Hopp til hovedinnhold

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en prosedyrekonkurranse for studentene på jusstudiene. Hensikten har vært å la studentene trene seg på rollen som advokat i en rettssak og utvikle evnen til å bygge opp juridisk argumentasjon i praksis.

Publisert: Endret:
Prosedyrekonkurranse vår 2022
Jusstudentene Siv Hedda Hovland og Torstein Helle i aksjon i finalen i prosedyrekonkurransen som ble avholdt i Sør-Rogaland tingrett. Hovland og Helle hadde rollen som advokater for den saksøkte part.

Tradisjonelt har jusutdanningen i Norge hatt fokus på teori og det skriftlige. Utvikling av studentenes evne til å argumentere muntlig, overbevise, samarbeide og kommunisere har kommet i andre rekke.

Ved Universitetet i Stavanger er målet å utdanne jurister som har både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som gjør dem rustet til å tiltre rollen som jurist når graden er fullført.  

For veldig mye av det en jurist gjør har lite med jus å gjøre. En advokat skal blant annet håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og forhandle – såkalte soft skills. Man kommer ikke langt med bare teori alene, man må også kunne anvende den i praksis. 

Prosedyrekonkurransen er blant tiltakene Handelshøgskolen ved UiS har iverksatt for å trene studentene i disse ferdighetene. Denne typen konkurranser er vanlige i USA, og har i det siste også blitt mer populære i Europa som en måte å supplere den tradisjonelle jusutdanningen på. 

Veiledning fra lokale advokatkontorer 

Prosedyrekonkurransen ble organisert som en turnering. Studentene ble delt opp i 16 lag og hvert av lagene ble veiledet av et advokatkontor fra Stavanger-regionen. Rettssakene ble avholdt i Sør-Rogaland og Jæren tingrett, med hjelp fra lokale dommere og dommerfullmektige. 

Studentene måtte sette seg inn i en ny tvist og et nytt rettslig emne for hver runde. Først menneskerettigheter, deretter kjøpsrett, så erstatning og i finalen formuerett. 

Fikk forståelse av hvordan ting fungerer i retten 

Finalen gikk av stabelen i Sør-Rogaland tingrett 15. mars. Til slutt var det tredjeårsstudentene på Bachelor i rettsvitenskap Siv Hedda Hovland og Torstein Helle, veiledet av Reidar Smedsvig fra Arntzen de Besche, som stakk av med seieren og en premie på 10 000 kroner.

Tross at de to hadde eksamen dagen etter, prioriterte de prosedyrekonkurransen. Hovland og Helle mener det har gitt dem muligheten til å lære ferdigheter som de vil ha nytte av i arbeidslivet. 

Prosedyrekonkurranse Siv Hedda Hovland Torstein Helle
Siv Hedda Hovland og Torstein Helle stakk av med seieren i finalen og en premie på 10 000 kroner .

– Alt var helt nytt for oss. Vi gikk fra å studere teoretisk, til faktisk å presentere og forberede en sak. Det ga oss en forståelse av hvordan ting fungerer i retten. I tillegg tenker jeg at det er veldig viktig for en advokat å være flink til å presentere og snakke for seg. Det er noe som vi ikke har hatt så mye av på studiet, men som vi nå fått sjansen til å utvikle, sier Hovland. 

Hun mener at det er bra for CVen å vise arbeidsgivere at man allerede har prøvd seg i rettssalen. 

– Du har allerede gått gjennom mange av prosessene du kommer til å møte i arbeidslivet, som andre studenter kanskje ikke har vært gjennom i det hele tatt, og da er det jo mye mer opplæring som kreves. I tillegg har dette gitt oss en smakebit på det virkelige arbeidslivet.

Hovland mener veiledningen fra advokatkontorene har gitt dem en mulighet til å få tettere tilknytning til næringslivet. 

– Jeg synes også at det var veldig verdifullt å få tilbakemeldinger fra ekte dommere som jobber med dette hver eneste dag. De forklarte hvordan vi burde gå til verks og hva vi kunne gjøre bedre, sier Hovland. 

Har dette gitt mersmak og en lyst til å bli advokat? 

– Jeg synes det virker veldig spennende å være i retten, og vi har jo nå vist at vi har en viss mulighet og evne til å gjøre det. Å jobbe i forvaltningen er tryggere grunn, men du får kanskje ikke den samme spenningen som å være i en rettssal. Dette var en konkurranse, men det er jo også en konkurranse i det virkelige livet. Du skal vinne for parten du representerer. Og det er alltid gøy å prøve å gå så langt som mulig for å vinne, sier Helle. 

