InGenious – forbereder studenter for fremtiden og arbeidslivet

InGenious-programmet fungerer som en plattform for å engasjere arbeidslivet i våre utdanninger og bygge bro mellom den akademiske verden og næringslivet.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Stavanger har som mål å være et åpent og inkluderende universitet som er forpliktet til å levere enestående utdanning, drive banebrytende forskning og fremme innovasjon. Vår felles visjon drives av vårt ansvar for å lette overgangen til bærekraft.

InGenious-programmet har som mål å forberede studenter for arbeidslivet ved å inkludere praktiske og virkelighetsnære case-studier i studieplaner. Det forbedrer også læringsprosessen for studentene ved å tilby workshops og seminarer fokusert på emner som Design Thinking, bærekraftig SWOT-analyse, soft skills, pitch-teknikker, forretningsmodell, samt studieturer, gjesteforelesere og mentorordninger fra ulike bransjer. I tillegg, fra høsten 2023, inviteres industrien til å tilby praksisplasser til våre bachelor- og masterstudenter ved Institutt for maskinteknikk. Dette skaper en verdifull og sømløs læringsopplevelse for studentene og er i tråd med bransjens behov. InGenious-programmet hjelper studentene med å skaffe praktiske ferdigheter og erfaringer som er nødvendige for å lykkes i karrieren, samtidig som det imøtekommer bransjens krav. Ved å bygge bro over denne gapet kan studentene bli bedre forberedt på arbeidsmarkedet, og bransjen kan dra nytte av en mer kompetent og kunnskapsrik arbeidsstyrke.

Våre verdier

- Forberede studenter for arbeidslivet.
- Broen mellom akademi og næringsliv.
- Finne en balanse mellom kunnsapsinnhenting og ferdighetsutvikling.
- Skape meningsfull innvirkning og bidrag i overgangen til en bærekraftig fremtid.

Nelly Narges Karimi , Programme leader
InGenious sin felles visjon drives av vårt ansvar for å legge til rette for en bærekraftig overgang

Noen av våre kursprofiler

Sustainable Entrepreneurship (Master)
Sustainable Resource recovery (Master)
Green Transition (Master)
Entrepreneurship and Business Plan (Bachelor)
Practice courses (Master and Bachelor)

Samarbeid med oss

Bli kjent med oss

Kollegaer om bord

Professor i entreprenørskapsstudier
51831590
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i markedsføring
51831038
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i entreprenørskap
51831407
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førsteamanuensis i miljøteknologi
51833026
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

InGenious fakta fra våren 2020 til våren 2023

InGenious' industrielle partnere er mange og vokser stadig

Nyheter om InGenious

Kontakt oss

Programleder
51831856
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner
Forsknings – og innovasjonsdirektør
51833063
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner