Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en prosedyrekonkurranse for studentene på jusstudiene. Hensikten har vært å la studentene trene seg på rollen som advokat i en rettssak og utvikle evnen til å bygge opp juridisk argumentasjon i praksis.

Published Endret
Prosedyrekonkurranse vår 2022
Jusstudentene Siv Hedda Hovland og Torstein Helle i aksjon i finalen i prosedyrekonkurransen som ble avholdt i Sør-Rogaland tingrett. Hovland og Helle hadde rollen som advokater for den saksøkte part.

Tradisjonelt har jusutdanningen i Norge hatt fokus på teori og det skriftlige. Utvikling av studentenes evne til å argumentere muntlig, overbevise, samarbeide og kommunisere har kommet i andre rekke.

Ved Universitetet i Stavanger er målet å utdanne jurister som har både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som gjør dem rustet til å tiltre rollen som jurist når graden er fullført.  

For veldig mye av det en jurist gjør har lite med jus å gjøre. En advokat skal blant annet håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og forhandle – såkalte soft skills. Man kommer ikke langt med bare teori alene, man må også kunne anvende den i praksis. 

Prosedyrekonkurransen er blant tiltakene Handelshøgskolen ved UiS har iverksatt for å trene studentene i disse ferdighetene. Denne typen konkurranser er vanlige i USA, og har i det siste også blitt mer populære i Europa som en måte å supplere den tradisjonelle jusutdanningen på. 

Veiledning fra lokale advokatkontorer 

Prosedyrekonkurransen ble organisert som en turnering. Studentene ble delt opp i 16 lag og hvert av lagene ble veiledet av et advokatkontor fra Stavanger-regionen. Rettssakene ble avholdt i Sør-Rogaland og Jæren tingrett, med hjelp fra lokale dommere og dommerfullmektige. 

Studentene måtte sette seg inn i en ny tvist og et nytt rettslig emne for hver runde. Først menneskerettigheter, deretter kjøpsrett, så erstatning og i finalen formuerett. 

Fikk forståelse av hvordan ting fungerer i retten 

Finalen gikk av stabelen i Sør-Rogaland tingrett 15. mars. Til slutt var det tredjeårsstudentene på Bachelor i rettsvitenskap Siv Hedda Hovland og Torstein Helle, veiledet av Reidar Smedsvig fra Arntzen de Besche, som stakk av med seieren og en premie på 10 000 kroner.

Tross at de to hadde eksamen dagen etter, prioriterte de prosedyrekonkurransen. Hovland og Helle mener det har gitt dem muligheten til å lære ferdigheter som de vil ha nytte av i arbeidslivet. 

Prosedyrekonkurranse Siv Hedda Hovland Torstein Helle
Siv Hedda Hovland og Torstein Helle stakk av med seieren i finalen og en premie på 10 000 kroner .

– Alt var helt nytt for oss. Vi gikk fra å studere teoretisk, til faktisk å presentere og forberede en sak. Det ga oss en forståelse av hvordan ting fungerer i retten. I tillegg tenker jeg at det er veldig viktig for en advokat å være flink til å presentere og snakke for seg. Det er noe som vi ikke har hatt så mye av på studiet, men som vi nå fått sjansen til å utvikle, sier Hovland. 

Hun mener at det er bra for CVen å vise arbeidsgivere at man allerede har prøvd seg i rettssalen. 

– Du har allerede gått gjennom mange av prosessene du kommer til å møte i arbeidslivet, som andre studenter kanskje ikke har vært gjennom i det hele tatt, og da er det jo mye mer opplæring som kreves. I tillegg har dette gitt oss en smakebit på det virkelige arbeidslivet.

Hovland mener veiledningen fra advokatkontorene har gitt dem en mulighet til å få tettere tilknytning til næringslivet. 

– Jeg synes også at det var veldig verdifullt å få tilbakemeldinger fra ekte dommere som jobber med dette hver eneste dag. De forklarte hvordan vi burde gå til verks og hva vi kunne gjøre bedre, sier Hovland. 

Har dette gitt mersmak og en lyst til å bli advokat? 

– Jeg synes det virker veldig spennende å være i retten, og vi har jo nå vist at vi har en viss mulighet og evne til å gjøre det. Å jobbe i forvaltningen er tryggere grunn, men du får kanskje ikke den samme spenningen som å være i en rettssal. Dette var en konkurranse, men det er jo også en konkurranse i det virkelige livet. Du skal vinne for parten du representerer. Og det er alltid gøy å prøve å gå så langt som mulig for å vinne, sier Helle. 

Vil unngå praksissjokk 

Lana Bubalo
Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo. Foto: Marie von Krogh/UiS

Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo forklarer at prosedyrekonkurransen er et pilotprosjekt som Handelshøgskolen ved UiS ønsker å fortsette med på permanent basis.

Konkurransen var et tilbud til studentene som det var frivillig å delta på, men de ser nå på muligheten for å implementere aktiviteten som et eget valgemne som gir studiepoeng. 

– Vi gjør dette for å komme oss nærmere praksis slik at studentene ikke får et praksissjokk når de begynner å jobbe. Vi er også overbevist om at karakterpresset i jusutdanningene kan lettes ved at arbeidsgivere bevisst setter mer fokus på soft skills hos kandidatene de ansetter – deres omstillingsevne, samarbeidsevne og gode prestasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Ikke kun bokstavene på vitnemålet, forklarer Bubalo. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...