Vil unngå praksissjokk 

Lana Bubalo
Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo. Foto: Marie von Krogh/UiS

Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo forklarer at prosedyrekonkurransen er et pilotprosjekt som Handelshøgskolen ved UiS ønsker å fortsette med på permanent basis.

Konkurransen var et tilbud til studentene som det var frivillig å delta på, men de ser nå på muligheten for å implementere aktiviteten som et eget valgemne som gir studiepoeng. 

– Vi gjør dette for å komme oss nærmere praksis slik at studentene ikke får et praksissjokk når de begynner å jobbe. Vi er også overbevist om at karakterpresset i jusutdanningene kan lettes ved at arbeidsgivere bevisst setter mer fokus på soft skills hos kandidatene de ansetter – deres omstillingsevne, samarbeidsevne og gode prestasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Ikke kun bokstavene på vitnemålet, forklarer Bubalo. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Handelshøgskolen ved UiS befester sin posisjon i forskningstoppen

Også i 2021 er Handelshøgskolen ved UiS den handelshøgskolen i Norge som produserer nest mest forskning om man ser på pu...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Handelshøgskolen ved UiS kan ta imot 30 ukrainske flyktninger som studenter på Master i økonomi og administrasjon

Myndighetene har bedt universiteter og høgskoler om å kartlegge egen kapasitet til å tilby studieplasser til flyktninger...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...

Elham Ghazimatin utnevnt som finalist til 2021 Shelby D. Hunt/Harold H. Maynard Award

Elham Ghazimatins artikkel “Mobilizing the Temporary Organization: The Governance Roles of Selection and Pricing” er bla...

Mattias Hamberg tildelt pris for beste vitenskapelege artikkel

Professor Mattias Hamberg er tildelt prisen for beste artikkel i 2021 for ein studie han publiserte i tidsskriftet Accou...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

– If you want to learn from passionate people, you should not hesitate to apply for Strategic Marketing and Analytics

Daniel André Hamre Bjørnstol has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business ...

– Stavanger is a great city for study

Karla Vanessa Barreto Del Manzano Trobamala from Mexico got her master's degree in Business Administration at the Univer...

– UiS serves as a hub where students and corporate professionals can mingle and explore opportunities

Tanveer Ahmed has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business School. He now ...

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– I was not mistaken in choosing the Strategic Marketing and Analytics specialisation

Iryna Overko is studying in Stavanger for her master's degree in Business Administration, specialising in Strategic Mark...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Kompetansedelingsprisen 2021 til Marte C. W. Solheim

Fysteamanuensis og senterleiar Marte C. W. Solheim på Handelshøgskolen ved UiS er tildelt Stavanger Næringsforening si k...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Ny finans-løsning kan demokratisere investeringsmarkedet

Oppstartsselskapet Unlisted AS tilbyr en plattform for finans som skal bremse ulikhetseksplosjonen hvor de rike bare bli...

Disputas om virkemiddelapparat for gründere

Gründer Murshid M. Ali disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved UiS 6. desember 2021.

AVLYST Nobel-pub på Arkeologisk museum

Lurer du på kva prestasjonar som ligg bak årets nobelpristildelingar? Torsdag 9. desember kl. 18 kan du få svaret server...

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

Studenter fikk prøve seg som konsulenter

I kurset kurset “Economics of Motivation” får studentene prøve seg som konsulenter i arbeidslivet for å teste ut teorier...

Forskere fra Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning er blant verdens mest siterte

Flere forskere fra Handelshøgskolen ved UiS er representert på to ulike rangeringer over verdens mest siterte forskere. ...

Magne Mogstad underviste i økonometri for PhD-studenter

Doktorgradsstipendiater fra hele Skandinavia var samlet i Stavanger da Magne Mogstad underviste i økonometri ved Handels...

Universitetet i Stavanger har søkt om å få oppretta master i rettsvitskap

UiS har no levert søknad til Nokut om å tilby ein master i rettsvitskap. Søknaden kjem i etterkant av at regjeringa i so...

UiS med gode plasseringer innen flere fagfelt i internasjonal ranking

Times Higher Educations rangering av universitetenes kvalitet innen fagfeltene økonomi og ledelse, utdanningsvitenskap o...

Innføring i fremsynsledelse

Professor emeritus Jan Erik Karlsen med ny lærebok om fremtidskyndighet i teori og praksis

PhD course in Econometrics with Professor of Economics Magne Mogstad, University of Chicago

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

En av verdens fremste forskere innenfor sitt felt er nå knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Smart City Research Network

Professor Jennifer Clark ved Knowlton School of Architecture på Ohio State University er ansatt som professor II på Hand...

Jonathan Muringani receives Paul Benneworth PhD Student Award 2021

Former PhD student at UiS Business School Jonathan Muringani has won this year's Paul Benneworth PhD Student Award from ...