Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe elever. Veiledet lesing er en målrettet og strukturert undervisningsform der læreren gir tilpasset opplæring ved å benytte de andre elevene som lese- og samtalestøtte. Vi har materiell som lærere kan bruke både barnetrinnet, mellomtrinnet og i ungdomsskolen.

Publisert Sist oppdatert
hefte

Veiledet lesing i begynneropplæringen

Her finner du informasjon om materiell for lærere som ønsker å ta i bruk veiledet lesing i begynneropplæringen.

Heftet finnes på bokmål og nynorsk.
Forfattere: Anne Håland og Åse Kari Hansen Wagner
Illustrasjon: Svein Nyhus

Veiledet lesing innebærer at undervisningen foregår i mindre grupper på 4-6 elever. Gruppen bør bestå av elever som er kommet noenlunde likt i leseutviklingen. Elevene leser en felles tekst høyt og får veiledning fra læreren. Leseveiledningen skjer gjennom samtaler mellom lærer og elev(er) om ulike aspekt ved teksten.

En slik arbeidsform gir læreren anledning til å ta utgangspunkt i hver enkelt elev sine leseutfordringer, og gi eksplisitt undervisning i form av modelleringer og samtaler.

Førsteamanuensis Anne Håland og professor Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret har utviklet materiellet til hjelp for lærere som vil bruke veiledet lesing i begynneropplæringen. Det består av et hefte med forklaring av hva veiledet lesing er, og hvordan det brukes. Bak i hefte finner du et observasjonsskjema som kan brukes for å følge hver enkelt elevs leseutvikling. I tillegg har de laget en plakat med oppsummering av hovedpunktene i materiellet. Plakaten henges på veggen i rommet som brukes til veiledet lesing, og fungerer som en påminnelse underveis i økta om elementene i undervisningsformen. Alt er nydelig illustrart av Svein Nyhus.

Materiellet kan lastes ned gratis i PDF-format, men er også tilgjengelig trykket på papir. Det kan bestilles i Lesesenterets nettbutikk.

Bestill materiellet i papirformat.

Last ned:

hefte

Veiledet lesing i samtale om tekst - for mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Her finner du informasjon om materiell for lærere som ønsker å jobbe med veiledet lesing på mellomtrinnet og i ungdomsskolen.

Veiledet lesing i samtale om tekst forside
Heftet finnes på bokmål og nynorsk.
Ill: Svein Nyhus

"Veiledet lesing i samtale om tekst" er laget for å støtte lærere i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdighet gjennom veiledet lesing. Brosjyren innleder med å si noe om hva veiledet lesing er, hvorfor veiledet lesing også er relevant på mellom- og ungdomstrinnet, og hvordan veiledet lesing kan planlegges og gjennomføres. Deretter følger det som er brosjyrens kjerne: forslag til samtalestøtte i veiledet lesing. Til slutt har brosjyren to korte tekster med eksempler på forberedt samtalestøtte.
Vi bygger på et tilsvarende materiell utviklet for begynneropplæringen. Ressursene bygger på forskning som viser at norske lærere gir mye førlesingsstøtte i tekstarbeidet, og at de ofte inviterer til samtaler om tekst. Derimot ser det ut til at lærerne kan trenge flere strategier for å arbeide tett på teksten. Det vil si å arbeide i tekst, arbeide ut over tekst og arbeide kritisk med tekst. Lærerne ser heller ikke ut til å ta skriftlige notater om elevenes lesing, slik at de på en systematisk måte kan følge med på elevenes leseutvikling.

Kjøp heftet i nettbutikken til kr 30,-
Eller:
Last ned heftet gratis som pdf. 
Trykk her for nynorsk.
Trykk her for bokmål. 

Mikroemne, mai/juni 2024

Veiledet lesing for 1.-10. trinn

Våren 2024 tilbyr vi et mikroemne på 2,5 studiepoeng i veiledet lesing.

Illustrasjon av lærer som leser med elevgruppe

Les mer om emnet og hvordan du søker her.

Flere ressurser fra Lesesenteret:

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

Blogg: Ja, vi elsker det å tenke!

Tanker om tekst og tenking i skolens litteraturarbeid - med "Ja, vi elsker" som eksempel.

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Undervisningsopplegg: Korleis arbeide med skjønnlitteratur i klasserommet?

Eit praksiseksempel frå 7. trinn med utgangspunkt i Kampen mot superbitchene. I denne teksten kan du få tips til korleis...

Undervisningsopplegg: Kan en litteraturtime være med å fremme inkludering i skolen?

Denne praksisfortellingen tar for seg hvordan en femte klasse arbeidet med personlig tilnærming, todelt logg og litterær...

Bruk av dramaøvelser i leseopplæringen – Lærerens planlegging

Det er lærerens ansvar å strukturere en undervisnings- og læringsprosess som åpner for at alle elevene kan delta aktivt ...

Undervisningsopplegg: Å lese en roman – for elever som leser lite

"Grønn sommer" av Linda Mari Oprann er en tynn og lettlest ungdomsroman som fenger elever som leser lite. Dette opplegge...

