Biologisk kjemi - master i realfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-BIOENG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Masterprogrammet i biologisk kjemi er et internasjonalt program der undervisningsspråket er engelsk. Hovedmålet med programmet er at studenten skal oppnå avansert kunnskap i molekylær- og cellebiologi, i tillegg til biokjemi. Studiet omfatter totalt 120 studiepoeng, tatt over 2 år.

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av en undervisnings- og en forskningsdel. Undervisningsdelen består av en basiskjerne på 30 studiepoeng obligatoriske emner, og 30 studiepoeng valgfrie emner. I forskningsdelen arbeides det med en 1-årig masteroppgave som gir 60 studiepoeng. Studenten skal gjennomføre et veiledet, originalt vitenskapelig forskningsprosjekt, hvor man arbeider i et laboratorium eller med teoretiske beregninger, behandler og diskuterer oppnådde resultater og lærer seg prinsippene for vitenskapelig rapportering og publisering. 

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i biologisk kjemi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

K1: Kandidaten har tilegnet seg avansert kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene innenfor biologisk kjemi, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

K2: Kandidaten har bred kunnskap om fagområdets vitenskapelige og instrumentelle metoder og teorier, og kan anvende den kompetansen på nye faglige problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.

K3: Kandidaten kan anvende databaser og søkeverktøy for å fremskaffe relevant informasjon om et emne, teknikk eller problemstilling innenfor fagområdet.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan under veiledning planlegge, gjennomføre og presentere et større vitenskapelig arbeid innenfor fagområdet.

F2: Kandidaten kan arbeide selvstendig i laboratoriet, samt benytte standard laboratorieutstyr, moderne instrumentering og klassiske teknikker for å utføre eksperimenter.

F3: Kandidaten har kjennskap til, og kan anvende, aktuelle laboratorieteknikker som kloning, celle- vevskultur, kjemiske analysemetoder av metabolitter, DNA, RNA, og proteiner, immunologiske metoder, mikroskopi, massespektrometri, realtime PCR, isotermisk mikrokalorimetri, absorpsjons- og fluorescensspektroskopi.

F4: Kandidaten kan forstå formålet med ulike analysemetoder, gjennomføre eksperimenter og registrere og analysere resultatene.

F5: Kandidaten har kjennskap til de riktige prosedyrene for helse, miljø og sikkerhet i laboratoriene.

F6: Kandidaten kan formidle forskningsresultater både muntlig og skriftlig på en presis og effektiv måte.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har utviklet kompetanse innenfor biokjemi, bioteknologi/ bioinformatikk/molekylærbiologi, biomedisin og hvordan miljøaspekter påvirker organismer og deres fysiologi.

G2: Kandidaten har evnen til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid.

G3: Kandidaten skal være i stand til å utvikle ny kompetanse innenfor fagområdene og bidra faglig i innovasjonsprosesser.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for jobber i ulike forsknings- og industrielle virksomheter i offentlig og privat sektor. Dette kan være forskningsinstitusjoner, laboratorier, sykehus, akvakultur og havbruk, oljeindustri, matvareindustri, akademiske institusjoner og konsulentvirksomhet.

Mastergrad i biologisk kjemi, avhengig av karakterer, kvalifiserer til opptak til doktorgradsprogram innen biologisk kjemi og molekylærbiologiske fag ved Universitetet i Stavanger og andre universiteter i Norge eller utlandet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BIO520: Bioteknologiske arbeidsmetoder

   Første år, semester 1

   Bioteknologiske arbeidsmetoder (BIO520)

   Studiepoeng: 10

  • BIO580: Protein biokjemi

   Første år, semester 1

   Protein biokjemi (BIO580)

   Studiepoeng: 10

  • MLJ540: Instrumentell analyse

   Første år, semester 1

   Instrumentell analyse (MLJ540)

   Studiepoeng: 10

  • BIOMAS: Masteroppgave i biologisk kjemi

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i biologisk kjemi (BIOMAS)

   Studiepoeng: 60

 • Valgemner eller utveksling 2. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 2. semester

   • Anbefalte valgemner

    • BIO300: Sykdomslære

     Første år, semester 2

     Sykdomslære (BIO300)

     Studiepoeng: 10

    • BIO510: Bioinformatikk

     Første år, semester 2

     Bioinformatikk (BIO510)

     Studiepoeng: 10

    • BIO515: Videregående cellebiologi

     Første år, semester 2

     Videregående cellebiologi (BIO515)

     Studiepoeng: 10

    • BIO600: Bærekraftig mat for fremtiden

     Første år, semester 2

     Bærekraftig mat for fremtiden (BIO600)

     Studiepoeng: 10

   • Annet valgemne

  • Utveksling 2. semester

Utveksling

Opplegg for utvekslingen

2. semester på masterprogrammet i biologisk kjemi er tilrettelagt for et studieopphold i utlandet.

I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer: https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator ved IKBM: Alina Fandieieva

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  Ghent University

  Grip muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene midt i Europa. Ghent University ligg sentralt til i Belgia, i den vakre historiske byen Gent, kun 30 min fra Brussel, Antwerpen og Brygge.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

 • Belgia

  Ghent University

  Grip muligheten til å studere ved ett av de beste universitetene midt i Europa. Ghent University ligg sentralt til i Belgia, i den vakre historiske byen Gent, kun 30 min fra Brussel, Antwerpen og Brygge.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Tyskland

  Carl von Ossietzky University Oldenburg

  Spend your exchange studies at the University of Oldenburg and discover Germany's charming Northwest.

  University of Ulm

  Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

Opptakskrav

Bachelorgrad i biologisk kjemi/ kjemi/ molekylærbiologi/ cellebiologi / biokjemi eller tilsvarende med 90 studiepoeng i kjemi og molekylærbiologi/ biologi og 10 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator ved IKBM: Alina Fandieieva