Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masteroppgavene deltok de på en høytidelig avslutningsseremoni i Kjell Arholms hus for å motta sine vitnemål.

Published Endret

En seanse bestående av taler og musikalske innslag ble avsluttet med at hvert studieprogram mottok applaus på scenen. Etter at seremonien var over, kunne de fremmøtte forsyne seg med mat og drikke i foajeen. Mange av studentene beveget seg utendørs for å ta bilder sammen med sine medstudenter. Tre av dem som gjorde det var Cathrine Husebø Pettersson, Vibecke Hanasand og Lisa Bekkeli, som fullførte master i jordmorfag.

– Å være ferdigutdannet føles helt surrealistisk og som en drøm som blir til virkelighet. Avslutningsseremonien i dag var overraskende høytidelig og en verdig markering. Jeg har vært veldig fornøyd med studietiden her, sier Pettersson.

Tre kvinnelige studenter i sommerkjoler.
Fra venstre: Vibecke Hanasand, Lisa Bekkeli og Cathrine Husebø Pettersson fullførte master i jordmorfag. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Hun startet på bachelorutdanningen i sykepleie sammen med medstudenten Hanasand for seks år siden. Sistnevnte fremhever at du må ha et genuint ønske om å støtte kvinner og deres ledsagere i det mest sjelsettende som skjer i livet deres for å bli jordmor, nemlig fødselen.

Bekkeli synes i likhet med medstudentene sine at det føles helt fantastisk å være ferdigutdannet. Hun tok også bachelor i sykepleie ved UiS, og har til tross for sin nordnorske dialekt bodd i Stavanger i nesten halvparten av livet sitt. Til høsten skal hun jobbe på fødeavdelingen og barselpost 7G på Stavanger Universitetssykehus (SUS). Bekkeli anbefaler andre å ta jordmorutdanningen ved UiS, og har vært veldig fornøyd med studieløpet og undervisningen.  

Kombinerte oppgaveskriving og familieliv

May Linn Fostenes synes det er ekstremt befriende å ha levert masteroppgaven i helsesykepleie, og er ikke i tvil om hvor utfordrende det var å kombinere dette med å være mamma. Hun beskriver det som et puslespill, men til slutt falt brikkene på plass. Det yngste barnet var til stede under avslutningsseremonien.

To kvinnelige studenter med fargerike kjoler.
Fra venstre: May Linn Fostenes og Annette Bringaker fullførte master i helsesykepleie. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

– Hun er ikke mer enn én måned gammel, så det var travelt å skrive masteroppgaven ferdig før fødselen, men jeg klarte det, sier Fostenes.

Nå skal den nybakte moren nyte et år med permisjon og legge beinene på bordet før det er tilbake til arbeidslivet som helsesykepleier. Hun kommer til å se tilbake på årene ved UiS som lærerike med givende praksisperioder, et godt studiemiljø og et godt undervisningsopplegg.

Medstudenten Annette Bringaker ble veldig positivt overrasket over dagens markering, som minnet henne om måten det foregår på i USA. Fremover skal hun kjempe for en sak hun virkelig brenner for som helsesykepleier: psykisk hele blant barn og ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Flyttet fra Tyskland til Stavanger

Christina Baetzel tok et fly fra Tyskland til Oslo dagen før grensene ble stengt i begge landene. Etter karantenen var over reiste hun til Stavanger. Den ferdigutdannede intensivsykepleieren hadde ingen planer om å ta en mastergrad i Norge, men søkte på utdanningen og fikk studieplass. Det er ikke et valg Baetzel angrer på, ettersom hun stortrivdes som UiS-student. Fremover blir hun å se i uniform på intensivavdelingen på SUS.

Smilende studenter i pent antrekk.
Fra venstre: Christina Baetzel og Thomas Juvik fullførte master i intensivsykepleie. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Medstudenten Thomas Juvik skal imidlertid flytte nordover og jobbe som intensivsykepleier i Tromsø. Ettersom de ga han et veldig bra tilbud gjennom en studentavtale mens han fullførte den toårige masterutdanningen har han ingen problemer med å jobbe i et kaldere klima.

– For min del føles det også riktig å komme seg ut og gjøre noe nytt. Jeg trivdes samtidig veldig godt på intensivavdelingen på SUS, og kom omtrent rett fra praksis der til masteravslutningen, sier Juvik avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Bildegalleri fra masteravslutningen

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i anestesisykepleie. Foto: Pål Berg Mortensen

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i intensivsykepleie. Foto: Pål Berg Mortensen

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i operasjonssykepleie. Foto: Pål Berg Mortensen

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i helsesykepleie. Foto: Pål Berg Mortensen

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i helsevitenskap. Foto: Pål Berg Mortensen.

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i jordmorfag. Foto: Pål Berg Mortensen

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i rus- og psykisk helsearbeid. Foto: Pål Berg Mortensen

Smilende mann med dekankappe.

Dekan Eldar Søreide ledet studentene ut av Kjell Arholms hus etter seremonien. Foto: Pål Berg Mortensen

Personer i auditorium.

Studenter, ansatte og gjester under seremonien. Foto: Pål Berg Mortensen

Mann som holder foredrag.

Jo Røislien var dagens hovedtaler. Foto: Pål Berg Mortensen

Smilende studenter i pent antrekk.

Master i Prehospital Critical Care. Foto: Pål Berg Mortensen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Samarbeid for ein berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet ved UiS skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for å kunne utvikl...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...