Hopp til hovedinnhold

– Jeg blir en tryggere norsklærere av videreutdanning ved Lesesenteret

NB: LEDIGE PLASSER! Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) er en samlingsbasert videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet er relevant og skaper større faglig trygghet, mener to erfarne lærere.

Publisert: Endret:

Ragnhild Bjørlo
Ragnhild Bjørlo har vært lærer i mange år og er nå student på Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2).

Merk: Vi har fortsatt ledige studieplasser på Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) for studieåret 2022/2023. Les mer og søk her.

– Som lærere er det viktig at vi oppdaterer oss. Vi trenger inspirasjon, og vi må stadig utvikle det arbeidet vi gjør med elevene i klasserommet, forteller Ragnhild Bjørlo.

I høst begynte den erfarne ungdomstrinnslæreren på videreutdanningen Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) ved Lesesenteret. Videreutdanningen er rettet mot norsklærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet er samlingsbasert, med undervisning på UiS, og gir 30 stp. på bachelornivå.

Tekstene står i fokus

Bjørlo jobber på 9. og 10. trinn på Oslo Montessoriskole. Hun har både hovedfag i medievitenskap og lærerspesialistutdannelse fra før, men syntes videreutdanningen ved Lesesenteret virket spennende for jobben som norsklærer.

– I dette studiet er det selve tekstene vi jobber med i klasserommet som står i fokus. Vi har nyttige refleksjoner både rundt hvilke tekster man bør velge, og hvordan vi kan jobbe med dem. Vi jobber med mange tekster, også på måter som vi selv kan bruke i vår egen undervisning på skolen, sier hun.

Les mer og søk på Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2).

– I dette studiet er det selve tekstene vi jobber med i klasserommet som står i fokus.

Ragnhild Bjørlo

Fagfornyelsen gir store muligheter

En annen student på videreutdanningen er Toril Romfo, som jobber på Tingvoll videregående skole. For henne falt valget på videreutdanningen ved Lesesenteret fordi hun ønsket mer norskfaglig tyngde som var relevant for jobben i skolen.

– Det er ikke alle universitetsstudier som er relevante for oss som er lærere. Norsk er et stort og krevende fag på videregående, og mange elever synes det er tungt og lite motiverende. Faget har tunge og etablerte tradisjoner, som kanskje har godt av å bli utfordret litt, sier hun.

For Romfo var også Fagfornyelsen en grunn til å fordype seg i studier.

– Fagfornyelsen gir nye muligheter, som jeg ønsket større forståelse for, forteller hun.

jente på pc i klasserommet
Tekstarbeid i norskfaget er nært knyttet til arbeidet som skjer i klasserommet. (Foto: Getty)

Blir en tryggere norsklærer

Både Bjørlo og Romfo hadde forventinger til at videreutdanningen skulle gi dem relevant faglig utvikling. Nå er de over halvveis i løpet, og forventningene er innfridd.

– Dette studiet har gitt meg større faglig ballast, både teoretisk og didaktisk, og supert påfyll som jeg kan praktisere i klasserommet. Av og til kan akademia oppleves litt fjernt fra vår daglige virkelighet i klasserommet. Men dette studiet balanserer fint mellom teori og praksis. Vi har dyktige forelesere, som mange har erfaring fra skoleverket. Dette er en kombinasjon vi lærere verdsetter høyt, sier Romfo.

–  Studiet gjør meg tryggere i min egen profesjon, og på å ta gode selvstendige valg for arbeidet i klasserommet, sier Bjørlo.

Vi har dyktige forelesere, som mange har erfaring fra skoleverket. Dette er en kombinasjon vi lærere verdsetter høyt.

Toril Romfo

Skal utvikle læreres norskfaglige kompetanse

Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) har som mål at lærere som underviser i norsk skal utvikle sin norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis.

–  Vi skriver og leser jo i flere fag, men i norskfaget er det selve tekstligheten som står i forgrunnen. I dette studiet interesserer vi oss for form, språk og struktur. Videreutdanningen gir også fordypning i læreplanen og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget, sier emneansvarlig førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec ved Lesesenteret, UiS.

Portrett: Aslaug Fodstad Gourvennec - Foto: Elisabeth Tønnessen
Førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec er emneansvarlig for Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2).

Sentrale temaer er literacy-begrepet i norskfaget; fagovergripende og fagspesifikk lesing; skriving og muntlighet; skjønnlitteratur, sakprosa, multimodale og digitale tekster; retoriske og diskursanalytiske tilnærminger til tekst, og utforskende og dialogisk undervisning.

– Vi legger også vekt på at studentene skal lære å analysere og drøfte nyere tekster i norskfaget, at de skal kunne anvende teorier om utforskende og dialogisk undervisning, reflektere over hvordan de kan planlegge og gjennomføre gode vurderingssituasjoner, kunne utnytte didaktiske muligheter i digitale verktøy, og at de skal kunne tolke og operasjonalisere verdiene og prinsippene i læreplanen, sier Gourvennec.

Balanse mellom teori og praksis

For mange lærere kan det være krevende å vende tilbake til studier, og attpåtil skulle studere ved siden av jobb. Tekstarbeid i norskfaget er en del av Kompetanse for kvalitet, som gir muligheter for vikar eller stipend. (NB: Dette gjelder ikke for studenter som søker etter 1. mai 2022. Se faktaboks under.)

– Mye av det vi gjør på studiet kan også knyttes direkte til det vi gjør i klasserommet. Slik kan studietiden også brukes til å forberede undervisning. Samtaler med andre norsklærere i pausene er også viktig for bearbeidingen av det faglige innholdet på samlingen, sier Bjørlo.

Tekst: Elisabeth Rongved.

Foto: Privat, Elisabeth Tønnessen og Getty Images.

Merk: Vi har ledige studieplasser for 2022/2023

Vi har fortsatt ledige plasser på dette studiet! Fristen for å søke finansiering via Udir er utløpt, men studiet har ingen annen kostnad for studentene enn semesteravgift. (Pensumlitteratur og evt reise/opphold kommer i tillegg.) Opptak gjøres fortløpende.