Hvordan skal vi sørge for at barn og unge får nødvendig hjelp til rett tid?

Stadig flere barn, unge og familier kommer i kontakt med barnevernet. De har ulik etnisk bakgrunn, problemforståelse og behov. Det krever bred kompetanse og mye kunnskap hos dem som skal hjelpe.

Publisert Sist oppdatert
Kontakt
Nestleder

Elisabeth Enoksen

De ansatte skal samarbeide godt med andre tjenester, kanskje i en storm av negativ oppmerksomhet fra media og noen ganger i konflikt med barna eller deres foreldre

Hulda Mjöll Gunnarsdottir , førsteamanuensis

Om barnevernsforskningen

For at barnevernet skal kunne gi den best mulige hjelpen til familier som trenger det, er tverrfaglig forskning er viktig.

Liten jente med mor leker

Forskningen skal gi kunnskap til offentlige myndigheter og profesjonsutøvere slik at de bedre er rustet til å gjøre gode beslutninger og tilrettelegge for at ulike barn og unge og deres familier får nødvendig hjelp til rett tid.

Gjennom forskningen ønsker vi også å styrke den barnevernfaglige undervisningen i profesjonsutdanningene innen barnevern, sosialt arbeid, men også for andre profesjonsutdanninger hvor kunnskap om barnevern er viktig.

Kunnskapsområdet er komplekst og sammensatt, og krever derfor stor bredde i kompetanse og tiltak.

Formålet med forskningen er å bidra til robust, flerfaglig og helhetlig kunnskap om barnevernets arbeid og erfaringer fra ulike brukergrupper og aktører, samt kunnskap om institusjonelle strukturer, politiske og juridiske føringers betydning for hvordan barnevern utøves.

Våre forskningsområder

Våre forskningsområder orienterer seg mot barnevern på kommunalt plan, regionalt- og statlig barnevern og barnevern på politisk nivå.

Forskergruppens deltakere har en rekke vitenskapelige publikasjoner i norske og internasjonale tidsskrift, i tillegg til å ha vært sentrale bidragsytere i faglitteratur som brukes i de sosialfaglige profesjonsutdanningene.

Vi fokuserer på fire områder

•             politiske og juridiske føringer for barnevernsfaglig
arbeid og profesjonsutøvelse
•             barn, foreldre og andre aktørers erfaringskunnskap
•             familiearbeid og familieforståelser
•             minoritetsperspektiver

Programgruppen er involvert i ulike forskningsprosjekter fra mindre FOU-baserte forskningsprosjekter til større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Forskergruppen har solid flerfaglig kompetanse hvor sosialfaglig (sosialt arbeid og sosialpedagogikk)-, sosiologisk-, sosialpolitisk og juridisk kompetanse utgjør viktige kjerneområder. Forskningen er av både teoretisk og empirisk art hvor ulike metodiske tilnærminger anvendes.

Forskergruppen

Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831521
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor for Nettverk for velferdsforskning
51834237
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor i sosialt arbeid
51834220
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i sosiologi
51831523
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i sosialpedagogikk
51834282
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832152
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i sosiologi
51834108
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51834268
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832799
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i psykologi
51831192
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førstelektor i statsvitenskap
51834255
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Universitetslektor i sosialt arbeid
51834208
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Våre stipendiater

Sensor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid/barnevern
51831262
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Universitetslektor i sosialt arbeid
51831728
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i barnevern
51831690
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832557
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Universitetslektor i sosialt arbeid
51831110
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i barnevern
51831057
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51831245
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Ekstern tilknyttet UiS
51832752
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Rådgiver
51832751
University of Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for prosjektadministrative tjenester
Førsteamanuensis i barnevern
51833629
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag