Hopp til hovedinnhold

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi og administrasjon ligg på same nivå som i fjor.

Publisert: Endret:
Studenter EOJ

Det viser søkartala for høgare utdanning som kom onsdag 27. april.  

Det er det internasjonale masterprogrammet i økonomi og administrasjon som har den største auken i søkarar på Handelshøgskolen ved UiS. Totalt sett er auken på heile 73,2 prosent frå i fjor til i år for primærsøkarar, altså dei som har utdanninga på sin førsteplass. 

– Me har fantastisk gode tal frå internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon i år. Auken gjer oss til det internasjonale studiet ved UiS som veks mest. Det er gledeleg å sjå for Handelshøgskolen ved UiS som har ein klar ambisjon om å bli ein internasjonalt anerkjend handelshøgskule, seier dekan Ola Kvaløy. 

Har satsa på internasjonal rekruttering 

Dekan Ola Kvaløy

Han trur auken blant anna kan skyldast at masterstudiet i økonomi og administrasjon i fjor blei akkreditert med EFMD Programme Accreditation, noko som ein veit internasjonale studentar er opptekne av. 

– Dette er det leiande internasjonale systemet for kvalitetsvurdering og akkreditering av studieprogram innanfor økonomi og leiing. Me har også satsa meir på internasjonal rekruttering i år, noko som ser ut til å ha gitt utteljing, seier Kvaløy.  

Ein kan velje mellom fem spesialiseringar viss ein søker Master i økonomi og administrasjon: Næringsutvikling og innovasjon, Anvendt finans, Strategisk markedsføring og analyse, Strategi og ledelse og Økonomisk analyse.  

Næringsutvikling og innovasjon er det nest mest søkte internasjonale studiet ved UiS, men søkartalet er sterkt aukande for alle fem.  

Universitetet i Stavanger har generelt ein søkarrekord frå internasjonale studentar, og har til saman 1325 fleire søkarar frå dei i år enn i fjor.  

Også bra blant norske studentar 

Bachelor i økonomi og administrasjon gjer det også bra, viser tal frå Samordna opptak. Dette er det tredje mest søkte studiet ved UiS i år. Der er det 550 primærsøkarar som konkurrerer om 211 studieplassar.  

– Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon held stand trass den nasjonale nedgangen i søking til høgare utdanning. Dette er me fornøgd med. Konkurransen om desse studentane er som kjent hard, seier Kvaløy og viser til at mange studiestadar tilbyr denne utdanninga. 

Bachelor i rettsvitenskap er det studiet med tredje flest primærsøkarar per studieplass på UiS, altså dei som har størst konkurranse om plassane, med 271 søkarar på 60 studieplassar. Det ligg også på ein femteplass over flest primærsøkarar.  

Tredje beste søkartalet nokon sinne 

Det er generelt ein nedgang i søkinga til studium i Samordna opptak. Men likevel er årets søkartal det tredje beste for UiS nokon sinne.  

– 2022 kan karakteriseras som post-korona, eit år der me går tilbake til meir normale forhold. Potensielle studiesøkarar har fleire valmoglegheiter i år enn dei to siste åra. Dei har nå anledning til å ta eit friår, til å reise og til å jobbe fordi arbeidsmarknaden er god. Dette ser ut til å ha påverka søkinga til høgare utdanning. Betre moglegheiter for å reise viser også igjen på rekordsøkinga til våre internasjonale utdanninger, seier Merete Vadla Madland som er fungerande rektor ved UiS.  

Også i år er tollstudiet det mest søkte i heile landet.

Søknadstall nasjonalt opptak 2022 

StudiumPrimærsøkarar per studieplassAntall primærsøkararStudieplassar
Bachelor i økonomi og administrasjon 2,6550211
Bachelor i rettsvitenskap 4,527160
Master i økonomi og administrasjon – Anvendt finans 5,313225
Master i økonomi og administrasjon – Næringsutvikling og innovasjon 2,65220
Master i økonomi og administrasjon – Økonomisk analyse 4,110325
Master i økonomi og administrasjon – Strategisk markedsføring og analyse 1,63220
Master i økonomi og administrasjon – Strategi og ledelse 3,56920
Master i forretningsjus 4,612327
Master i regnskap og revisjon 3,411935

Søknadstall internasjonalt opptak 2022 

StudiumPrimærsøkarar per studieplassAntall primærsøkararStudieplassar
MSc in Business Administration – Applied Finance 30,430410
MSc in Business Administration – Business Development and Innovation 26,339515
MSc in Business Administration – Economics 10,810810
MSc in Business Administration – 

Strategic Marketing and Analytics 
19,529215
MSc in Business Administration – Strategy and Leadership 9,914815

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Handelshøgskolen ved UiS befester sin posisjon i forskningstoppen

Også i 2021 er Handelshøgskolen ved UiS den handelshøgskolen i Norge som produserer nest mest forskning om man ser på pu...

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en pr...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Handelshøgskolen ved UiS kan ta imot 30 ukrainske flyktninger som studenter på Master i økonomi og administrasjon

Myndighetene har bedt universiteter og høgskoler om å kartlegge egen kapasitet til å tilby studieplasser til flyktninger...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...

Elham Ghazimatin utnevnt som finalist til 2021 Shelby D. Hunt/Harold H. Maynard Award

Elham Ghazimatins artikkel “Mobilizing the Temporary Organization: The Governance Roles of Selection and Pricing” er bla...

Mattias Hamberg tildelt pris for beste vitenskapelege artikkel

Professor Mattias Hamberg er tildelt prisen for beste artikkel i 2021 for ein studie han publiserte i tidsskriftet Accou...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

– If you want to learn from passionate people, you should not hesitate to apply for Strategic Marketing and Analytics

Daniel André Hamre Bjørnstol has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business ...

– Stavanger is a great city for study

Karla Vanessa Barreto Del Manzano Trobamala from Mexico got her master's degree in Business Administration at the Univer...

– UiS serves as a hub where students and corporate professionals can mingle and explore opportunities

Tanveer Ahmed has a master's degree in Business Administration from the University of Stavanger Business School. He now ...

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– I was not mistaken in choosing the Strategic Marketing and Analytics specialisation

Iryna Overko is studying in Stavanger for her master's degree in Business Administration, specialising in Strategic Mark...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Kompetansedelingsprisen 2021 til Marte C. W. Solheim

Fysteamanuensis og senterleiar Marte C. W. Solheim på Handelshøgskolen ved UiS er tildelt Stavanger Næringsforening si k...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Ny finans-løsning kan demokratisere investeringsmarkedet

Oppstartsselskapet Unlisted AS tilbyr en plattform for finans som skal bremse ulikhetseksplosjonen hvor de rike bare bli...

Disputas om virkemiddelapparat for gründere

Gründer Murshid M. Ali disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved UiS 6. desember 2021.

AVLYST Nobel-pub på Arkeologisk museum

Lurer du på kva prestasjonar som ligg bak årets nobelpristildelingar? Torsdag 9. desember kl. 18 kan du få svaret server...

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

Studenter fikk prøve seg som konsulenter

I kurset kurset “Economics of Motivation” får studentene prøve seg som konsulenter i arbeidslivet for å teste ut teorier...

Forskere fra Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning er blant verdens mest siterte

Flere forskere fra Handelshøgskolen ved UiS er representert på to ulike rangeringer over verdens mest siterte forskere. ...

Magne Mogstad underviste i økonometri for PhD-studenter

Doktorgradsstipendiater fra hele Skandinavia var samlet i Stavanger da Magne Mogstad underviste i økonometri ved Handels...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og morsomste økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 arrangeres 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partner og medarrangør for fes...