Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier ved UiS har like fornøyde studenter. Det samme gjelder for andre paramedisinutdanninger i Norge.

Published Endret

NOKUT gjennomfører hver høst Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022. Resultatene ble offentliggjort i februar 2023.

Bachelor i musikk, menighet og ledelse ved NLA Høgskolen, bachelor i internasjonale studier ved Oslo Nye Høyskole, bachelor i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole og Master Programme in Waldorf Education ved Steinerhøyskolen er de eneste studieprogrammene i hele landet som gjør det bedre enn paramedisinstudiet ved UiS.

Les også: Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Tre kvinnelige paramedisinere  som øver på en dukke.
Paramedisinstudentene har mye praktisk ferdighetstrening i studieløpet. Foto: privat

Ferdighetstrening og fellesskap

– Det er en stor fordel at vi bare er 20 studenter og har god kjennskap til lærerne og de som har bygget opp studiet. Det gir oss et helt annerledes samhold, høy trivsel og et godt studentmiljø. Vi har mye simuleringer/ferdighetstrening og andre former for fysisk oppmøte, som skaper godt samhold, sier andreårsstudenten Elias Fiksen.

Les også: Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Studiet er ifølge paramedisinstudenten i stor grad rettet mot det de faktisk skal jobbe med. Omtrent alt de lærer er relevant og forbereder studentene for et ganske spesifikt yrke. Han trekker også frem at det kjennes ut som det er en mening i alt de gjør. Fiksen fremhever også de gode fasilitetene de anvender på HelseCampus, som er en innovasjon- og samskapingsarena for helsetjenester, næringsliv, akademia, pasient og pårørende et par steinkast fra UiS.

Mannlig student i uniform foran ambulanse.
Elias Fiksen angrer ikke på at han valgte å studere bachelor i paramedisin. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Nå som det nærmer seg søknadsfristen for kommende studenter: Hvorfor vil du oppfordre dem til å søke bachelor i paramedisin?

– En får se samfunnet i sin absolutte helhet. Paramedisiner er et spennende yrke. Jeg føler at jeg får utgjort en forskjell – selv som student i praksis. Jeg valgte UiS fordi jeg ikke ville flytte nordover på grunn av mørketid og kulde. Stavanger er også nærmest min hjemby, og jeg liker byen. Det er enkelt å komme seg rundt, og jeg hørte også at det er relativt rimelig å bo her. Da jeg søkte var det en del studieplasser som var helt ferske. Jeg foretrekker derfor å studere en plass de har hatt utdanningen noen år, selv om den også på UiS er relativt fersk, svarer Fiksen.

Les også: Øyvind er straks paramedisiner

Kvinne i uniform.
Studieprogramleder Nina Vatland setter pris på de positive tilbakemeldingene fra studentene. Foto: Elisabeth Tønnessen

Motiverer de ansatte til videre innsats

Nina Vatland er studieprogramleder for bachelor i paramedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Hun fremhever at det er gledelig at arbeidet som de ansatte har lagt ned treffer på studentene deres, særlig at de anerkjenner studieprogrammets kvalitet og at de opplever trivsel og samhold.

– Jeg tror det handler om at en har anledning til å være så tett på studentene og muligheten til å bli kjent med dem på en helt annen måte. Vi hadde ikke fått den kontakten dersom vi bare hadde hatt klasseromsundervisning. Det er unikt at vi har HelseCampus og et miljø som er vårt, hvor både ansatte og studenter trives godt.

Les også: Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Tirsdag 7. mars arrangeres Åpen Dag på UiS, hvor potensielle kommende studenter kan få se og høre mer om de ulike studietilbudene. De som besøker paramedisin sin stand i Kjell Arholms hus får møte ansatte og studenter fra både første og andre studieår. Her kan de få svar på spørsmål om utdanningen, hvordan studiehverdagen er og teste utstyr som brukes av paramedisinmiljøet.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet ved UiS skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for å kunne utvikl...