Hopp til hovedinnhold

Marin- og offshoreteknologi / Marine and Offshore Technology

Dette studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse som marin- og offshorenæringen er avhengig av.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

15 for lokale søkere og 15 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?
offshore

UiS har lang erfaring og god kompetanse innen marin- og offshoreteknologi. Studiet bygger på grunnleggende matematiske emner og fokuserer i stor grad på fasthetslære, marinteknologi og marine operasjoner og dynamisk konstruksjonsanalyse. Disse kjernefagene utfylles med spesialfag og leder til mastergrad i marin- og offshore- teknologi.

Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan kvalifisere til doktorgradsstudier.

Studiet gir deg kompetanse på offshoreinstallasjoner og undervannsanlegg, samt marine anlegg for havbruk og vind. Utforming, utbygging, gjenbruk og fjerning av undervannsanlegg og faste og flytende offshoreinstallasjoner er aktuelle områder for dette studiet. Andre temaer er havbruk og offshore vindteknologi.Studiet forutsetter at du har en bachelor i maskin, bachelor i bygg med konstruksjonsteknikk eller andre relevante utdannelser. Denne fagbakgrunnen gjør at du får en kombinasjon av maskinfag og systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av anlegg. I studiet inngår et antall valgfag for eksempel innen beregningsmetodikk, vindturbinteknologi og brønnteknologi.

Hva kan du bli?

​​Masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved UiS forbereder sine kandidater på helhetlig vis til karrierer innen alle aktiviteter innen marine, offshore og undervannsnæringer. Utviklingen og leveransen av marine, offshore og undervannsutstyr og tjenester er i dag Norges nest største næring etter salg av olje og gass. Det er mer enn 1 250 selskaper som leverer varer og tjenester for alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer flytende offshore-strukturer, boreriggutstyr, utstyr for verftsindustrien, avanserte offshore forsynings- og servicefartøy samt undervannsteknologi. Norske selskaper er sentrale industrielle aktører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologier. Offshore-aktivitetene utenfor norskekysten og i de arktiske regionene forventes også å vokse betydelig fremover. 

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker: 

 • Olje- og gass-selskap  
 • Leverandør av skip og offshore strukturer 
 • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi 
 • Leverandører av subsea-installasjonstjenester 
 • Leverandører av ingeniørtjenester 
 • Risiko- og klassifikasjonsselskaper 
 • Forskningsinstitutter 

Kandidater kan også jobbe ved forskningsinstitutter. 

Denne mastergraden med en gjennomsnittskarakter på B eller høyere oppfyller et av opptakskravene til et PhD-studium i Norge. 

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte 

 

En kandidat som har fullført en 2-årig mastergrad i marin- og offshoreteknologi skal ha følgende læringsmål definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

K1: Kandidaten har spesialisert innsikt i systemer og operasjoner ved å kombinere maskin- og konstruksjonstekniske fag og marin teknologi. 

K2: Kandidaten har grundig kunnskap om sikkerhet og miljøaspekter knyttet til hans/hennes fagområde, og vet hvordan denne kunnskapen skal implementeres i hans/hennes faglige arbeid ved å utvikle tekniske løsninger som er til det beste for samfunnet og den enkelte. 

K3: Kandidaten kan bruke kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

K4: Kandidaten kan analysere akademiske problemstillinger på bakgrunn av fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet. 

K5: Kandidaten har kunnskap om generelle etiske aspekter i ingeniørfaget 

 

Ferdigheter 

F1: Kandidaten kan analysere og bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer. 

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder til forskning og akademisk arbeid på en selvstendig måte. 

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utforme akademiske argumenter. Kandidaten kan identifisere det aller siste innenfor teknologien samt relevante nasjonale og internasjonale standarder innenfor relevante disipliner.  

F4: Kandidaten kan utføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk 

 

Generell kompetanse 

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske problemstillinger og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av ny teknologisk, nye metoder og prinsipper for marin-, offshore- og undervannsnæringer. 

G2: Kandidaten kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, og kunnskapen er også relevant for marin-, offshore- og undervannsprosjekter generelt. 

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det akademiske feltets språk og terminologi. 

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten. 

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser. 

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i maskinteknikk, bygg-/konstruksjonsteknikk, marinteknikk, offshoreteknologi, undervannsteknologi, prosessteknikk, materialteknikk eller tilsvarende grad vil kvalifisere til opptak. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en minste gjennomsnittskarakter på C for opptak.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i marin- og offshoreteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Fluiddynamikk

   Første år, semester 1

   Fluiddynamikk

   Studiepoeng: 5

  • Offshore feltutvikling

   Første år, semester 1

   Offshore feltutvikling

   Studiepoeng: 5

  • Engineering mathematics and dynamics

   Første år, semester 1

   Engineering mathematics and dynamics

   Studiepoeng: 10

  • Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Første år, semester 1

   Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Studiepoeng: 10

  • Faststoffmekanikk

   Første år, semester 2

   Faststoffmekanikk

   Studiepoeng: 10

  • Drift og vedlikeholdsstyring

   Første år, semester 2

   Drift og vedlikeholdsstyring

   Studiepoeng: 5

  • Marin Teknologi og prosjektering

   Første år, semester 2

   Marin Teknologi og prosjektering

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner 2. semester

  • Plastisk konstruksjonsanalyse

   Første år, semester 2

   Plastisk konstruksjonsanalyse

   Studiepoeng: 5

  • Offshore Materialteknologi

   Første år, semester 2

   Offshore Materialteknologi

   Studiepoeng: 5

  • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Første år, semester 2

   Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Studiepoeng: 5

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS

   • Obligatoriske emner 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Levetidsforlengelse av konstruksjoner

     Studiepoeng: 5

    • Offshore vindturbinteknologi

     Andre år, semester 3

     Offshore vindturbinteknologi

     Studiepoeng: 5

  • Utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om mastergrad i marin- og offshoreteknologi.

spørsmål og svar SOS

Hvem passer studiet for?