Å utdype øyeblikket: Slik kan du bruke dramatisering i leseundervisningen

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Slik kan du jobbe med fagtekster i naturfag på 2. trinn

Elevene på andre trinn er på ulike stadier i lesingen, men like fullt skal de forholde seg til mange tekster i flere fag...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Bok i bruk: Hvordan lese effektivt? (Det onde)

Lektor Kristine Skjæveland tar i dette undervisningsopplegget utgangspunkt i boken Det onde av Arne Berggren for å se næ...

Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Bok i bruk: Hvis det ikke fantes biler av Hilde Hodnefjell

«Viss det ikkje fanst bilar, korleis ville verda sjå ut då? Kva kunne vi brukt alle fartsdumpane, tunnelane og parkering...

Bok i bruk: Garmanns gate av Stian Hole

Dette er den andre bildeboken om Garmann, skrevet av Stian Hole.

Bok i bruk: Marie og de viktige tingene av Tine Mortier og Kaatje Vermeire

Boka er brukt på 5.trinn. Temaet i billedboka passer godt til undervisningsopplegget som har hovedvekt på høytlesing med...

Å arbeide med noveller: Lese, analysere og skrive leserbrev

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i novella "Å drepe et barn" av Stig Dagerman. Det setter fokus på bruk av ...

Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, ...

Undervisningsopplegg: Medbestemmelse og skoledemokrati

Et undervisningsopplegg hvor elevene får mulighet til å si sin mening om pensumlitteraturen og påvirke beslutningstakern...

Undervisningsopplegg: Demokrati, tale og argumentasjon

Et undervisningsopplegget hvor elevene lærer om argumentasjonsteknikk og viktigheten av debatt i et demokrati.

Undervisningsopplegg: Popmusikk og demokratisk holdning

Her får elevene bruke populærmusikken som inngang til å forstå seg selv og egen identitet, og den betydningen for demokr...

Undervisningsopplegg om 22. juli 2011 - Demokratiets møte med terror

Et undervisningsopplegg som lar eleven bli kjent med deler av terrorens vesen og betydningen for demokratiet, slik vi kj...

Bok i bruk: Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis

Jungelgutta forteller – fra gris til krokodillefis av Sondre Bjørgum og Asbjørn Kessel Brandsnes er en ”rap-bildebok”, o...

Undervisningsopplegg: Klassen holder skolevalg - om det representative demokratiet

Et undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis", hvor elevene i klassen avholder skolevalg.

Skulemekling: Undervisning i konstruktiv konflikthandtering

Eit undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis", kor elevane gjennom praktiske oppgåver lærer meir om mekling og om k...

Detektiv i lokaldemokratiet - På jakt etter de som bestemmer

Et undervisningsopplegg som lar elevene selv undersøke og oppsøke de som bestemmer på deres hjemsted.

Undervisningsopplegg til demokrati i praksis: Politisk påvirkningsarbeid og aktivisme

Et undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis". Elevene finner en sak de vil aksjonere for, og gjennom former for kam...

Demokratiske dilemma - det som står på spill

Et undervisningsopplegg som lar eleven bli kjent med noen av de store politiske dilemmaene som har betydning for demokra...

Bok i undervisninga: Fugl av Lisa Aisato

Ved Smeaheia skole har elevene brukt boka til diskusjon, samtale og refleksjonsoppgave for å presentere egne tolkninger ...

BOKOMTALE: Å regne i alle fag

I boka Å regne i alle fag tar forfatterne for seg mangfoldet i matematikkfaget.

Å arbeide med argumentasjon

Nynorsksenteret har laga undervisningsopplegget "Ord som finst, men ikkje i ordboka" på vevstaden Typisk nynorsk. Underv...

Undervisningsopplegg: Slik kan du bruke billedbøker i å jobbe med språket hos flerspråklige elever

Boka "Dragejakten" danner utgangspunkt for dette undervisningsopplegget for flerspråklige elever på 1. trinn.

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

- et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn.

Bokomtale: "Litteraturdidaktikk"

Noe av det mest verdifulle i møtet med litteratur, er å arbeidet med å åpne og å forstå krevende tekster, mener litterat...

Bruk nynorske teikneseriar i undervisninga!

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til norskundervisinga. I denne artikke...

Litterære samtalar med elevar på Helse og oppvekst

Då ho tok utgangspunkt i elevane sine eigne erfaringar, fekk læraren på Helse og oppvekst betre litterære samtalar med e...

Nynorsk barnelitteratur som utgangspunkt for lese- og skriveopplæring

Dette undervisingsopplegget tek utgangspunkt i to barnebøker av Maria Parr: Vaffelhjarte. Lena og eg i Knert-Mathilde og...

Undervisningsoplegg: Tenkeskriving om favorittsjokoladen

Et undervisningsopplegg der elevene får praktisk øvelse i og kunnskap om å skrive for å lære.

Slik kan elevene øve på skildringer

Poenget med denne oppgaven er at elevene skal bli bevisste på å skildre med et variert språk og at de skal se hvor ulike...

Frå dikt til teikneserie

Korleis kan ein gjere eit Garborg-dikt om til ein teikneserie? I dette undervisingsopplegget får elevane arbeide med dik...

Hvordan gjennomføre litterære samtaler

Samtale om tekst er en sentral arbeidsform i norskfaget på ungdomstrinnet.