Hopp til hovedinnhold

For ph.d.-kandidater og nye forskere

Biblioteket har samlet tjenester og ressurser ph.d.-kandidater og nye forskere ofte har bruk for i starten av prosjektet. Dersom du har kommet et stykke ut i løpet har vi gode tips til publiseringsprosessen.

Publisert: Endret:

Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel

Velkommen til universitetsbiblioteket! Vi håper du vil bruke biblioteket aktivt. Dersom du lurer på noe er du velkommen til å kontakte oss, vi hjelper deg gjerne!

Søk etter litteratur

Du vil få behov for å bruke bibliotekets litteraturdatabaser, og kontaktbibliotekaren som har ansvar for ditt fakultet/institutt kan hjelpe deg med å komme godt i gang med litteratursøking. Du kan også sende e-post til ub@uis.no, så videresender vi forespørselen din til rette person.

Datahåndtering

Har du begynt å tenke på hvordan du vil samle inn data til din doktoravhandling? En datahåndteringsplan hjelper deg med å planlegge hvordan forskningsdata skal håndteres fra start til avslutning av prosjektet. Det forventes at alle forskningsprosjekter som mottar offentlig støtte, for eksempel fra Norges Forskningsråd, skal ha en datahåndteringsplan. Biblioteket kan gi råd om hvordan du lager en datahåndteringsplan, og om hvordan du bør arkivere dine data. 

Verktøy og kurs fra biblioteket

Biblioteket tilbyr kurs i forskjellige programmer som kan være nyttige for deg som skriver ph.d. Du kan lese mer om de enkelte programmene, eller sjekke vår kurskalender for neste ledige kurs.

  • Zotero og EndNote er referansehåndteringsprogram som hjelper deg å holde orden på kildene dine. Vi anbefaler at du tar i bruk ett av disse.
  • LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en tekst som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler. Det er mye brukt innen teknologi og naturvitenskap, men kan også brukes innen andre fagområder. 
  • Nvivo er nyttig for deg som skal jobbe med store mengder kvalitative data.
  • Tableau lar deg hente inn, analysere og visualisere datasett.
  • Rayyan lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie raskt og effektivt.

Biblioteket anbefaler

Referanser og kildekritikk

Biblioteket har samlet informasjon om referanser og kildekritikk. Her finner du blant annet hjelp til ulike siteringsstiler.

PhD on Track

PhD on Track er en nyttig nettressurs. Her finner du informasjon om søking, akademisk skriving og publisering.

Kurs fra forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen ved UiS tilbyr forskjellige kurs, workshops og seminar for deg som er ph.d.-kandidat.

Råd og veiledning om publisering

Open Access

Få hjelp til å publisere i godkjente OA tidsskrifter

Cristin

Registrer dine vitenskapelige publikasjoner

ORCID

Opprett en unik ID for din forskningsaktivitet

Kontaktbibliotekarer

Anne Brit Løland

Norsk hotellhøgskole Handelshøgskolen anne.b.loland@uis.no

Evy Ølberg

Institutt for barnehagelærerutdanning Institutt for grunnskolelærerutdanning Lesesenteret NSLA evy.olberg@uis.no

Grete Mortsensen

Helsevitenskapelig fakultet grete.mortensen@uis.no

Håkon Magne Bjerkan

Institutt for data- og elektroteknologi Institutt for maskin, bygg og materialteknologi Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (planlegging) hakon.m.bjerkan@uis.no

Ingeborg Marie Jensen

Medie- og samfunnsfag (mediefag) ingeborg.m.jensen@uis.no

Inger Gåsemyr

Institutt for energiressurser Institutt for energi- og petroleumsteknologi Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (sikkerhet) inger.gasemyr@uis.no

Linn Elise Gulliksen

Institutt for matematikk og fysikk Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi linn.e.gulliksen@uis.no

Svanlaug Takle

Arkeologisk museum svanlaug.takle@uis.no

Terje Blåsteres

Institutt for kultur og språk Institutt for medie- og samfunnsfag (samfunnsfag) terje.blasternes@uis.no