Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en prosedyrekonkurranse for studentene på jusstudiene. Hensikten har vært å la studentene trene seg på rollen som advokat i en rettssak og utvikle evnen til å bygge opp juridisk argumentasjon i praksis.

Publisert Sist oppdatert
Prosedyrekonkurranse vår 2022
Jusstudentene Siv Hedda Hovland og Torstein Helle i aksjon i finalen i prosedyrekonkurransen som ble avholdt i Sør-Rogaland tingrett. Hovland og Helle hadde rollen som advokater for den saksøkte part.

Tradisjonelt har jusutdanningen i Norge hatt fokus på teori og det skriftlige. Utvikling av studentenes evne til å argumentere muntlig, overbevise, samarbeide og kommunisere har kommet i andre rekke.

Ved Universitetet i Stavanger er målet å utdanne jurister som har både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som gjør dem rustet til å tiltre rollen som jurist når graden er fullført.  

For veldig mye av det en jurist gjør har lite med jus å gjøre. En advokat skal blant annet håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og forhandle – såkalte soft skills. Man kommer ikke langt med bare teori alene, man må også kunne anvende den i praksis. 

Prosedyrekonkurransen er blant tiltakene Handelshøgskolen ved UiS har iverksatt for å trene studentene i disse ferdighetene. Denne typen konkurranser er vanlige i USA, og har i det siste også blitt mer populære i Europa som en måte å supplere den tradisjonelle jusutdanningen på. 

Veiledning fra lokale advokatkontorer 

Prosedyrekonkurransen ble organisert som en turnering. Studentene ble delt opp i 16 lag og hvert av lagene ble veiledet av et advokatkontor fra Stavanger-regionen. Rettssakene ble avholdt i Sør-Rogaland og Jæren tingrett, med hjelp fra lokale dommere og dommerfullmektige. 

Studentene måtte sette seg inn i en ny tvist og et nytt rettslig emne for hver runde. Først menneskerettigheter, deretter kjøpsrett, så erstatning og i finalen formuerett. 

Fikk forståelse av hvordan ting fungerer i retten 

Finalen gikk av stabelen i Sør-Rogaland tingrett 15. mars. Til slutt var det tredjeårsstudentene på Bachelor i rettsvitenskap Siv Hedda Hovland og Torstein Helle, veiledet av Reidar Smedsvig fra Arntzen de Besche, som stakk av med seieren og en premie på 10 000 kroner.

Tross at de to hadde eksamen dagen etter, prioriterte de prosedyrekonkurransen. Hovland og Helle mener det har gitt dem muligheten til å lære ferdigheter som de vil ha nytte av i arbeidslivet. 

Prosedyrekonkurranse Siv Hedda Hovland Torstein Helle
Siv Hedda Hovland og Torstein Helle stakk av med seieren i finalen og en premie på 10 000 kroner .

– Alt var helt nytt for oss. Vi gikk fra å studere teoretisk, til faktisk å presentere og forberede en sak. Det ga oss en forståelse av hvordan ting fungerer i retten. I tillegg tenker jeg at det er veldig viktig for en advokat å være flink til å presentere og snakke for seg. Det er noe som vi ikke har hatt så mye av på studiet, men som vi nå fått sjansen til å utvikle, sier Hovland. 

Hun mener at det er bra for CVen å vise arbeidsgivere at man allerede har prøvd seg i rettssalen. 

– Du har allerede gått gjennom mange av prosessene du kommer til å møte i arbeidslivet, som andre studenter kanskje ikke har vært gjennom i det hele tatt, og da er det jo mye mer opplæring som kreves. I tillegg har dette gitt oss en smakebit på det virkelige arbeidslivet.

Hovland mener veiledningen fra advokatkontorene har gitt dem en mulighet til å få tettere tilknytning til næringslivet. 

– Jeg synes også at det var veldig verdifullt å få tilbakemeldinger fra ekte dommere som jobber med dette hver eneste dag. De forklarte hvordan vi burde gå til verks og hva vi kunne gjøre bedre, sier Hovland. 

Har dette gitt mersmak og en lyst til å bli advokat? 

– Jeg synes det virker veldig spennende å være i retten, og vi har jo nå vist at vi har en viss mulighet og evne til å gjøre det. Å jobbe i forvaltningen er tryggere grunn, men du får kanskje ikke den samme spenningen som å være i en rettssal. Dette var en konkurranse, men det er jo også en konkurranse i det virkelige livet. Du skal vinne for parten du representerer. Og det er alltid gøy å prøve å gå så langt som mulig for å vinne, sier Helle. 

Vil unngå praksissjokk 

Lana Bubalo
Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo. Foto: Marie von Krogh/UiS

Studieprogramleder for Bachelor i rettsvitenskap og Master i forretningsjus Lana Bubalo forklarer at prosedyrekonkurransen er et pilotprosjekt som Handelshøgskolen ved UiS ønsker å fortsette med på permanent basis.

Konkurransen var et tilbud til studentene som det var frivillig å delta på, men de ser nå på muligheten for å implementere aktiviteten som et eget valgemne som gir studiepoeng. 

– Vi gjør dette for å komme oss nærmere praksis slik at studentene ikke får et praksissjokk når de begynner å jobbe. Vi er også overbevist om at karakterpresset i jusutdanningene kan lettes ved at arbeidsgivere bevisst setter mer fokus på soft skills hos kandidatene de ansetter – deres omstillingsevne, samarbeidsevne og gode prestasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Ikke kun bokstavene på vitnemålet, forklarer Bubalo. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Aktuelt fra Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...