Følg oss!