Laboratorier for konstruksjon og byggematerialer

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet konstruksjon og byggematerialer, knyttet til Det teknisk-vitenskapelige fakultet ved UiS. Her følger en oversikt med utstyr og fasiliteter.

Published Sist oppdatert

Mekanisk verksted 

Mekanisk verksted har utstyr for å gjennomføre sammenføyning, sponfraskillende arbeid, kapping, knekking og bøying. Vi kan hjelpe med å maskinere forsøksmateriell med høyt krav til nøyaktighet, samt lage spesialdeler til utstyr som en ikke kan få tak i. Vi lager deler i de fleste typer plast og metaller.

Utstyr som lages eller tilpasses helt spesielle formål utvikles ofte mens det lages, og skjer som regel i kontinuerlig dialog med bestiller. Verkstedet er tilgjengelig for både forskning og undervisning, og for både studenter og ansatte.

 • Sag til kapping  
 • Platesaks, Plateknekker, Platerulle  
 • Okuma CNC dreiebenk  
 • Mazak CNC fresebenk  
 • Manuell dreiebenk  
 • Manuell fresebenk  
 • Søylebor  
 • Båndsliper  
 • Sliperundell  
 • Plansliper  
 • Sandblåser  
 • Lakkbås  
 • MIG sveiseapparat  
 • TIG sveiseapparat  
 • Elektrodesveiser  
 • Vinkelsliper 
 • Plasmakutter 
 • Traverskran  
 • Ledetruck  
 • Ulikt utstyr for løft og forflytning 
 • Maskinering 
 • Kapping/knekking/bøying 
 • Sponfraskillendearbeid 
 • Sammenføyning 

Kontaktperson: Emil Mannes Surnevik

3D-printing

Laboratoriet for 3D-printing har utstyr for å 3D-printe deler i ulike typer plast, som ABS, PLA og TPU, samt en FDM metallprinter som blir brukt til laboratorieoppgaver for studenter og forskning. I tillegg finnes det 3D printere knyttet opp mot biomedisinsk forskning. DLP(Digital light processing) printing er tilgjengelig for Lumen X printer.

3D printer, med ferdig printet halvkule med NASA logo på

Delene som blir produsert varier fra prototyper til modeller for fremvisning. Fasilitetene blir benyttet både av ansatte og studenter, og er inkludert i fagene DAK/DAP og 3D Printing.

 • Markforged metal X  
 • Markforged Wash-1  
 • Markforged Sinter-1  
 • Markforged Mark Two  
 • Stratasys Fortus 450mc  
 • Prusa i3 MK3  
 • Bambu Lab X1
 • Dry-Line VWR  
 • Ultimaker S5  
 • Formlabs Form 3+
 • Formlabs Form 3B+ (Bioprinter)  
 • Formlab Form Wash  
 • Formlab Form Cure  
 • HandySCAN 700 
 • Einscan H
 • Einscan Transcan C
 • Cell ink BioX (Bioprinter) 
 • Cell ink Lumen X (bioresin printer) 
 • Fused deposition modelling 
 • Selective Laser Melting 
 • Bioprinting 
 • DLP

Kontaktperson: Jan-Tore Jakobsen, Andreas Skaare, og Hanne Røland Hagland (bioprinting)

Betong

Laboratoriet har utstyr for å produsere betong, og utstyr for diverse testing av betong i fersk og herdet tilstand iht. NS-EN standarder.

Ivar Langens hus, betonglab

 • Betongblander (vakuum), 0,5-3 liter volum
 • Betongblander, 10-30 liter volum
 • Betongblander, 50-150 liter volum
 • Gliderigg for simulering av glidestøp
 • Klimaskap
 • Trykkpresser (3000kN, 50kN, 2kN)
 • Bøyepresser (400 kN, 250kN)
 • Kloridmåling
 • Rheometer
 • En god del deplasement gauges
 • Quantum X for converting av data
 • Temperatur logger
 • Betongsag
 • Analyser av fersk betong iht NS-EN
 • Trykktesting av herdet betong iht NS-EN
 • E-modultesting av herdet betong iht NS-EN
 • Splittesting av herdet betong iht NS-EN
 • Wedge tensile test
 • Svinn/ Shrinkage test
 • PH måler

Kontaktpersoner: Jarle Berge og Samdar Kakay

Trevirke

Fakultetet har et eget treverksted. Verkstedet har store bord og enkle verktøy som benyttes til blant annet modellbygging. I tillegg finnes det maskiner og utstyr som benyttes av studenter og ansatte til prosjektoppgaver, som laserkutter og diverse sager.

 • Epilog laser fusion M2
 • Isoporskjærer
 • Båndsliper
 • Sager
 • Diverse håndholdte verktøy
 • Modellbygging
 • Laserkutting
 • Saging

Kontaktpersoner: Andreas Skaare

Veibygging

Laboratoriene til veibygging kan benyttes til analyse og testing av tilslagsmaterialer, bitumen, bituminøse masser og asfalt. Det kan også produseres asfaltmasser, med tillaging og komprimering av prøver. Utstyret og fasilitetene benyttes av ansatte og studenter, samt eksterne bedrifter som bestiller testing og rapportering av ulike materialer som skal brukes til veibygging i Rogaland.

