Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organisasjonsutfordringer basert på dine egne og medstudentenes erfaringer fra arbeidslivet. Kurset kan tas ved siden av jobben.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Våren 2023

Søknadsfrist

20. januar 2023

Pris

kr 23.000,- + semesteravgift og pensum

Endringsledelse handler ikke bare om din evne til å skape endring. Du må også endre deg fortere og på en bedre måte enn dine konkurrenter. Samtidig er det mange fallgruver og suksesskriterier som du må kjenne til.

Espen Olsen , professor i organisasjon og ledelse

Kursinnhold

I dette kurset tar vi tak i reelle organisasjonsutfordringer som deltakerne selv har opplevd i arbeidslivet. Aller først defineres hvilke endringsutfordringer vi skal jobbe med, før vi går i gang med å finne løsninger og utvikle en implementeringsplan.

diskusjon ved pc

Både løsningene og implementeringsplanen skal være basert på forskning og teori. Det er derfor viktig at du selv utforsker og oppsummerer forskningslitteraturen som løsningene og anbefalingene skal bygge på.

Basert på praktisk erfaring, casestudier, akademiske teorier, konsepter og modeller vil du utvikle dine evner og kapasitet til å utforske og mestre en rekke endringsaktiverende tilnærminger.

Læringsutbytte

Kunnskap – gjennom dette kurset vil du utvikle:

  • kritisk forståelse av ledelse og organisasjonsendring i teori og praksis
  • økt forståelse av definering av endringscaser og implementering av organisasjonsendring
  • en sterkere forståelse av teoretiske og perspektiver som kan underbygge utvikling av endringsprogram

Ferdigheter – du vil etter kurset:

  • kunne anvende kunnskap som styrker utvikling av organisatoriske løsninger og gjennomføring av organisatoriske endringer
  • bli bedre rustet til å utfordre status quo og bidra til nye, bedre, etiske og bærekraftige løsninger
  • være en aktiv bidragsyter til samskaping av kunnskap, og kunne ta ansvar for egen og andre deltakeres læring

Emneplanen vil bli lagt ut her.

Målgruppe

Dette kurset er for deg som søker videre kunnskap, forståelse, erfaringsutveksling og verktøy til støtte for utøvende ledelse og organisasjonsendring, det være seg i privat, offentlig eller frivillig sektor. Kurset kan tas som del av Executive MBA-programmet, eller som enkeltstående kurs.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsdager

Undervisningdatoer for våren 2023 er:
1. samling: 23. - 24. februar (endret 18.01.)
2. samling: 29. - 30. mars
3. samling: 26. - 27. april

Arbeidsform

Kurset avholdes over tre samlinger à to dager og foregår på dagtid.

På den første samlingen utvikles og defineres endringscase, som det jobbes videre med på andre samling. På den siste samlingen presenterer deltakerne (basert på gruppearbeid) endringscaset til resten av klassen. Hver deltaker skriver en rapport som oppsummerer endringscaset med løsninger og implementeringsplan.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Vurdering/Eksamen

Hjemmeeksamen: Studenten skal utarbeide en akademisk rapport som beskriver endringscaset, inkludert løsninger og plan for implementering av endringer. Vurdering: Karakter A-F. Oppgavene skal leveres inn 3 uker etter siste samling kl. 15.00.

Vilkår for å gå opp til eksamen:

  • Deltakelse i undervisning: Alle kandidater må delta på minst fire av de seks undervisningdagene for å ta eksamen. Deltakelse er viktig for dette kurset.
  • Gruppepresentasjon: Gruppen utvikler en organisatorisk utfordring som blir grunnlag for utvikling av endringscase.

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Utenlandske søkere må dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge. Lokale opptakskrav vil komme i tillegg.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

Professor i organisasjon og ledelse
51831678
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Arbeidsrett 1(nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Du vil lære hvordan en bedrifts kostnadsst...

Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK150

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssys...

Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK160

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situa...

Grunnleggende regnskap og årsavslutning (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK140

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økon...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legge...

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...