Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklarer tidlegare student Serinha Murgorgo. Handelshøgskolen ved UiS vart hennas val då ho såg etter ein internasjonal grad med fokus på innovasjon.

Published Endret
Serinha Murgorgo

Utdanning: Master i økonomi og administrasjon

Spesialisering: Næringsutvikling og innovasjon (Nå Bærekraftig næringsutvikling og innovasjon)

Serinha Murgorgo

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder. Denne spesialiseringa gjer oss i stand til å lære den beste måten å utvikle og administrere både strategi og innovasjon for å oppretthalde konkurransefortrinn.

Serinha Murgorgo

Serinha Murgorgo frå Zimbabwe har frå før ein mastergrad i finans og investering frå 2016. Så tenkte ho at ein ny mastergrad ville kvalifisere henne for fleire moglegheiter, og ville gjere henne til ein betre kandidat for arbeidsmarknaden. Med ein finansgrad og erfaring frå offentleg sektor såg ho etter ei moglegheit til å starte ein ny karriereveg innan privat sektor.

Kvifor valde du Handelshøgskolen ved UiS og Stavanger?

Eg var på utkikk etter ein internasjonal grad med fokus på innovasjon, og Handelshøgskolen tilbydde dette. Då eg fekk tilbod om studieplass kom eg hit utan å nøle, til ein vakker by med vennlege menneske.

Ved UiS får du moglegheit til å jobbe i ulike grupper med andre internasjonale studentar som gjer moglegheit for meir kreativitet frå ulike delar av verda. Det er mange stader ein kan sitte og studere og ha gruppediskusjonar her på campus.

Kvifor valde du spesialisering innan næringsutvikling og innovasjon?

Det var namnet på spesialiseringa, for eg tenkte at dette er kunnskap for framtida - korleis kan ein utvikle verksemder og innovere med det me allereie har i denne globale marknaden?

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder. Denne spesialiseringa gjer oss i stand til å lære den beste måten å utvikle og administrere både strategi og innovasjon for å oppretthalde konkurransefortrinn.

Kva handla masteroppgåva di om? Og kvifor valde du dette temaet?

Tittelen på masteroppgåva blei: Powering the sustainable energy transition with geothermal energy: The future role of Norway in the European geothermal energy market.

Min studiekamerat, Tarjei, og eg såg etter eit forskingstema som ville passe med vår spesialisering. Me tok ein samtale med eit lokalt selskap som kjem med innovativ teknologi for geotermisk energi. Etter ein energiworkshop blei me einige om at me kan jobbe med eit energiomstillings-tema. Og interessen fall på å finne ut korleis Noreg kan skalere opp geotermisk energi ved å bruke den allereie eksisterande kompetansen frå olje- og gassindustrien.

Korleis såg ein typisk dag på UiS ut for deg?

Det var ulikt for kvart semester pga. pandemien. Først var det å møte medstudentane via ein liten skjerm på Zoom, så var det ein hybrid av fysisk og digital klasse. Det var interessant å møte dei frå skjermen i levande live.

Etterkvart som ting normaliserte seg, starta eg for eksempel dagen som studentassisent, for så å dra til biblioteket for å studere eller delta på dagens førelesinger. Nokre gongar åt eg lunsj i kantina og avslutta dagen med å samarbeide med medstudentar om oppgåvar.

Kan du fortelle om noko du hugsar ekstra godt frå studietida?

Å komme på førsteplass under InGenious-utfordringa var mest minneverdig for meg. Kurset Strategies for Innovation Management gjer oss moglegheita til å jobbe med verkelege saker frå bedrifter gjennom å delta i InGenious-prosjektet. Desse utfordringane var forskjellige og alle interessante.

Eg søkte på utfordringa om korleis landbruket kunne bli betre og meir berekraftig i Afrika, i samarbeid med Kverneland-gruppen. (Dette kan du lese meir om her).

Har du nokre råd for framtidige studentar?

Ha tid til å glede deg over studietida ved UiS, for du vil kome til å omgå menneske frå ulike kulturar og med ulike erfaringer. Og dette vil hjelpe deg med å utvide horisonten og sinnet ditt.

Mitt råd for dei som er litt eldre og har lyst til å studere er å ikkje vere redd, for det er ikkje noko som heiter å vere for gammal når det kjem til utdanning.

Kva er draumejobben din nå etter endt studietid?

Spesialiseringa Næringsutvikling og innovasjon gjer deg moglegheita til å jobbe i ulike bransjar. Etter å ha jobba med globale problem drøymer eg om å jobbe for ein organisasjon som utfordrar normen og som har eit fokus på å bidra med innovative løysingar. Eg vil gjerne bidra til å løyse desse problema gjennom forsking eller å vere konsulent.

Meir frå Handelshøgskolen ved UiS

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.