Hopp til hovedinnhold

Idrett årsstudium

Er du sporty og glad i å bevege deg? Har du drevet med idrett og ønsker å lære bort hvordan man kan mestre ulike aktiviteter?

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

60

Poenggrense

2020: 45,0 / 45,2 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Idrettsstudier ved UiS gir deg muligheten til å prøve en rekke aktiviteter.

Har du tenkt over at lek kan være viktig for barns utvikling og læring? Eller at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse?

Årsstudiet i idrett fokuserer på instruksjon av barn og unge, og kan blant annet knyttes til arbeid innenfor frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettsvirksomhet. Studiet går over ett år og vil gjøre deg i stand til å tilrettelegge ulike aktiviteter tilpasset forskjellige aldersgrupper.

Studiet samsvarer med det første året på bachelorstudiet i idrett, som du kan søke deg inn på etter endt årsstudium. Det er en fordel å være i god fysisk form og svømmedyktig, da du må bestå ulike fysiske arbeidskrav i løpet av studiet.Du vil lære å tilrettelegge for stimulerende aktivitetsmiljø for barn og unge. I tillegg vil du få kunnskaper om ulike teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett. Du vil studere emner som friluftsliv, ski og skøyter og lek, idrett og dans - og lære mer om hvordan du kan undervise i uteskole og friluftsliv i tillegg til å bruke leken som naturlig utgangspunkt for idretter.

I løpet av studiet vil du lære mer om idretter som dans, fotball, svømming, livredning, friluftsliv, friidrett og mange flere spennende og morsomme aktiviteter. Du vil også lære å analysere idrettsgrupper og finne ut hvordan konkurranse kan virke på prestasjonen.

Les også: Fysisk aktivitet i teorifag gir flere venner

Hva kan du bli?

Etter at du er ferdig med dette studiet kan du jobbe som instruktør eller veileder innen frivillig idrett, eller i annen privat og offentlig virksomhet.

Studenter med fullført årsstudium kan søke om direkte opptak til 2. studieår i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap ved UiS.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Kandidaten

 •  har bred kunnskap om betydningen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har for individ og samfunn.
 •  kjenner til sentrale begreper, eksisterende teorier og ulike fagretninger i forhold til menneskets fysiske, motoriske, psykiske og sosiale utvikling.
 •  har kunnskap om lek, idrett, svømming og livredning, dans og friluftsliv.

Ferdigheter 

Kandidaten:

 • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre allsidig fysisk aktivitet for barn, unge og voksne for deretter å kunne reflektere over egen faglig utøvelse.
 • kan beherske, demonstrere og vurdere bevegelsesløsninger.

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • har innsikt i betydningen lek, idrett, svømming og livredning, dans og friluftsliv kan ha for bevegelsesglede, utvikling og helse.
 • kan gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i rollen som instruktør, trener og veileder.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Idrett/Kroppsøving - Obligatoriske emner

  • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

   Første år, semester 1

   Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

   Studiepoeng: 15

  • Idrettsaktiviteter 1

   Første år, semester 1

   Idrettsaktiviteter 1

   Studiepoeng: 15

  • Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

   Første år, semester 1

   Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

   Studiepoeng: 15

  • Treningslære 1

   Første år, semester 2

   Treningslære 1

   Studiepoeng: 15

UiS tilbyr idrett som årsstudium, bachelor og mastergrad.
Med fordypning i friluftsliv ​​​​​​​​​​​​​​​får du utvikle dine egne ferdigheter innen ulike friluftslivsaktiviteter.

Spørsmål og svar om idrett årsstudium

Må jeg være godt trent for å studere idrett?

spørsmål og svar SOS

Trenger jeg å vise at jeg kan den idretten jeg har på fritiden? Må jeg delta på alle aktivitetene og turene? 

Fysiske aktiviteter og turer er obligatoriske og må være bestått av alle. 

Kan jeg går fra et årsstudium til bachelor i idrettsvitenskap? 

Det er med årsstudium i idrett/kroppsøving mulig å søke seg inn på 2. året i bachelor programmet. Det er også mulig å søke seg inn på 3. året. Enten med 60 studiepoeng i urelaterte emner, eller to år med fullført idrettsstudium fra et annet universitet.

Må jeg være godt trent for å studere idrett? 

Selv om det ikke foreligger fysiske krav til studiet anbefales det å ha en normalt god form. Du må kunne svømme for å gjennomføre arbeidskravene i basseng. 

Må jeg kjøpe eget utstyr?

Gratisprinsippet i høyere utdanning står som et fast utgangspunkt. Men allikevel må du forvente noen utgifter i sammenheng med utstyr og læremidler. Du må selv skaffe passende klær, sko og ski til ekspedisjoner og turer i tilknytning til studieløpe

Kan jeg levere politiattesten min på e-post? 

Alle studenter må levere et fysisk eksemplar av politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder, i merket postkasse i Hulda Garborgs hus – R-gangen i 2. etasje. Dette handler om personvern og sikkerhet knyttet til hvem som kan håndtere disse. Politiattester sendt per e-post vil bli slettet. 

Det idrettsfaglige miljøet ved UiS

Faggruppen for idrett er knyttet til Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Mann gjør høydehopp i gymsal

Fagmiljøet i Idrett/idrettsvitenskap er en liten faggruppe med et bredt nedslagsfelt, som bidrar aktivt i flere sentrale fagområder. Faggruppen bidrar til forskning tilknyttet toppidrett, hvor problemstillingene kan knyttes til følgende temaer: Fysisk prestasjonsevne, treningsbelastning, bevegelsesanalyse og biomekanikk, prestasjonspsykologi og coaching. 

Innen friluftsliv arbeides med friluftslivets verdier og roller i det norske samfunnet og eksperimenteres med friluftslivveiledning i utdanningen. I vår forskning fokuseres det på kroppsøvingslærerens profesjonsutvikling, kroppsøvingsdidaktikk og læringsiljø i kroppsøving. I tillegg forskes det på fysisk aktivitet og helse, både i og utenfor skolen.

Fagmiljøet er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Les mer om trening på UiS

Lurer du på noe?

51831161
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon IGIS
Rådgiver
51831401
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor

Du er kanskje også interessert i:

Aktive elever lærer bedre

Skoleungdom som får røre seg mer, lærer bedre. Mer fysisk aktivitet betyr bedre læringsmiljø; det slår til og med ut på ...