Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklarer tidlegare student Serinha Murgorgo. Handelshøgskolen ved UiS vart hennas val då ho såg etter ein internasjonal grad med fokus på innovasjon.

Publisert Sist oppdatert
Serinha Murgorgo

Utdanning: Master i økonomi og administrasjon

Spesialisering: Næringsutvikling og innovasjon

Serinha Murgorgo

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder. Denne spesialiseringa gjer oss i stand til å lære den beste måten å utvikle og administrere både strategi og innovasjon for å oppretthalde konkurransefortrinn.

Serinha Murgorgo

Serinha Murgorgo frå Zimbabwe har frå før ein mastergrad i finans og investering frå 2016. Så tenkte ho at ein ny mastergrad ville kvalifisere henne for fleire moglegheiter, og ville gjere henne til ein betre kandidat for arbeidsmarknaden. Med ein finansgrad og erfaring frå offentleg sektor såg ho etter ei moglegheit til å starte ein ny karriereveg innan privat sektor.

Kvifor valde du Handelshøgskolen ved UiS og Stavanger?

Eg var på utkikk etter ein internasjonal grad med fokus på innovasjon, og Handelshøgskolen tilbydde dette. Då eg fekk tilbod om studieplass kom eg hit utan å nøle, til ein vakker by med vennlege menneske.

Ved UiS får du moglegheit til å jobbe i ulike grupper med andre internasjonale studentar som gjer moglegheit for meir kreativitet frå ulike delar av verda. Det er mange stader ein kan sitte og studere og ha gruppediskusjonar her på campus.

Kvifor valde du spesialisering innan næringsutvikling og innovasjon?

Det var namnet på spesialiseringa, for eg tenkte at dette er kunnskap for framtida - korleis kan ein utvikle verksemder og innovere med det me allereie har i denne globale marknaden?

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder. Denne spesialiseringa gjer oss i stand til å lære den beste måten å utvikle og administrere både strategi og innovasjon for å oppretthalde konkurransefortrinn.

Kva handla masteroppgåva di om? Og kvifor valde du dette temaet?

Tittelen på masteroppgåva blei: Powering the sustainable energy transition with geothermal energy: The future role of Norway in the European geothermal energy market.

Min studiekamerat, Tarjei, og eg såg etter eit forskingstema som ville passe med vår spesialisering. Me tok ein samtale med eit lokalt selskap som kjem med innovativ teknologi for geotermisk energi. Etter ein energiworkshop blei me einige om at me kan jobbe med eit energiomstillings-tema. Og interessen fall på å finne ut korleis Noreg kan skalere opp geotermisk energi ved å bruke den allereie eksisterande kompetansen frå olje- og gassindustrien.

Korleis såg ein typisk dag på UiS ut for deg?

Det var ulikt for kvart semester pga. pandemien. Først var det å møte medstudentane via ein liten skjerm på Zoom, så var det ein hybrid av fysisk og digital klasse. Det var interessant å møte dei frå skjermen i levande live.

Etterkvart som ting normaliserte seg, starta eg for eksempel dagen som studentassisent, for så å dra til biblioteket for å studere eller delta på dagens førelesinger. Nokre gongar åt eg lunsj i kantina og avslutta dagen med å samarbeide med medstudentar om oppgåvar.

Kan du fortelle om noko du hugsar ekstra godt frå studietida?

Å komme på førsteplass under InGenious-utfordringa var mest minneverdig for meg. Kurset Strategies for Innovation Management gjer oss moglegheita til å jobbe med verkelege saker frå bedrifter gjennom å delta i InGenious-prosjektet. Desse utfordringane var forskjellige og alle interessante.

Eg søkte på utfordringa om korleis landbruket kunne bli betre og meir berekraftig i Afrika, i samarbeid med Kverneland-gruppen. (Dette kan du lese meir om her).

Har du nokre råd for framtidige studentar?

Ha tid til å glede deg over studietida ved UiS, for du vil kome til å omgå menneske frå ulike kulturar og med ulike erfaringer. Og dette vil hjelpe deg med å utvide horisonten og sinnet ditt.

Mitt råd for dei som er litt eldre og har lyst til å studere er å ikkje vere redd, for det er ikkje noko som heiter å vere for gammal når det kjem til utdanning.

Kva er draumejobben din nå etter endt studietid?

Spesialiseringa Næringsutvikling og innovasjon gjer deg moglegheita til å jobbe i ulike bransjar. Etter å ha jobba med globale problem drøymer eg om å jobbe for ein organisasjon som utfordrar normen og som har eit fokus på å bidra med innovative løysingar. Eg vil gjerne bidra til å løyse desse problema gjennom forsking eller å vere konsulent.

Meir frå Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan strategisk ...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...