Digitale dirigentstudier - kor og korps

Ta en fleksibel, samlings- og nettbasert tilleggsutdanning for kor- og korpsdirigenter.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år

Antall studiepoeng

30

Antall studieplasser

Ca. 10

Opptaksprøve

Video

Søknadsfrist

1. mars Lokalt opptak

Dekan Morten Wensberg startet i sin tid Digitale dirigentstudier. Her kan du se hans presentasjon på EdTech i Stavanger 2019.

Studer Digitale dirigentstudier i Stavanger

Digitale dirigentstudier er en videreutdanning som er spesielt rettet mot kor-, skole- og voksenkorpsdirigenter.

Dirigentstudent Guri Haugli ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
Guro A. Haugli er koordinator for Dirigentuka. Dirigentuka er den første av tre obligatoriske samlinger på Digitale dirigentstudier - korps.

Om studiet

Studiet består av 30 studiepoeng og er et enkeltemnestudium som gjennomføres over to semestre.

Målgruppen er kor- og korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de kor- og korpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før.

Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et kor eller et korps å dirigere.

Digitale dirigentstudier består av tre hovedelementer:

1. Praksissamlinger i Stavanger - Helgesamlinger medio august og primo januar. Eksamenshelg i mai.

For Digitale dirigentstudier - KORPS studieåret 2023/2024:

 • Dirigentuka uke 32: 7. - 11. august 2023
 • Januarsamling: uke 2: 12. - 14. januar 2024
 • Eksamenshelg: uke 18: 3. - 5. mai 2024
  NB! det tas forbehold om endringer. Deltakeravgift til Dirigentuka dekkes av UiS.

For Digitale dirigentstudier - KOR studieåret 2023/2024:

 • Augustsamling: uke 34: 24. - 27. august 2023
 • Januarsamling: uke 1: 5. - 7. januar 2024
 • Eksamenshelg: uke 21: 24. - 26. mai 2024
  NB! det tas forbehold om endringer. Deltakeravgift til Augustsamling dekkes av UiS.

2. En digital, nettbasert forelesningsserie studenten kan gjennomføre etter egen tidsplan.

 • Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle - den er publisert som en MOOC - den er gratis og man trenger ikke være UiS- student for å få tilgang til denne delen av studiet. For å få tilgang til alt innhold, inkludert flervalgsoppgavene, er det eneste man må gjøre å registrere seg med en gyldig e-postadresse. MOOC for de Digitale dirigentstudiene finner du her

3. Enetimer via videosamtale 

 • Studenten videofilmer seg selv foran sitt eget kor/korps og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmene.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2023/2024 publiseres her 1. februar 2023.

Hva kan du bli?

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfagligleder i ensemblet. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet, og det frivillige musikkliv.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått eksamen skal kandidaten ha tilegnet seg disse kunnskaper, ferdigheter og denne generelle kompetanse:

Generell kompetanse:

 • Forståelse av dirigentrollen. Studenten skal kunne anvende vesentlige pedagogiske prinsipper og ulike innstuderingsmetoder. Studenten skal forstå og forholde seg til prinsippene for kommunikasjon og gruppepsykologi når man jobber fra dirigentpodiet.

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om instrumenter i det aktuelle ensemblet. Studenten skal kunne gjennomføre en effektiv partituranalyse, med hensyn til aspekter som form, motiv- og temaanalyse og harmonisk analyse.
 • Studenten må ha forståelse for og skal forholde seg på en etisk og profesjonell måte til dirigentens «utenommusikalske» oppgaver - samarbeid med styre, ulike samarbeidspartnere. Studenten skal kunne bidra til å bygge gode ensembler, ikke bare musikalsk, men også gjennom sitt engasjement i det organisatoriske arbeidet.

Ferdigheter:

 • Studenten skal være godt vant med grunnleggende dirigenttekniske øvelser og prinsipper, og skal være i stand til å forstå og løse mange dirigenttekniske utfordringer i sitt virke.
 • Studenten skal kjenne til hjørnestenene i repertoaret til det aktuelle ensemblet.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Digitale dirigentstudier -veivalg korps eller kor

  • Obligatoriske emner - korps

   • Digitale dirigentstudier - korps

    Første år, semester 1

    Digitale dirigentstudier - korps (VEK101)

    Studiepoeng: 30

  • Obligatoriske emner - kor

   • Digitale dirigentstudier - kor

    Første år, semester 1

    Digitale dirigentstudier - kor (VEK101)

    Studiepoeng: 30

Søknad og opptak

Slik søker du til Digitale dirigentstudier

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb

I artiklene under finner du alt du trenger å vite om videoinnspilling, opptakskrav og dokumentopplasting. Søknads- og opptaksprosessen til "Digitale dirigentstudier - kor/korps" behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - dersom det er flere ledige studieplasser etter primæropptaket.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen.
 • Husk å inkluder motivasjonsbrev og en musikalsk CV i følgeskjemaet. CV må inneholde en oversikt over hva du har gjort frem til nå, som musiker og dirigent
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til Digitale dirigentstudier må sende inn et 10- minutter langt videoopptak av seg selv mens man dirigerer et kor eller et korps. Videolenken(e) skal deles i følgeskjemaet innen søknadsfristen
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Les mer under Innlevering av videoopptak
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke Digitale dirigentstudier?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Man kan søke til både kor og korps.

