Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert/selvstudie

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

September 2024

Søknadsfrist

01.06.2024

Pris

60.000,- + semesteravgift Påmeldings- og betalingsvilkår

Uttak av masteroppgaven

Uttak av masteroppgave forutsetter at studentene har fullført 60 studiepoeng i studieprogrammet.

Studenten utarbeider, i samråd med veileder, endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Oppgaven tas ut i høstsemesteret.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte en ettermiddag med varighet ca. 2 timer primo juni for studenter som skal ta ut/starte på masteroppgaven.  Mer informasjon gis på et senere tidspunkt.

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming. Masteroppgaven skal vise at studentene kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid, og derigjennom:
- vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering.
- anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
- formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv
- demonstrere teoretisk overblikk, innsikt i de valgte teorier og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstilling
- skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling
- demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, analyse og konklusjon

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven som studentene vil få når de er klare for oppgaveskriving og gjøres tilgjengelig i Canvas. Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng med varighet 8 måneder i tidsrommet september - mai.

Veiledning

Fagstaben vil være behjelpelig med forslag til veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten må selv aktivt finne frem til og formulere problemstillinger, gjerne relatert til egen arbeidsplass eller bransje i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.
Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning. 

Det er 5 dager med metodeseminar (2 dager kvalitativ og 3 dager kvantitativ metode). Datoene er:
1. samling:
10. september - kvantitativ metode
11. september - kvalitativ metode

2. samling:
19. november - kvantitativ metode
20. november - kvalitativ metode

3. samling:
11. februar 2025 - kvantitativ metode
Undervisningen er vanligvis kl 09.00 - 16.00.

Med forbehold om endringer.

Hjemmeeksamen 1/1, varighet: 8 måneder. Innlevering i Inspera Assessment.
Innleveringsfrist for våren 2025 bestemmes på et senere tidspunkt.

Les mer om i emneplanen i denne lenken: Masteroppgave Executive MBA | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Bedømming av masteroppgaven

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakter, er det ekstern sensor som avgjør. Dekan oppnevner ekstern sensor, etter forslag fra veileder og eventuelt andre faglærere. Sensur skal foreligge senest 10 uker etter innleveringsfristen.
Masteroppgaven bedømmes etter en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
Les mer om eksamensresultater i denne lenken: Eksamen | Universitetet i Stavanger (uis.no)

6 kurs à 10 stp, hvorav et kurs hhv. i hver av kategoriene ‘ledelse’, ‘’økonomi’ og ‘strategi’ og tre kurs valgfritt i emnene tilknyttet masterprogrammet vårsemester før uttak av oppgaven.

Påmeldingsfrist er 1. juni.
Frist for uttak/registrering av masteroppgaven er 1. september. Den skal registreres i Samarbeidsportalen.

Pris for masteroppgave kr 60.000,- (per 01.01.2024)
I pris inngår undervisning, kaffe og lunsj, tilgang til elektroniske læremidler og digital læringsplattform, veiledning, veiledning, sensuring av masteroppgaven og vitnemål for oppnådd grad.
Semesteravgift høst/vår og pensumlitteratur kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i pris og hva som inngår i denne.

Les mer om påmeldings- og betalingsbetingelser her: Påmeldings- og betalingsvilkår | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Forelesere

Professor i organisasjon og ledelse
51831678
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Timelønnet Universitetslektor
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har,...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et strategisk perspektiv. Strate...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Arbeidsrett 1 (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organ...

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...