Dette studiet passer godt for de som har interesse for et teknisk utdanningsprogram som kombinerer ingeniørdisipliner med viktige marin-, offshore- og undervannstemaer. Utdanningen gir viktig kjernekompetanse og danner grunnlaget for en utfordrende og konkurransedyktig karriere i både offentlig og privat sektor.

Kan jeg dra på utveksling?

Ja, 3. semesteret er lagt til rette for utveksling. 3. semesteret består av 25 sp spesialiseringsemner og 5 sp valgemner. Ved utveksling kan disse 30 sp erstattes av andre emner som må godkjennes før utreise.

Hvor kan jeg jobbe etter endt studie?

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

 • Olje- og gass-selskap
 • Leverandør av skip og offshore strukturer
 • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
 • Leverandører av subsea-installasjonstjenester
 • Leverandører av ingeniørtjenester
 • Risiko- og klassifikasjonsselskaper
 • Forskningsinstitutter

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semesterOpplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i marin- og offshore teknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. 

I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut  

Dette semesteret har 25 sp spesialiserings emner og 5 sp valgemner. Ved utveksling kan disse 30 sp emnene erstattes av andre emner og trenger nødvendigvis ikke å overlappe, men som må godkjennes før utreise. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.  

For emner ved utveksling, ta kontakt med studieprogramleder. Emnepakke/godkjente emner er publisert under

Studenter kan også gå på utveksling i 4. semester, mens de arbeider med masteroppgaven. Planleggingen må starte allerede i 2. semester. Studenter må ta kontakt med studieprogramlederen om planleggingen.  Faglig anbefalte læresteder for 3. semester 

Chalmers University of Technology, Sverige

Godkjent emnepakke fra MSc Naval Architecture and Ocean Engineering 

 • MMA128 Maritime Transport System (7.5 ECTS)
 • MMA137 Ship Geometry and Hydrostatics (7.5 ECTS)
 • MMA162 Ship Resistance and Computational Hydrodynamic (7.5 ECTS)
 • MMA168 Marine Structural Engineering (7.5 ECTS)

Delft University of Technology, Nederland

Godkjente emner, velg minst 30 sp (fra emner under) i MSc Marine Technology MSc Offshore and Dredging Engineering

 • MT44030 Torsion and Shear in Marine Structures (5 ECTS)
 • MT44035 Design of Complex Specials (5 ECTS)
 • MT44040 Maritime Finance, Business and Law (5 ECTS)
 • MT44050 Fundamentals of Marine Engineering (5 ECTS)
 • ME44206 Quantitative Methods for Logistics (5 ECTS)
 • ME45042 Advanced Fluid Dynamics (5 ECTS)
 • MT44090 Fluid - Structure Interaction in Marine Structures (5 ECTS)
 • MT44045 Introduction to Ship and Offshore Hydromechanics (3 ECTS)
 • OE44005 Introduction to Offshore Engineering (3 ECTS)
 • MT44085 Ultimate Strength of Marine Structures (5 ECTS)
 • OE44096 Bottom Founded Offshore Structures (6 ECTS)
 • OE44090 Introduction to Computational Dynamics of Offshore Structures (4 ECTS)
 • CIE4325 Ocean Waves (6 ECTS)
 • OE44055 Load Identification and Monitoring of Structures (4 ECTS)
 • WI4051TU Introduction to Operation Research (6 ECTS)
 • ME46050 Advanced Finite Element Methods (4 ECTS)

University of Bologna, Italia

Godkjente emner, velg minst 30 sp (fra emnene under) i MSc Offshore Engineering

 • 88296 Coastal and Marine Fluid Dynamics (6 ECTS)
 • 78494 Modelling of Offshore Structures (6 ECTS)
 • 88304 Offshore Monitoring and HSE Management (12 ECTS)
 • 88258 Ocean Engineering and Marine Renewable Energies (9 ECTS)
 • 78484 Monitoring and Positioning In Offshore Engineering (6 ECTS)

Faglig anbefalte læresteder for 4. semester (masteroppgave)

 • University of Strathclyde, United Kingdom 
 • University of Western Australia, Australia 
 • Chonnam National University, South Korea 
 • University of Lisbon, Portugal 
 • Harbin Engineering University, China 
 • Jiangsu University of Science and Technology, China 
 • Dalian Maritime University, China 

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland TjensvoldGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy` fascinating and rich culture for one semester!

 • Italia

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy` fascinating and rich culture for one semester!

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

Kontakt oss

Professor
51831112
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førstekonsulent
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Vårt fagmiljø

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Instituttet er eitt av sju institutt under Det teknisk-naturvitskapelege fakultetet. Det har rundt 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar, 3 administrativt tilsette, rundt 20 doktorgradsstudentar og 600 studentar.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde:

 • Bygg - konstruksjonsteknikk
 • Maskin og materialteknologi
 • Marin- og undervassteknologi
 • Industriell teknologi og driftsleiing

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi som instituttet tilbyr er internasjonale og over halvparten av disse studentane er internasjonale studentar.

Meir frå Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...