Merk!

 • Det er en forutsetning at søkeren selv har tilgang til et kor eller et korps å dirigere
 • Har du fullført Digitale dirigentstudier - korps, kan du søke deg til spesialiseringsutdanningen Digitale skolekorpsstudier.
 • Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan ikke kombineres samme studieår

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Dokumentasjon på språk, norsk og engelsk - se språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Samlinger for studieåret 2023/2024

For Digitale dirigentstudier - KORPS studieåret 2023/2024:

 • Dirigentuka uke 32: 7. - 11. august 2023
 • Januarsamling: uke 2: 12. - 14. januar 2024
 • Eksamenshelg: uke 18: 3. - 5. mai 2024
  NB! det tas forbehold om endringer. Deltakeravgift til Dirigentuka dekkes av UiS.

For Digitale dirigentstudier - KOR studieåret 2023/2024:

 • Augustsamling: uke 34: 24. - 27. august 2023
 • Januarsamling: uke 1: 5. - 7. januar 2024
 • Eksamenshelg: uke 21: 24. - 26. mai 2024
  NB! det tas forbehold om endringer. Deltakeravgift til Augustsamling dekkes av UiS.

Generelle opptakskrav 

For opptak til enkeltemnestudiet Digitale dirigentstudier (30 studiepoeng), kreves det bestått videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må du bli funnet kvalifisert etter videovurdering.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav

På lavere grads- og årsstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Godkjent video

I tillegg til oppnådd generell studiekompetanse kreves det at man blir godkjent for opptak etter vurdering av et 10- minutter langt opptak av deg mens du dirigerer et kor/korps. Les mer om hvordan du leverer video for vurdering under Innlevering av videoopptak.

Krav til video

I forbindelse med din søknad til Digitale dirigentstudier - kor/korps blir du bedt om å levere et 10- minutter langt videoopptak der du dirigerer ditt eget kor eller korps. 

 • Informasjon om deling av videolenke finner du i det elektroniske følgeskjemaet
 • Videolenken(e) skal legges i følgeskjemaet innen søknadsfristen 1. mars
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2022

Tips

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, vi er mer opptatt av hvordan du påvirker musikerne/sangerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.

Husk!

Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak korpset/koret, eller på siden. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til opptak@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til følgende to digitale dirigentstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag – UiS, utlyst nordisk:

 • Digitale dirigentstudier kor og korps – grunnstudie: en utdanning på 30 studiepoeng spesielt rettet mot dirigenter for kor, skole- og voksenkorps.
 • Digitale skolekorpsstudier – påbyggingsstudie: en utdanning på 30 studiepoeng spesielt rettet mot skole- og aspirantkorpsdirigenter.

Opptaksreglementet for Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Opptaksgrunnlag

2.1 Søkere til Digitale dirigentstudier eller Digitale skolekorpsstudier må dokumentere:

 • generell studiekompetanse.

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

 • Søkere med høyere utdanning som eneste grunnlag kan bli vurdert for opptak.

2.2 I tillegg til formalia/grunnlagskompetanse kreves det at søker får godkjent et inntil 10-minutters langt videoopptak der søker dirigerer et korps/kor.

2.3 Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

2.4 For å få opptak til spesialiseringsutdanningen Digitale skolekorpsstudier kreves det at Digitale dirigentstudier - korps eller tilsvarende allerede er fullført.

2.5 Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps/kor å dirigere gjennom hele studieløpet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra søknadsdokumenter og innsendt videoopptak
2) rangering av søkere (jf. punkt 4).

3.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

4. Rangering

4.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

4.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

5. Opptak

5.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

5.2 Vurdering av komplett søknad med video og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

5.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • andre ressurshensyn

5.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

5.5 Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og ConductIT kan ikke kombineres samme studieår.

6. Oppstart

6.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

6.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

6.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

7. Klageadgang

7.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

7.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

7.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Er det noen krav til IT- verktøy for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav under emnebeskrivelsen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Hvem underviser?

Dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Følg oss!