Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnlag for å forstå hva som ligger i begrepet og hva samfunnets krav til bærekraft innebærer for bedrifters investerings- og finansieringsbeslutninger.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Neste oppstart

Desember 2024

Nivå

Master

Søknadsfrist

1. november 2024

Undervisningsform

Samlingsbasert

Pris

23 000,- + semesteravgift og pensumlitteratur Påmeldings- og betalingsvilkår

Undervisningsspråk

Norsk

Dette kurset gir deg en innføring i temaet bærekraftig finans, samt verktøy for å prise bærekraft og instrumenter for finansiering av bærerkraftig investeringer.

Bård Misund , foreleser og fagansvarlig

Kursinnhold

Kurset gir grunnlag for å svare på spørsmål som:

Bærekraftig finans
 • Hva ligger i bærekraftsbegrepet?
 • Er ESG (Environmental, social, and governance criteria) gode mål på selskapers bærekraft?
 • Hva er de viktigste institusjonelle mekanismene og initiativene som driver samfunnets krav til bærekraftige investeringer?
 • Hva er «bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller»?
 • Hvordan kan samfunnet håndtere markedssvikt som oppstår som følge av forurensning?
 • Hvordan kan bærekraft verdsettes?
 • Hvordan kan bærekraftige investeringer finansieres?
 • Hvordan kan en verdsette et selskaps bidrag til å redusere klimagassutslipp?

Dette kurset er for deg som ønsker kunnskap, forståelse, erfaringsutveksling om bærekraft og finans, det være seg i privat, offentlig eller frivillig sektor. Kurset kan tas som del av Executive MBA-programmet, eller som enkeltstående kurs.

Etter fullført kurs skal du ha følgende kunnskaper:

 • Kjennskap til bærekraftsbegreper. Forstå hva som ligger i «bærekraftig finans»
 • Ha innsikt i de viktigste institusjonelle initiativene som driver verdenssamfunnets vei mot økt bærekraft (f.eks. FNs bærekraftsmål, EU taksonomi, EUs Green Deal osv.)
 • Ha kjennskap til kriterier for hvordan en kan vurdere selskapers bidrag til bærekraft
 • Kjenne til viktige konsepter som eksternaliteter og markedssvikt i produkt- og finansmarkeder, og forstå hvordan de kan skape en kile mellom selskapenes og samfunnets lønnsomhet
 • Kjenne til finansielle instrumenter for finansiering av bærekraftige investeringer

Etter fullført kurs skal du ha følgende ferdigheter:

 • Forstå hvordan samfunnet kan bruke politikk, reguleringer og økonomiske virkemidler for å håndtere markedssvikt/eksternaliteter
 • Kjennskap til hvordan bærekraft kan prises

Les mer om kursinnholdet her: Bærekraftig finans | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Kurset holdes over tre samlinger à to dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner i plenum. Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Undervisningsdagene er under planlegging.

Eksamen er todelt og består av en obligatorisk gruppepresentasjon (teller 1/5) og en individuell skriftlig hjemmeeksamen (teller 4/5) med varighet 2 uker. Gradert karakter: A - F.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen UiS ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Utenlandske søkere må dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

All dokumentasjon for opptakskravet skal lastes inn i Evuweb.

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring
 • CV

Har du utdanningen din fra UiS eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole (f.eks. BI), fra utlandet*, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.

Bekreftelse på nødvendig yrkespraksis /nåværende arbeidsforhold må lastes inn. Bekreftelsen må inneholde varighet, stilling og signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personalavdeling. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner

*Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se mer informasjon hos: NOKUT og Samordna opptak: Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

Du er selv ansvarlig for at dokumentene du laster opp når du søker om opptak er korrekte. Bruk av falske dokument er omfattet av straffelovens § 361 og § 362 og blir meldt til politiet.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs. Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av de første emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner.

Vennligst merk at ufullstendige søknader ikke blir behandlet.

Med forbehold om endringer.

Per 01.01.2024 er prisen per kurs kr 23.000,-.
I pris inngår undervisning, kaffe og lunsj, tilgang til elektroniske læremidler og digital læringsplattform, tilbakemelding på oppgaver, eksamen og sensur.
Semesteravgift høst/vår og pensumlitteratur kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i pris og hva som inngår i denne.

Les mer om påmeldings- og betalingsbetingelser her: Påmeldings- og betalingsvilkår | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Forelesere og faglig ansvarlige

Professor i regnskap og økonomistyring
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor i industriell økonomi
51831640
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Administrasjon, Etter- og videreutdanning

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Mer om etter- og videreutdanning

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organ...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Strategi og digitalisering E-MBA285

Alle snakker om digitalisering og mulighetene det gir – men hvordan kan man best utnytte disse mulighetene?

Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse E-MRS610

Dette emnet gir deg kunnskaper om grunnleggende aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunn og virksomheter. ...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Master i transformasjon og nyskaping

Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape mer bærekraftige løsninger for fremtiden? Med en master i transformasjon ...

Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og gevinster? Mastergradskurset...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Ledelse for endring og nyskaping E-MTN101

Tradisjonelle ledelses- og endringsfag er begrenset og begrensende, og har liten eller ingen relevans for dagens samfunn...

Organisasjonsutvikling og transformasjon E-MTN105

Hvordan kan organisasjoner bygge opp muskler for innovasjon i usikre tider? Hvilke evner, tankesett og arbeidsformer er ...

Masteroppgave – Master i transformasjon og nyskaping E-MTNMAS

Masteroppgaven vil gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Her kan du kombinere relevant a...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs som fremmer samarbei...

Forretningsdesign og utvikling E-MTN106

Nye muligheter krever ofte nye forretningsmodeller, kanskje spesielt om vi skal levere bærekraftige produkter og tjenest...

Creative Expectations of the Future E-MTN103

What is more important than the future? Fear and hope, strategy and choice, disappointment and exhaltation, all depend o...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et strategisk perspektiv. Strate...

Lærte nye metoder for å utvikle ideer

Heftig, men kjekt. Det er dommen fra June Kristin Lima etter å ha fullført kurset Tjenesteinnovasjon og designmetodikk, ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Utvidet perspektiv på ledelse

Endelig fikk Ida R. Sjøthun bekreftet at den iboende nysgjerrigheten og alle spørsmålene hun stiller er viktig – og har ...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har,...

Strategic Innovation Management E-BSA130

Innovasjon er en kjernautfordring for organisasjoner i alle faser av deres liv. For etablerte organisasjoner handler utf...