Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi og administrasjon ligg på same nivå som i fjor.

Published Endret
Studenter EOJ

Det viser søkartala for høgare utdanning som kom onsdag 27. april.  

Det er det internasjonale masterprogrammet i økonomi og administrasjon som har den største auken i søkarar på Handelshøgskolen ved UiS. Totalt sett er auken på heile 73,2 prosent frå i fjor til i år for primærsøkarar, altså dei som har utdanninga på sin førsteplass. 

– Me har fantastisk gode tal frå internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon i år. Auken gjer oss til det internasjonale studiet ved UiS som veks mest. Det er gledeleg å sjå for Handelshøgskolen ved UiS som har ein klar ambisjon om å bli ein internasjonalt anerkjend handelshøgskule, seier dekan Ola Kvaløy. 

Har satsa på internasjonal rekruttering 

Dekan Ola Kvaløy

Han trur auken blant anna kan skyldast at masterstudiet i økonomi og administrasjon i fjor blei akkreditert med EFMD Programme Accreditation, noko som ein veit internasjonale studentar er opptekne av. 

– Dette er det leiande internasjonale systemet for kvalitetsvurdering og akkreditering av studieprogram innanfor økonomi og leiing. Me har også satsa meir på internasjonal rekruttering i år, noko som ser ut til å ha gitt utteljing, seier Kvaløy.  

Ein kan velje mellom fem spesialiseringar viss ein søker Master i økonomi og administrasjon: Næringsutvikling og innovasjon, Anvendt finans, Strategisk markedsføring og analyse, Strategi og ledelse og Økonomisk analyse.  

Næringsutvikling og innovasjon er det nest mest søkte internasjonale studiet ved UiS, men søkartalet er sterkt aukande for alle fem.  

Universitetet i Stavanger har generelt ein søkarrekord frå internasjonale studentar, og har til saman 1325 fleire søkarar frå dei i år enn i fjor.  

Også bra blant norske studentar 

Bachelor i økonomi og administrasjon gjer det også bra, viser tal frå Samordna opptak. Dette er det tredje mest søkte studiet ved UiS i år. Der er det 550 primærsøkarar som konkurrerer om 211 studieplassar.  

– Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon held stand trass den nasjonale nedgangen i søking til høgare utdanning. Dette er me fornøgd med. Konkurransen om desse studentane er som kjent hard, seier Kvaløy og viser til at mange studiestadar tilbyr denne utdanninga. 

Bachelor i rettsvitenskap er det studiet med tredje flest primærsøkarar per studieplass på UiS, altså dei som har størst konkurranse om plassane, med 271 søkarar på 60 studieplassar. Det ligg også på ein femteplass over flest primærsøkarar.  

Tredje beste søkartalet nokon sinne 

Det er generelt ein nedgang i søkinga til studium i Samordna opptak. Men likevel er årets søkartal det tredje beste for UiS nokon sinne.  

– 2022 kan karakteriseras som post-korona, eit år der me går tilbake til meir normale forhold. Potensielle studiesøkarar har fleire valmoglegheiter i år enn dei to siste åra. Dei har nå anledning til å ta eit friår, til å reise og til å jobbe fordi arbeidsmarknaden er god. Dette ser ut til å ha påverka søkinga til høgare utdanning. Betre moglegheiter for å reise viser også igjen på rekordsøkinga til våre internasjonale utdanninger, seier Merete Vadla Madland som er fungerande rektor ved UiS.  

Også i år er tollstudiet det mest søkte i heile landet.

Søknadstall nasjonalt opptak 2022 

StudiumPrimærsøkarar per studieplassAntall primærsøkararStudieplassar
Bachelor i økonomi og administrasjon 2,6550211
Bachelor i rettsvitenskap 4,527160
Master i økonomi og administrasjon – Anvendt finans 5,313225
Master i økonomi og administrasjon – Næringsutvikling og innovasjon 2,65220
Master i økonomi og administrasjon – Økonomisk analyse 4,110325
Master i økonomi og administrasjon – Strategisk markedsføring og analyse 1,63220
Master i økonomi og administrasjon – Strategi og ledelse 3,56920
Master i forretningsjus 4,612327
Master i regnskap og revisjon 3,411935

Søknadstall internasjonalt opptak 2022 

StudiumPrimærsøkarar per studieplassAntall primærsøkararStudieplassar
MSc in Business Administration – Applied Finance 30,430410
MSc in Business Administration – Business Development and Innovation 26,339515
MSc in Business Administration – Economics 10,810810
MSc in Business Administration – 
Strategic Marketing and Analytics 
19,529215
MSc in Business Administration – Strategy and Leadership 9,914815

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara studerer rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Caroline studerer forretningsjus for å få gode jobbmoglegheiter

Dette er ei gylden moglegheit til å få ein ettertrakta kompetanse i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, seier Caroli...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...