Hopp til hovedinnhold

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en prosedyrekonkurranse for studentene på jusstudiene. Hensikten har vært å la studentene trene seg på rollen som advokat i en rettssak og utvikle evnen til å bygge opp juridisk argumentasjon i praksis.

Publisert: Endret:
Prosedyrekonkurranse vår 2022
Jusstudentene Siv Hedda Hovland og Torstein Helle i aksjon i finalen i prosedyrekonkurransen som ble avholdt i Sør-Rogaland tingrett. Hovland og Helle hadde rollen som advokater for den saksøkte part.

Tradisjonelt har jusutdanningen i Norge hatt fokus på teori og det skriftlige. Utvikling av studentenes evne til å argumentere muntlig, overbevise, samarbeide og kommunisere har kommet i andre rekke.

Ved Universitetet i Stavanger er målet å utdanne jurister som har både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som gjør dem rustet til å tiltre rollen som jurist når graden er fullført.  

For veldig mye av det en jurist gjør har lite med jus å gjøre. En advokat skal blant annet håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og forhandle – såkalte soft skills. Man kommer ikke langt med bare teori alene, man må også kunne anvende den i praksis. 

Prosedyrekonkurransen er blant tiltakene Handelshøgskolen ved UiS har iverksatt for å trene studentene i disse ferdighetene. Denne typen konkurranser er vanlige i USA, og har i det siste også blitt mer populære i Europa som en måte å supplere den tradisjonelle jusutdanningen på. 

Veiledning fra lokale advokatkontorer 

Prosedyrekonkurransen ble organisert som en turnering. Studentene ble delt opp i 16 lag og hvert av lagene ble veiledet av et advokatkontor fra Stavanger-regionen. Rettssakene ble avholdt i Sør-Rogaland og Jæren tingrett, med hjelp fra lokale dommere og dommerfullmektige. 

Studentene måtte sette seg inn i en ny tvist og et nytt rettslig emne for hver runde. Først menneskerettigheter, deretter kjøpsrett, så erstatning og i finalen formuerett. 

Fikk forståelse av hvordan ting fungerer i retten 

Finalen gikk av stabelen i Sør-Rogaland tingrett 15. mars. Til slutt var det tredjeårsstudentene på Bachelor i rettsvitenskap Siv Hedda Hovland og Torstein Helle, veiledet av Reidar Smedsvig fra Arntzen de Besche, som stakk av med seieren og en premie på 10 000 kroner.

Tross at de to hadde eksamen dagen etter, prioriterte de prosedyrekonkurransen. Hovland og Helle mener det har gitt dem muligheten til å lære ferdigheter som de vil ha nytte av i arbeidslivet. 

Prosedyrekonkurranse Siv Hedda Hovland Torstein Helle
Siv Hedda Hovland og Torstein Helle stakk av med seieren i finalen og en premie på 10 000 kroner .

– Alt var helt nytt for oss. Vi gikk fra å studere teoretisk, til faktisk å presentere og forberede en sak. Det ga oss en forståelse av hvordan ting fungerer i retten. I tillegg tenker jeg at det er veldig viktig for en advokat å være flink til å presentere og snakke for seg. Det er noe som vi ikke har hatt så mye av på studiet, men som vi nå fått sjansen til å utvikle, sier Hovland. 

Hun mener at det er bra for CVen å vise arbeidsgivere at man allerede har prøvd seg i rettssalen. 

– Du har allerede gått gjennom mange av prosessene du kommer til å møte i arbeidslivet, som andre studenter kanskje ikke har vært gjennom i det hele tatt, og da er det jo mye mer opplæring som kreves. I tillegg har dette gitt oss en smakebit på det virkelige arbeidslivet.

Hovland mener veiledningen fra advokatkontorene har gitt dem en mulighet til å få tettere tilknytning til næringslivet. 

– Jeg synes også at det var veldig verdifullt å få tilbakemeldinger fra ekte dommere som jobber med dette hver eneste dag. De forklarte hvordan vi burde gå til verks og hva vi kunne gjøre bedre, sier Hovland. 

Har dette gitt mersmak og en lyst til å bli advokat? 

– Jeg synes det virker veldig spennende å være i retten, og vi har jo nå vist at vi har en viss mulighet og evne til å gjøre det. Å jobbe i forvaltningen er tryggere grunn, men du får kanskje ikke den samme spenningen som å være i en rettssal. Dette var en konkurranse, men det er jo også en konkurranse i det virkelige livet. Du skal vinne for parten du representerer. Og det er alltid gøy å prøve å gå så langt som mulig for å vinne, sier Helle. 

Vil unngå praksissjokk 

Lana Bubalo
Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo. Foto: Marie von Krogh/UiS

Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo forklarer at prosedyrekonkurransen er et pilotprosjekt som Handelshøgskolen ved UiS ønsker å fortsette med på permanent basis.

Konkurransen var et tilbud til studentene som det var frivillig å delta på, men de ser nå på muligheten for å implementere aktiviteten som et eget valgemne som gir studiepoeng. 

– Vi gjør dette for å komme oss nærmere praksis slik at studentene ikke får et praksissjokk når de begynner å jobbe. Vi er også overbevist om at karakterpresset i jusutdanningene kan lettes ved at arbeidsgivere bevisst setter mer fokus på soft skills hos kandidatene de ansetter – deres omstillingsevne, samarbeidsevne og gode prestasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Ikke kun bokstavene på vitnemålet, forklarer Bubalo. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og mest morosame økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Handelshøgskolen ved UiS befester sin posisjon i forskningstoppen

Også i 2021 er Handelshøgskolen ved UiS den handelshøgskolen i Norge som produserer nest mest forskning om man ser på pu...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Handelshøgskolen ved UiS kan ta imot 30 ukrainske flyktninger som studenter på Master i økonomi og administrasjon

Myndighetene har bedt universiteter og høgskoler om å kartlegge egen kapasitet til å tilby studieplasser til flyktninger...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...