Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon årsstudium

Samfunnet trenger folk som vet hvordan kommunikasjon fungerer best. Årsstudiet i kommunikasjon gjør deg godt rustet til kommunikasjonsfaglig arbeid i en stadig mer digitalisert verden.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

30

Studiepoeng

60

Poenggrense

2021: 56,1 / 44 (ord / førstegang)

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

På årsstudiet i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger får du en innføring i kommunikasjon som fag.

Kommunikasjon utgjør selve grunnlaget for menneskelig samhandling. Strategisk kommunikasjon er en integrert del av sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske virksomheters deltakelse i samfunnet. Etter hvert som samfunnet i økende grad digitaliseres, blir kommunikasjonsfaglig kompetanse i arbeidslivet stadig mer relevant.

Årsstudiet i kommunikasjon gir deg en innføring i kommunikasjonsfaglige prosesser i arbeids- og organisasjonslivet og er rettet mot deg som ønsker å arbeide med kommunikasjon i privat eller offentlig sektor.

Som kommunikasjonsstudent lærer du om kommunikasjon som prosess, internkommunikasjon, eksternkommunikasjon, retorikk, etikk og skillelinjer mellom kommunikasjon og markedsføring, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon, strategisk kommunikasjon og kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier.

Digital kompetanse en sentral del av læringen på studiet. Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologi gir til å forbedre og fornye kommunikasjonsformer og innhold. Derfor handler ikke digitalisering bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring. På årsstudiet i kommunikasjon lærer du å arbeide på flere digitale medieplattformer og å ta i bruk eksisterende teknologi. Samtidig lærer du å reflektere over hva som kunne gjort teknologien mer hensiktsmessig og budskapet mer effektivt for de som bruker den.

Studiet tar også for seg hvordan språk og innpakning påvirker mottakeren av det som blir kommunisert, og det å ha brukeren i sentrum.

Studentaktive læringsformer og dialog er en viktig del av studiet, som kombinerer både teori og praksis. Det stilles derfor store forventninger til aktiv deltagelse fra både studenter og lærere.

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse, men er særlig nyttig for deg som allerede har en utdannelse og som ser behovet for profesjonalisering av kommunikasjonen i den bedriften, organisasjonen eller fagfeltet du arbeider i.

Les mer:

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Studenten vil, etter å ha gjennomført studiet, ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Kandidaten skal

Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier

Ha bred innsikt i relevante teorier for kommunikasjonsfaget

Ha bred innsikt i kommunikasjonsfaglige prosesser

Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling

Kjenne til og forstå forholdet mellom fagene kommunikasjon, journalistikk og markedsføring

Ferdigheter 

Kandidaten kan

Ha ferdigheter i kommunikasjon på ulike plattformer, deriblant sosiale medier 

Lage, presentere og utføre kommunikasjonsstrategier

Bruke klarspråk

Kunne kommunisere under kriser

Kritisk vurdere forskning om kommunikasjon og PR

Generell kompetanse 

Kandidaten skal

Være kommunikasjonsfaglig kyndig

Ha innsikt i hvordan kommunikasjonsfaglige prosesser i organisasjoner i privat og offentlig sektor fungererprivat og offentlig sektor fungerer

Hva kan du bli?

Studiet gir kompetanse til å arbeide som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor og i øvrig organisasjonsliv. Kommunikasjonsmedarbeidere arbeider med alt fra internkommunikasjon, PR og strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon og bruker- og publikumskontakt på sosiale medier.

Studiet vil være nyttig for studenter som vil arbeide i sektorer hvor behovet for kommunikasjonsfaglig kompetanse er nødvendig, som i helsesektoren, i stat og kommune, det private næringslivet og i kulturinstitusjoner.

Kandidater med bestått årsstudium tilegner seg tilleggskompetanse som kan være nyttig for videre studieløp. 

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Fra Åpen dag 2021

Presentasjon kommunikasjon årsstudium
Bli med på omvisning i medialaben!
Bli med på UiS-omvisning!

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831581
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Administrasjon IMS

In Medias Res

Linjeforening for studenter på mediefag og kommunikasjon.

Vårt fagmiljø

Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS)

Kunnskap om ulike prosesser i samfunnet er essensielt for at samfunnet skal bevege seg i riktig retning. Kjernen i forskningen ved IMS er å forstå disse prosessene og å bidra med kunnskap om hva som må til for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Forskerne på IMS dykker ned i samfunnsnyttige problemstillinger knyttet til sentrale utfordringer i det moderne samfunn, og de bidrar med kritiske blikk og ny kunnskap om samfunnets utvikling. Forskningen ved IMS retter seg mot sentrale utfordringer som kan gjenspeiles i FNs bærekraftsmål.

Instituttet har ekspertise på internasjonalt nivå innen ulike fagfelt, og forskerne ved IMS samarbeider med andre forskere og aktører, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Studentfestivalen Ugå 2022

14.-20. mars brakar det laus med UGÅ i Stavanger! UGÅ er stavangerstudentane sin eigen festival.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...