Biblioteket for deg som skriver ph.d.

Biblioteket har samlet tjenester og ressurser du ofte har bruk for i starten av prosjektet. Her finner du også råd og veiledning om publiseringsprosessen.

Publisert Sist oppdatert
Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel
Universitetsbiblioteket på Ullandhaug.

Søk etter litteratur

Du vil få behov for å bruke Oria og bibliotekets databaser, og kontaktbibliotekaren som har ansvar for ditt fakultet/institutt kan hjelpe deg med å komme godt i gang med litteratursøking. Du kan også sende biblioteket en e-post, så videresender vi forespørselen din til riktig person.

Datahåndtering

Har du begynt å tenke på hvordan du vil samle inn data til din doktoravhandling?  En datahåndteringsplan hjelper deg med å planlegge hvordan forskningsdata skal håndteres fra start til slutt i prosjektet. Det forventes at alle forskningsprosjekter som mottar offentlig støtte, for eksempel fra Norges Forskningsråd, skal ha en datahåndteringsplan. Biblioteket kan gi råd om hvordan du lager en datahåndteringsplan og hvordan du bør arkivere dine data. 

Akademisk skriving

Ønsker du individuell veiledning i akademisk skriving eller vil du delta i en skrivegruppe for å holde skrivingen i gang, kan du ta kontakt med våre skriveveiledere.

Verktøy og kurs fra biblioteket

Biblioteket tilbyr kurs i forskjellige programmer som kan være nyttige for deg som skriver ph.d. Du kan lese mer om de enkelte programmene, eller sjekke vår kurskalender for neste ledige kurs.

  • Zotero og EndNote er referansehåndteringsprogram som hjelper deg å holde orden på kildene dine. Vi anbefaler at du tar i bruk ett av disse.
  • LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en tekst som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler. Det er mye brukt innen teknologi og naturvitenskap, men kan også brukes innen andre fagområder. 
  • Nvivo er nyttig for deg som skal jobbe med store mengder kvalitative data.
  • Tableau lar deg hente inn, analysere og visualisere datasett.
  • Rayyan lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

Biblioteket anbefaler

Referanser og kildekritikk

Biblioteket har samlet informasjon om referanser og kildekritikk. Her finner du blant annet hjelp til ulike siteringsstiler.

PhD on Track

PhD on Track er en nyttig nettressurs. Her finner du informasjon om søking, akademisk skriving og publisering.

Kurs fra forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen ved UiS tilbyr forskjellige kurs, workshops og seminar for deg som er ph.d.-kandidat.

Råd og veiledning om publisering

Kontaktbibliotekarer

Ine Idsøe Fjelldal

Portrett av Ine Idsøe FjelldalNorsk hotellhøgskole Handelshøgskolen Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (økonomi) ine.i.fjelldal@uis.no

Håkon Magne Bjerkan

Institutt for data- og elektroteknologi Institutt for maskin, bygg og materialteknologi Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (planlegging) hakon.m.bjerkan@uis.no

Inger Gåsemyr

Institutt for energiressurser Institutt for energi- og petroleumsteknologi Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (sikkerhet) inger.gaasemyr@uis.no

Kari Østerli Frafjord

Institutt for matematikk og fysikk Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi kari.frafjord@uis.no

Terje Blåsternes

Institutt for kultur og språk Institutt for medie- og samfunnsfag (samfunnsfag) terje.blasternes@uis.no

Svanlaug Takle

Arkeologisk museum. svanlaug.takle@uis.no

Ansatt som smiler i kamera

Velkommen til forskerfrokost

Start arbeidsdagen med inspirerende økter mens du nyter frokosten! Møt andre forskere, utvid nettverket ditt, følg med...

Tilgang heimanfrå

Få tilgang til biblioteket sine elektroniske bøker, artiklar og databasar kvar som helst, når som helst!

Opne kurs i biblioteket

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgåveskriving og referansehandtering. Me tilbyr både opne kurs og kurs som...

Studieverkstedet hjelper deg med skrivingen

Trenger du hjelp med oppgaveskriving eller eksamen? Få veiledning av skrivementorer i biblioteket.

Rayyan – verktøy for å gjennomgå referanser

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

LaTeX – verktøy for matematisk formler, likninger og symboler

LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en oppgave som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler....

Om NVivo

NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative data, til dømes intervju, spørreundersøkingar, artiklar...

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre som er fritt tilgjeng...

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg. Zotero samler og holder o...

EndNote hjelper deg med referansene

Det kan ofte være utfordrende å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det er ikke alltid enkel...

