InGenious-programmet – forbereder studenter for en bærekraftig fremtid og arbeidsliv

InGenious-programmet fungerer som en plattform for å engasjere industrien i studieprogrammene våre og tette gapet mellom den akademiske verden og næringslivet, noe som komplementerer vår strategi og misjon.

Publisert Sist oppdatert

Bærekraft og det grønne skiftet

Ved Universitetet i Stavanger er vårt InGenious-program forankret i bærekraft i utdanningen, for å forberede studentene på en fremtid med fokus på de grønne skiftet.

Fire studenter arbeider sammen rundt et bord.

Universitetet i Stavanger er dedikert til å være en åpen og inkluderende institusjon, med prioritet på fremragende utdanning, ledende forskning og fremming av innovasjon med et fast engasjement for å drive den bærekraftige overgangen. Vår kollektive ambisjon er forankret i prinsippet om bærekraft, som leder oss til å bidra meningsfullt til miljøforvaltning og sosialt ansvar.

InGenious-programmet er unikt designet for å utstyre studenter for utfordringene og mulighetene i fremtidens arbeidsstyrke, med vekt på ikke bare inkludering av praktiske og virkelighetsnære casestudier i læreplanen, men også en dyp forpliktelse til bærekraft. Det beriker den utdanningsmessige reisen ved å tilby workshops og seminarer sentrert rundt kritiske temaer som Design Thinking for bærekraft, bærekraftig SWOT-analyse og utvikling av myke ferdigheter. Videre integrerer programmet pitch-teknikker, bærekraftige forretningsmodeller og oppslukende læringsopplevelser som feltturer, gjesteforelesninger og mentorship-muligheter fra ledere i bærekraft- og grønn overgangssektorer.

Gjennom InGenious-programmet utvikler studentene de essensielle praktiske ferdighetene og erfaringene som kreves for å utmerke seg i sine fremtidige karrierer og for å svare effektivt på industriens utviklende behov. Denne tilnærmingen forbereder ikke bare studentene mer grundig for arbeidsmarkedet, men gir også industrien en arbeidsstyrke som er både høyt kvalifisert og dypt kunnskapsrik om bærekraftige praksiser. Ved å brolegge gapet mellom akademisk forberedelse og industrikrav, sikrer vi at våre kandidater ikke bare er klare for arbeidsmarkedet, men også er rustet til å lede og støtte den grønne overgangen.

Våre verdier

- Forberede studenter for arbeidslivet.
- Broen mellom akademi og næringsliv.
- Finne en balanse mellom kunnsapsinnhenting og ferdighetsutvikling.
- Skape meningsfull innvirkning og bidrag i overgangen til en bærekraftig fremtid.

Nelly Narges Karimi , Programleder
InGenious sin felles visjon drives av vårt ansvar for å legge til rette for en bærekraftig overgang

Samarbeid med oss

Bli kjent med oss

InGenious-fakta fra våren 2020 til våren 2024

InGenious' industrielle partnere er mange og vokser stadig

InGenious-nyheter

Kollegaer om bord

Professor i entreprenørskapsstudier
51831590
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i markedsføring
51831038
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i entreprenørskap
51831407
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førsteamanuensis i miljøteknologi
51833026
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Kontakt oss

Programleder
51831856
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner
Innovasjonsdirektør
51833063
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner