Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert/selvstudie

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

September 2023

Søknadsfrist

01.06.2023

Pris

60.000,- + semesteravgift

Uttak av masteroppgaven

Uttak av masteroppgave forutsetter at studentene har fullført 60 studiepoeng i studieprogrammet. Les mer

Studenten utarbeider, i samråd med veileder, endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Oppgaven tas ut i høstsemesteret.

Forutsetning for å ta ut masteroppgaven er:

6 kurs à 10 stp, hvorav ett kurs hhv. i kategori ‘ledelse’, ‘’økonomi’ og ‘strategi’ og tre kurs valgfritt i emnene tilknyttet master-programmet.

Frist for uttak/registrering av masteroppgaven er: 1. september.
Den skal registreres i Samarbeidsportalen. Mer informasjon sendes ut etter påmeldingsfristen 1. juni.

Læringsmål

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming. Masteroppgaven skal vise at studentene kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid, og derigjennom:
- vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering.
- anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
- formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv
- demonstrere teoretisk overblikk, innsikt i de valgte teorier og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstilling
- skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling
- demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, analyse og konklusjon

Veiledning

Fagstaben vil være behjelpelig med forslag til veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten må selv aktivt finne frem til og formulere problemstillinger, gjerne relatert til egen arbeidsplass eller bransje i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.
Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning. 

Bedømming av masteroppgaven

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det sensor som har det avgjørende ordet. Dekan oppnevner ekstern sensor, etter forslag fra veileder og eventuelt andre faglærere. Sensur skal foreligge senest 12 uker etter innleveringsfristen.
Masteroppgaven bedømmes etter en skala fra A - F (F er stryk).

Arbeidsformer

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven som studentene vil få når de er klare for oppgaveskriving. Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng som går over tidsrommet september - mai.

Innlevering

Masteroppgaven skal leveres inn i Inspera Assessment, digital eksamensplattform. Innleveringsdato for våren 2024 bestemmes på et senere tidspunkt.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et orienteringsmøte en ettermiddag med varighet ca. 2 timer primo juni for studenter som skal ta ut/starte på masteroppgaven.  Mer informasjon ettersendes.

Undervisning metodeseminar

Det er 5 dager med metodeseminar (kvalitativ/kvantitativ metode). Datoene er:
Kvantitativ metode:
12. september, 9. november og 14. februar (2024)
Kvalitativ metode:
13. september og 10. november
Undervisningen er vanligvis kl 09.00 - 16.00.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

Professor i organisasjon og ledelse
51831678
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Timelønnet Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legge...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Arbeidsrett 1(nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Du vil lære hvordan en bedrifts kostnadsst...

Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK150

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssys...

Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK160

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situa...

Grunnleggende regnskap og årsavslutning (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK140

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økon...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organ...

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...