Laboratoriet har utstyr for oppvarming av bitumenprøver, og kan teste Fraass bruddpunkt (temperaturen hvor bitumen når kritisk stivhet og sprekker), mykningspunkt (temperaturen hvor et bindemiddel, under standardiserte betingelser, oppnår en bestemt fasthet) samt penetrasjon med nål (bestemmer fastheten til bitumen og bituminøse bindemidler ved å måle nedtrengning av en nål i prøven). Ved laboratoriet kan man også gjøre prøvetillaging av asfalt med asfaltblander, for så å teste asfalten med Marshall slagkomprimering (prøvene plasseres i sylindrisk form (90mm diameter) og komprimeres med en Marshallstamper til en lengde på ca. 90mm). I tillegg kan man bestemme indirekte strekkstyrke og lastfordelingskoeffisient for bituminøse masser, samt prøvens densitet og beregning av bitumeninnhold. For tilslagsmaterialer kan man knuse ned og splitte (dele) steinprøver og bergarter inn i mindre, representative fraksjoner. Densitet for tilslag kan bestemmes ved hjelp av vannbad og stålpyknometer. Sikteanalyse benyttes til å bestemme korngraderingen for tilslag og gjelder for alle tilslag fra 0,063mm til 90mm, mens slemmeanalyse benytter hydrometer til korngradering for tilslag under 0.063mm.

 • Fraas bruddpunktsapparat
 • Mykningspunktsapparat (manuelt)
 • Penetrometer
 • Varmeovner (TERMAKS og GEONOR)
 • Varmeskap (TERMAK)
 • Termo lyne NCAT tenningsovn for bitumeninnhold
 • Slagstamper GEONOR
 • Asfaltblander INFRATEST
 • Steinknuser
 • Siktemaskin HAVER ML
 • Sikter kvadratiske åpninger
 • Stavsikter
 • Utstyr til slemmeanalyse
 • Stålpyknometre
 • Los Angeles maskin
 • Micro Deval maskin
 • BITUMEN OG ASFALT
  • Oppvarming av bitumenprøver
  • Fraass bruddpunkt
  • Mykningspunkt
  • Penetrasjon med nål
  • Laging av asfalt
  • Marshall slagkomprimering
  • Indirekte strekkstyrke
  • Densitet, maksimumsdensitet (teoretisk beregning) og hulrominnhold.
  • Forbrenning av asfaltprøver (beregning av bitumeninnhold).
 • TILSLAGSMATERIALER
  • Neddeling av prøver med splitte-apparat.
  • Laboratorieknusing av steinmaterialer.
  • Densitet for tilslag (vannbad og stålpyknometer)
  • Sikteanalyse (tørrsikting av vasket materiale
  • Slemmeanalyse (bruk av hydrometer)
  • Los Angeles-metoden: Testen simulerer den påkjenning et tilslag utsettes for i en veg.
  • Micro Deval-metoden: Testen simulerer den slitasje et tilslag utsettes for i et mekanisk stabilisert bære- og forsterkningslag.
  • Flisighetsindeks og formindeks.

Kontaktperson: Guzmán Cruz

Kontaktpersoner:

Du er kanskje også interessert i:

3,9 mill. til forskning på maskinlæring i tekstilindustrien

Forskere ved Universitetet i Stavanger har mottatt nær 4 millioner kroner for å bruke kunstig intelligens og maskinlærin...

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Design av autonome undervannsfarkoster

Yucong Ma har forsket på dynamisk analyse og design av selvgående undervannsfarkoster.

Simulering av turbulens og vindforhold for flytende havvindturbiner

Rieska Mawarni Putri har forsket på vindforholdene rundt flytende havvindturbiner. 18. oktober forsvarte hun doktoravhan...

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

Lise studerer konstruksjons- og maskinteknikk og er aktiv i studentmiljøet

Som tilflytter til Stavanger bestemte Lise seg tidlig for å utforske hvilke studentaktiviteter hun kunne bli en del av. ...

Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsba...

Bruker data fra Nye SUS til å beregne helikopterlandinger

Forskere ved UiS dokumenterer landingsforholdene for helikoptre ved Nye SUS. Målet er å lage en beregningsmodell som ska...

3D-printer ansiktsimplantater til indiske pasienter

Indiske covid-pasienter rammet av en alvorlig soppinfeksjon får hjelp fra forskere ved UiS.

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

UiS med i arktisk shippingsamarbeid

Forskerne skal finne miljøvennlige løsninger for skipsfart og transport i arktiske farvann.

Måler krefter i vindtunnelen

Maskinstudentene Mats Alsnes og Sindre S. Haga har fått et nytt verktøy, en vindtunnel de kan bruke i studiene.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Christian studerer maskiningeniør Y-veien og jobber med 3D-printere

– Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print.

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Innovasjonspris for vindsimulering i byer og toppidrett

Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk ved UiS, tildeles SR-Banks innovasjonspris for...

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Vant pris for beste abstrakt

Doktorgradsstipendiat Bernardo Costa gikk til topps i konkurransen om beste utvidede abstrakt under en konferanse for vi...

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

OTICS – Marin- og undergrunnsteknologi​​

Våre forskere ser nærmere på noen av utfordringene og mulighetene knyttet til marin- og undergrunnsteknologi.

OTICS – Vindkraft til havs

Etterspørselen og utviklingen av global vindkraft har økt betydelig de siste tiårene. Vindkraften kan fanges opp og konv...

OTICS – Fjordkryssinger

Dette forskningsområdet fokuserer på vind-, bølgelast- og responsmodellering og overvåking​.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...

Flere laboratorier