Slik kan du bruke apper i leseopplæringa

Da lærer Kirsten Espe tok videreutdanning i lesing, valgte hun å studere hva som kjennetegner en god app for lese- og skriveopplæring. Her er hennes beste app-tips til andre lærere.

Publisert Sist oppdatert

app i tillegg til tradisjonell undervisning med bok og papir. (Ill.foto: Getty)

– Nettbrett og apper kan være veldig gode verktøy i undervisningen og kan ha god effekt på motivasjonen hos elevene, sier Espe, som er lærer ved Smeaheia skole i Sandnes.

Da Espe tok videreutdanning i Lesing 2 ved Universitetet i Stavanger, valgte hun å sette søkelys på apper i undervisningen. Hun har kommet frem til et utvalg apper som hun i dag benytter i sin egen undervisning i tredje klasse. I hovedsak bruker hun disse appene i stasjonsundervisning i norsk og engelsk.

Bra for elever med vansker

Espe har erfart at elever som har utfordringer med lesing og skriving, kan få ny motivasjon når de får jobbe med en app i tillegg til tradisjonell undervisning med bok og papir.

– Appene har rask responstid, slik at eleven opplever mestring med en gang. Selv om eleven kan slite med lesing eller skriving,  vil mange oppleve det som positivt å beherske nettbrettet og appen som verktøy. Mange elever med lese- og skrivevansker har dårlig selvbilde i klasseromssituasjonen, noe som kan snu når de med ett kan hjelpe medelevene med å bruke appene og nettbrettene, sier hun.

Les også: Slik lykkes du med leseapper

– Vær kritisk

Ikke alle apper passer til en undervisningssituasjon, selv om de reklamerer med at de kan brukes til læring. Gode apper stiller krav til barnet som bruker appen, samtidig som den er motiverende, mener Espe.

– De beste appene er tilpasset elevens nivå, samtidig som den blir stadig litt vanskeligere. Gode apper er varierte, slik at eleven ikke går lei. Mange gode apper krever at eleven er nøyaktig, for eksempel ved staving av ord eller ordgjenkjenning. En god app krever også at eleven tenker kreativt og bruker sine analytiske evner.

Skaper bedre lesere

I noen av appene skal elevene selv lese inn egne eller andres tekster, og så lytte til dem etterpå.
– Det fører til at de blir mer oppmerksomme på egen lesing, og mer motiverte til å lese godt. Jeg tror at for mange kan det bli mer motiverende hvis leseleksa gjøres på denne måten, sier Espe. 

Selv om appene gir muligheter, følger det noen utfordringer med den digitale virkeligheten i skolen.

– Å bruke apper på skolen er noe annet enn hva med elevene er vant med hjemmefra. Læreren må være tydelig på hva som er meningen med appen, og hvorfor de skal bruke akkurat den. Det krever en del av læreren å sette seg inn i bruken av de forskjellige appene, og lage gode undervisningssituasjoner med dem som utgangspunkt. Det er også viktig å ha stram regi på undervisningen slik at ikke bruken sklir ut. Elevene må læres opp til at nettbrett på skolen er et verktøy, ikke et leketøy. Jeg tror det kan være lurt å begynne med bruken tidlig, slik at elevene venner seg til å bruke nettbrettet i undervisningen og får gode vaner.

En jungel

Espe innrømmer at hun har brukt mye tid på å finne frem i app-jungelen.

– Prosessen med å finne frem til gode apper kan fort bli overveldende hvis man ikke vet hvor man skal lete. Min erfaring er at det er lurt å søke hjelp hos kolleger og andre som har forståelse for hvilke krav som stilles til apper i en undervisningssituasjon. Jeg har prøvd og feilet mye, og det er selvsagt mange gode apper på markedet som jeg ikke har forsøkt.
Hun råder lærere på søken etter gode apper til å lete andre steder enn i de store app-butikkene.
– Appene jeg har kommet frem til, har jeg funnet blant annet på Facebook-grupper for lærere, på IKT-senterets blogg og via Statped.
Nå håper hun at jobben hun har gjort, kan komme andre lærere til gode.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les flere saker om digital lesing:

Hvilke konsekvenser har digitaliseringen av klasserommet?

