Kommunikasjon- årsstudium

Lyst å jobbe med kommunikasjon, PR, digitale og sosiale medier? Årsstudiet i kommunikasjon gjør deg rustet til å jobbe med spennende kommunikasjonsoppgaver i ulike virksomheter.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

30

Poenggrense

2022: 50,7 / 39,5 (ord / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

På årsstudiet i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger får du en innføring i kommunikasjon som fag.

Om studiet

Årsstudiet i kommunikasjon er rettet mot deg som vil jobbe med det mangfoldet av kommunikasjonsoppgaver virksomheter kan benytte seg av. Du vil lære å jobbe strategisk med kommunikasjonsoppgaver, noe som for alle virksomheter er en forutsetning for å klare seg godt i en stadig mer kompleks verden. Kommunikasjonsfaget er i stor vekst og kommunikasjonsfaglig kompetanse er etterspurt i arbeidslivet i både offentlige og private virksomheter.  

Kommunikasjonsstudiet passer for deg som vil jobbe med å planlegge, lage innhold og evaluere bruken og effekten av kommunikasjon i ulike medier, rettet mot ulike målgrupper som offentligheten, forbrukere eller egne medarbeidere. Du vil bygge ferdigheter som gjør deg i stand til å kommunisere best mulig i ulike sosiale og digitale medier.

Studentaktive læringsformer og dialog er en viktig del av studiet, som kombinerer både teori og praksis. Det stilles derfor store forventninger til aktiv deltagelse fra både studenter og lærere. Et solid teoretisk fundament vil gi deg kunnskap om sentrale kommunikasjonsbegreper og -modeller. For å øke arbeidslivsrelevansen samarbeider vi tett med arbeidslivet gjennom praksis, gjesteforelesere og prosjektoppgaver med eksterne bidragsytere.

Studiet består av fire emner som supplerer hverandre og som behandler spørsmål som:

 • hvordan planlegge, implementere og evaluere kommunikasjonsstrategier?
 • hvordan nå rett person, til rett tid, med rett budskap?
 • hvordan bruke sosiale og digitale medier i politisk kommunikasjon?
 • hvordan har forholdet mellom kommunikasjonsfag, journalistikk og markedsføring utviklet seg?
 • hva er bærekraftskommunikasjon, og hva er grønnvasking?

Digital kompetanse er en sentral del av læringen på studiet. Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologi gir til å forbedre og fornye kommunikasjonsformer og innhold. Derfor handler ikke digitalisering bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring. På årsstudiet i kommunikasjon lærer du å arbeide på flere digitale medieplattformer og å ta i bruk eksisterende teknologi. Samtidig lærer du å reflektere over hva som kunne gjort teknologien mer hensiktsmessig, og om teknologien utfordrer mediemangfoldet og hvilke konsekvenser det kan medføre.

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse, men er særlig nyttig for deg som allerede har en utdannelse og som ser behovet for profesjonalisering av kommunikasjonen i den bedriften, organisasjonen eller i det fagfeltet du arbeider i.

Les mer: Kunnskapssultne kommunikasjonsstudenter på plass på UiS

Møt våre studenter

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet.

Etter gjennomført studiet har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier
 • Ha bred innsikt i relevante teorier for kommunikasjonsfaget
 • Ha bred innsikt i kommunikasjonsfaglige prosesser
 • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling
 • Kjenne til og forstå forholdet mellom fagene kommunikasjon, journalistikk og markedsføring

Ferdigheter

 • Ha ferdigheter i kommunikasjon på ulike plattformer, deriblant sosiale medier
 • Lage, presentere og utføre kommunikasjonsstrategier
 • Bruke klarspråk
 • Kunne kommunisere under kriser
 • Kritisk vurdere forskning om kommunikasjon og PR

Generell kompetanse

 • Være kommunikasjonsfaglig kyndig
 • Ha innsikt i hvordan kommunikasjonsfaglige prosesser i organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer.

Hva kan du bli?

Studiet gir kompetanse til å arbeide som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor, i PR-bransjen, i frivillige organisasjoner eller i politikken. 

Kommunikasjonsmedarbeidere arbeider med alt fra internkommunikasjon, PR og strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon og bruker- og publikumskontakt på sosiale medier.

Etterspørselen etter folk med kunnskap om kommunikasjon er stor. Studiet vil åpne dører inn i til mange ulike bransjer og virksomheter, både i det private næringsliv, i stat og kommune og i kulturinstitusjoner og i politikken.   

Kandidater med bestått årsstudium tilegner seg tilleggskompetanse som kan være nyttig for videre studieløp. 

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om opptak?

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

For bedrifter: Vil du ta imot praksisstudent?

Ta kontakt med studieprogramleder Janne Tjensvoll Stangeland for mer info.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Innføring i PR og kommunikasjon

   Første år, semester 1

   Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

   Studiepoeng: 10

  • Media and communication

   Første år, semester 1

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • Markedsføring

   Første år, semester 1

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • Strategisk kommunikasjon

   Første år, semester 2

   Strategisk kommunikasjon (KOM102)

   Studiepoeng: 10

  • Praktisk kommunikasjonsarbeid

   Første år, semester 2

   Praktisk kommunikasjonsarbeid (KOM104)

   Studiepoeng: 10

 • Velg 1 av 2 emner

Se campus

Kontakt oss

Universitetslektor i kommunikasjon
51831103
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831581
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS
Vårt fagmiljø

Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS)

Kunnskap om ulike prosesser i samfunnet er essensielt for at samfunnet skal bevege seg i riktig retning. Kjernen i forskningen ved IMS er å forstå disse prosessene og å bidra med kunnskap om hva som må til for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.

Forskerne på IMS dykker ned i samfunnsnyttige problemstillinger knyttet til sentrale utfordringer i det moderne samfunn, og de bidrar med kritiske blikk og ny kunnskap om samfunnets utvikling. Forskningen ved IMS retter seg mot sentrale utfordringer som kan gjenspeiles i FNs bærekraftsmål.

Instituttet har ekspertise på internasjonalt nivå innen ulike fagfelt, og forskerne ved IMS samarbeider med andre forskere og aktører, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Liknende utdanninger