3D-laben ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Har du lyst til å lære meir om 3D-printing og å teste det ut i praksis? Ved Universitetsbiblioteket i Stavanger kan du f...

Cristin

Cristin synliggjør din forskning og gjør den tilgjengelig. Biblioteket kan svare på dine spørsmål om Cristin.

Lånereglar ved universitetsbiblioteket

På universitetsbiblioteket kan du mellom anna låna bøker, studentoppgåver, filmar, tidsskrift, notar, kalkulatorar, lada...

Kildebruk og referering

Hvordan og hvorfor refererer jeg? Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litter...

Bibliometri fra biblioteket

Biblioteket kan hjelpe deg med bibliometriske analyser. Bibliometri kan brukes til å analysere og evaluere vitenskapelig...

ORCID – få en unik forsker-ID

Har du som forsker blitt spurt om å oppgi ORCID? Her finner du informasjon om hva det er og hvorfor du som forsker bør b...

Tilsette ved Universitetsbiblioteket i Stavanger

Her finn du ei oversikt over biblioteket sine leiarar, samt tilsette ved dei ulike biblioteka ved Universitetsbiblioteke...

Søk etter faglitteratur i Oria

På biblioteket får du tak i faglitteratur. Vi gir deg tilgang til bøker samt en rekke elektroniske ressurser.

Interne serier fra UiS

UiS gir ut to interne skriftserier: Rapporter fra Universitetet i Stavanger og Notater fra Universitetet i Stavanger...

Forskningsdata og datahåndteringsplaner

Er du forsker ved UiS og lurer på hvordan du skal arbeide med forskningsdata og datahåndteringsplaner? Universitetsbibli...

Rabatt hos Norsk Standard

Universitetsbiblioteket har en avtale med Norsk Standard som gir studenter og ansatte 70 % rabatt ved kjøp av standarder...

Publisering med åpen tilgang

Biblioteket hjelper deg med å publisere med åpen tilgang, såkalt åpen publisering. Da ligger forskningsresultater åpent ...

Bjergsted biblioteket er gjenåpnet

Etter en intens oppussingsperiode fra mai til oktober er endelig det flotte, nye biblioteket offisielt gjenåpnet.

Dataverkstedet vant Læringsmiljøprisen 2020

Av de tre nominerte var det Dataverkstedet ved Universitetsbiblioteket som til slutt ble tildelt Læringsmiljøprisen.

Bolk og kopiering av pensum

Pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, skal registr...

Dataverkstedet

Dataverkstedet er et kreativt studierom i andre etasje i biblioteket. Rommet brukes blant annet til å holde kurs i progr...

Biblioteket ved UiS til finalen i «Årets bibliotek»

Juryen fekk inn over 100 framlegg på til saman 52 bibliotek. No er biblioteket ved UiS ein av fem i finalen.

Åpne arrangement i biblioteket

Universitetsbiblioteket i Stavanger arrangerer mange faglige og sosiale arrangement som er gratis og åpne for alle.

Støtte til deg med dysleksi eller ADHD

Læringsstøttesenteret (LSS) ved Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr akademisk veiledning til studenter ved UiS so...

Hvilket tv-program var mest ulovlig nedlastet i 2016? Finn ut med Statista!

Dette og mer kan du finne i databasen Statistia – en statistikkdatabase som gir deg nyttig innsikt fra media, finans, he...

Fagside for pedagogiske fag

Dette er biblioteket si fagside for studier knytt til institutt for barnehagelærarutdanning, institutt for grunnskulelær...

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få tips til oppgaveskriv...

Fagside for sosialfag og barnevern

Bibliotekets ressurser og kildesamling for studier og forskning innen barnevern og sosialfag.

UiS sine publiseringsplattformer

På plattformene «UiS: Open Journals» og «UiS Scholarly Publishing Services» finner du tidsskrifter, bøker og skriftserie...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Bjergsted: Spesialbiblioteket for utøvende kunstfag

Biblioteket dekker fagområdene musikk og dans. Biblioteket holder til i Bjergsted og er en del av Fakultetet for utøvend...

Økt bruk av Tik Tok under korona

I 2020 økte bruken av sosiale medier som Tik Tok i alle de nordiske landene. Slik statistikk og rapporter innen en rekke...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noe du må lære deg som student. Her finner du nyttig informasjon og ressurser som hjelper deg med ...

Fagside for medie- og samfunnsfag

Her finner du informasjon og nyttige lenker til vitenskapelige og fagrelevante kilder for forskning og studier i medier ...