Skjermbruk i undervisningen kan gi tilpasset opplæring og være motiverende for elevene. Men vi må holde på papirlesinga ...

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle analytisk og kritisk ...

Lesesenteret-forsker ga innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi

Professor Anne Mangen var en av dem som ga innspill til statsminister Erna Solberg og regjeringens digitaliseringsutvalg...

Blogg: Slik kan du bruke dataspill i skolen

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte? I tre blogginnlegg gir lær...

Hva er skjermtekster, og hva gjør de med måten vi leser på?

Vi vet at det ikke er det samme å lese på skjerm og å lese på papir. Men hva er det som skiller, hva skal vi se etter?

Hvordan påvirkes ungdom av media- og nettbruk?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken. Arti...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Suksess for SPrELL-prosjektet i Forskingsrådet

Forskingsprosjektet SPrELL ved Lesesenteret, UiS, har blitt tildelt 15 millionar kroner frå Forskingsrådets satsing på å...

Hva er skjermtekster, og hva gjør de med måten vi leser på?

Vi vet at det ikke er det samme å lese på skjerm og å lese på papir. Men hva er det som skiller, hva skal vi se etter?

Maryanne Wolf: Hvordan ivareta dybdelesing i en digital verden

Den internasjonalt anerkjente forskeren Maryanne Wolf deler sine synspunkter på temaet dybdelesing, såkalt deep reading.

Å lese og tolke tegn og symboler i estetiske fag

I de estetiske fagene møter elevene på multimodale tekster, og må kunne lese og tolke tegn og symboler.

Blogg: Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller e...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen

Klok bruk av teknologi i klasserommet kan gi elevene nye muligheter for meningsfull deltakelse i skoleaktiviteter. Det e...

Digital literacy og multimodale praksiser hos barn

Forskere ved Lesesenteret er involvert i internasjonal forskning på hvordan digitalisering former utviklingen av literac...

Blogg: Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

Digitale verktøy i barnehagen gir muligheter, men det må være en tanke bak bruken

Digitale verktøy skal inn i barnehagen. Hvordan kan teknologi få plass i en norsk barnehagehverdag?

Dårlige e-bøker går ut over barna

Tilgangen til god digital barnelitteratur på norsk er for dårlig. Det er negativt både for lesinga og for det norske spr...

Bør dere lese papirbøker eller bok-apper i barnehagen?

Det kommer an på hva som er formålet med lesingen, mener forskere fra Lesesenteret.

Lag en plan for nettbrettlesing i barnehagen

Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Dataspel i undervisinga

Dataspel har i løpet av dei siste 30 åra vakse fram som eit rikt kulturelt uttrykk som fleire av oss har eit forhold til...

Ivrige boklesere er best på skjermlesing

Norske tiåringer er gode på skjermlesing, viser en stor studie. Aller best er de som leser mye bøker for moro skyld.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

Barna og barnehagelærerne vil bruke digitale bildebøker på ulike måter

Appene byr på mye moro, men gir også store utfordringer.

Hefte: Lesing på skjerm

Vi ser jevnlig avisoverskrifter som viser til hvor dårlig det står til med leseferdighetene hos ungdom. De tar seg ikke ...

Slik lykkes du med leseapper

Digitale lesespill selges ofte inn som motiverende, engasjerende og lærerike. Men lesespill er ingen mirakelløsning. Hvi...

Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?

Mange har meninger og spørsmål om PC og nettbrett i skolen. Men digitalisering i skole og barnehage er ikke én ting, med...

Hvordan lærer barn egentlig å skrive?

STIPENDIATINTERVJUET: Da elever begynte å skrive på tastatur, oppdaget forskerne at vi trenger mer kunnskap om håndskrif...