Ansatte ved Kunnskapssenter for utdanning

Oversikt over og kontaktinfo til de ansatte ved Kunnskapssenter for utdanning.

Publisert Sist oppdatert
Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Kontorsjef
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Seniorrådgiver
51834593
Professor i utdanningsvitenskap med vekt på systematisk kunnskapsoppsummering
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Rådgiver
51832408
Kunnskapssenter for utdanning
Professor II i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Postdoktor i spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Stipendiat utdanningsvitenskap
51831697
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
EOJ 211
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis II i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
51832131
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning