Arbeidsrett 1 (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Faget introduserer deg til hvilke rammer arbeidsgiver kan styre ansatte innenfor, hvordan arbeidsforhold etableres, regulering av arbeidsvederlag (lønn, feriepenger og lønnsgaranti ved konkurs), arbeidstid og ferie, lojalitet og opphør av arbeidsforholdet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Nettbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

13.09.2024

Søknadsfrist

15.08.2024

Priser

9.500 kroner+semesteravgift+pensum

God oversikt over arbeidsrett og arbeidsmiljøloven er essensielt for alle bedrifter som har ansatte, eller bruker oppdragstakere, for å unngå potensielt kostbare tvister og skape et godt arbeidsmiljø

Foreleser og fagansvarlig Kristoffer Svendsen

Kursinnhold

Afbeidsrett

I dette kurset vil du få innblikk i hvordan man behandler regler og rettspraksis rundt arbeidsgivers styringsrett, etablering av arbeidsforholdet, arbeidstakers lojalitetsplikt, arbeidsvederlag, arbeidstid og ferie, og opphør av arbeidsforholdet.

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

  • Ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter.
  • Ha kunnskaper om rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver.
  • Kunne identifisere og drøfte arbeidsrettslige problemstillinger innen den individuelle arbeidsretten.
  • Kunne foreta en kritisk vurdering av arbeidsrettslige spørsmål.

Faget undervises på nett hvor det er lagt opp til oppsummeringsspørsmål og en obligatorisk innleveringsoppgave. Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Dette er et nettbasert kurs. Arbeidsformen i dette kurset er videoforelesninger og selvstudier.

  • Kurset har en 4 timers digital hjemmeeksamen.
  • Eksamensdato: 02.12.2024
  • Vurdering av eksamen: A-F

Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også oppfylle krav til norsk.

Vedrørerende realkompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Læreboken i faget er: Alexander Næss Skjønberg, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt,  Arbeidsrett: individuelle og kollektive emner (2022, 3. utgave, Gyldendal). Læreboken kan kjøpes her: https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/juridiske-fag/arbeidsrett/p-10030003-no/ Links to an external site. 

Kurset vil gå med en forutsetning om nok antall påmeldte.

Foreleser

Førsteamanuensis i rettsvitenskap
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Administrative Kontaktpersoner

Konsulent
51832045
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har,...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et strategisk perspektiv. Strate...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organ...

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...