Hopp til hovedinnhold

Rettsvitenskap bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjoner. Gjennom studiet i rettsvitenskap vil du kunne tilegne deg en grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode som er ettertraktet i arbeidslivet.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

40

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: 55,4 / 51,5 (Ord. / førstegang)

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Er du over gjennomsnittet opptatt av lover og regler?
UiS Business School Elfa logo
Handelshøgskolen ved UiS er medlem av European Law Faculties Association (ELFA)

Samfunnet blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak. Lover og andre formelle regler har en sentral plass i et moderne demokratisk samfunn. Antallet lover og regler har økt vesentlig de siste årene. Det er et økende behov for juridisk kompetanse på flere områder, og på rettsvitenskap lærer du å bruke regler som i stadig større grad styrer vår hverdag.

Et treårig bachelorstudium i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS retter seg mot jobber innenfor privat og offentlig sektor. Dette kan være energirelatert virksomhet, bank og forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.

Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innen privat og offentlig sektor. Etter at du har lært juridisk metode, vil du være i stand til å analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal rett, og du vil lære å identifisere og løse juridiske problemer.

Hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. Denne utdanningen gir muligheter for arbeid innen både privat og offentlig virksomhet. Den er særlig aktuell innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving og veiledning, prosjektledelse, bank og forsikring, oljerelatert virksomhet, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning, internasjonale organisasjoner, undervisning o.l.

Fullført Bachelor i rettsvitenskap fra UiS gir fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette innebærer at studenter med Bachelor i rettsvitenskap fra UiS kan søke seg inn på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB via Samordna opptak, og få godskrevet de tre årene ved UiS som de tre første årene på masterprogrammet ved UiB.

For studenter med Bachelor i rettsvitenskap ved UiS som ønsker å ta master ved UiB, men ikke kommer inn via Samordna opptak, gjelder følgende ordning: Fullført Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. For å kunne konkurrere om opptak må søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Opptaksreglementet for lokalt opptak til to-årig master i rettsvitenskap ved UiB, finner du her.

Til studieåret 2021-2022 vil 8 plasser ved det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen være reservert for studenter med Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger (fra studieåret 2022-2023 vil det være 7 plasser). Ta gjerne kontakt med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger for ytterligere informasjon.

Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå - både i Norge og i utlandet.

Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre. Vær oppmerksom på at endringer i opptakskrav kan forekomme. Ved Universitetet i Stavanger kan du bygge på utdanningen med for eksempel:

Forretningsjus, masterstudium

Regnskap og revisjon, masterstudium

Endringsledelse, masterstudium

Samfunnssikkerhet, masterstudium

Ved Høgskulen på Vestlandet kan du for eksempel studere

Areal og eiendom, masterstudium,

Dette jobber vi med nå

Advokatfullmektig i Schjødt

Mathias Anker Paulsen

Advokat i Torstrup AS

Fam Skjæveland

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten skal:

Kunnskap

 • ha kunnskap om rettssystemet og juridisk metode
 • ha kunnskap om sentrale juridiske begreper
 • ha kunnskap om de sentrale deler av norsk rett og kunnskap om de utvalgte deler av internasjonal rett som omfattes av studiet

Ferdigheter

 • kunne være i stand til å identifisere juridiske spørsmål
 • kunne analysere, drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske rettsspørsmål på grunnlag av etablert juridisk metode
 • kunne formidle selvstendig juridisk arbeid både skriftlig og muntlig
 • kunne bidra i faglig samhandling med andre, og herunder kunne kommentere andre studenters skriftlige og muntlige arbeid innenfor juridiske fag

Generell kompetanse

 • ha innsikt i sentrale og generelle juridiske problemstillinger
 • ha kompetanse til å tilegne seg nye kunnskaper også på andre rettsområder enn innen de fagene som er del av studiet
 • ha kompetanse til å delta i faglige diskusjoner om juridiske problemstillinger
 • ha utviklet evnen til rettspolitisk tenkning
 • ha evnen til å arbeide selvstendig med rettsspørsmål
 • kunne delta i samarbeid med andre som en deltaker som bidrar aktivt til akademisk diskusjon av problemstillinger
Hva lurer du på?

Spørmål og svar om bachelor i rettsvitenskap

Kan jeg ta mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Stavanger? Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte jus emner fra andre studiesteder?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

1. Kan jeg ta rettsvitenskapsemner som enkeltemner/privatist?

Nei, per i dag er ingen av emnene på bachelorprogrammet i rettsvitenskap åpne som enkeltemner/privatistemner.

2. Kan jeg ta mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Stavanger?

Nei, det er kun universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som har opptak til mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Norge. For å søke om advokatbevilling må du ha juridisk embetseksamen. På Universitetet i Stavanger kan du i stedet ta Master i forretningsjus, en utdanning som også er ettertraktet i næringslivet.

3. Hvor kan jeg studere Master i rettsvitenskap etter fullført bachelorgrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger?

Vi har et samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) om at studenter som fullfører og består en bachelorgrad i rettsvitenskap ved UiS kan søke opptak direkte på toårig Master i rettsvitenskap ved UiB.

NB! Det er karakterkrav og begrenset antall plasser ved UiB. Alternativt kan det søkes på femårig løp gjennom Samordna opptak. Etter eventuelt opptak på femårig løp kan du søke om innpassing av emner/fullført studium tatt ved UiS. Du kan også søke opptak til de andre universitetene som tilbyr en masterutdanning i rettsvitenskap, men merk at det kan være forskjeller både i utdanningsløp og emner som medfører at du må ta ekstra fag.

4. Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte jusemner fra andre studiesteder?

Først etter at du har fått opptak hos oss på Bachelor rettsvitenskap kan du sende inn søknad om godkjenning og innpass av tidligere avlagte emner.

5. Er det obligatorisk oppmøte i emnene og/eller obligatoriske oppgaver?

Du finner mer informasjon under det enkelte emne på denne siden. Under «vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering» vil det stå hva som kreves av deg som student før du kan avlegge endelig eksamen. Du finner også mye mer informasjon under de enkelte emnene.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Åpen dag 2021

Presentasjon rettsvitenskap bachelor.
HHS-studenter svarer på spørsmål.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semesterSom student på bachelor i rettsvitenskap har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Du vil oppleve ulike tilnærminger til fagene og våre internasjonale partnere gir gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du også mulighet å utvide ditt nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil være nyttig når du skal ut i arbeidslivet.Valg av emner

Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Fagene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i våren 2019 foretatt en faglig vurdering av HHUiS sin kombinasjon av utveksling og "hjemme-emner" i bahcelorprogrammet i rettsvitenskap som utvekslingsavtalene ved HHUiS åpner for.Det er kun studenter med utveksling i femte semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet.Merk at UiB ikke kommer til å godskrive utvekslingsemner som enkeltemner, dvs. der studenter søker UiB med mindre enn en komplett BA-grad i rettsvitenskap fra HHUiS.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Cecilie LundGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig god mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Murcia

  Gå på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Spania

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig god mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Murcia

  Gå på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Lurer du på noe?

Førstekonsulent
51833748
Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Relaterte sider