Kommunikasjon- årsstudium

Lyst å jobbe med kommunikasjon, PR, digitale og sosiale medier? Årsstudiet i kommunikasjon gjør deg rustet til å jobbe med spennende kommunikasjonsoppgaver i ulike virksomheter.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

30

Poenggrense

2023: 46,0 / ingen grense (ord / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

På årsstudiet i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger får du en innføring i kommunikasjon som fag.

Om studiet

Samarbeidet med arbeidslivet har vore svært interessant, særleg då me var i krisesenteret til Equinor

tidligere student Are Braaten

Hva kan du bli?

Drømmen hadde vært å kombinere årsstudiet i kommunikasjon med bachelorgraden min i jus. Kanskje juridisk rådgiver? Kommunikasjon kommer jo godt med i enhver jobb, tenker jeg.

Student Celine Aarsland

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet.

Etter gjennomført studiet har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier
 • Ha bred innsikt i relevante teorier for kommunikasjonsfaget
 • Ha bred innsikt i kommunikasjonsfaglige prosesser
 • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling
 • Kjenne til og forstå forholdet mellom fagene kommunikasjon, journalistikk og markedsføring

Ferdigheter

 • Ha ferdigheter i kommunikasjon på ulike plattformer, deriblant sosiale medier
 • Lage, presentere og utføre kommunikasjonsstrategier
 • Bruke klarspråk
 • Kunne kommunisere under kriser
 • Kritisk vurdere forskning om kommunikasjon og PR

Generell kompetanse

 • Være kommunikasjonsfaglig kyndig
 • Ha innsikt i hvordan kommunikasjonsfaglige prosesser i organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Innføring i PR og kommunikasjon

   Første år, semester 1

   Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

   Studiepoeng: 10

  • Media and communication

   Første år, semester 1

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • Markedsføring

   Første år, semester 1

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • Strategisk kommunikasjon

   Første år, semester 2

   Strategisk kommunikasjon (KOM102)

   Studiepoeng: 10

  • Praktisk kommunikasjonsarbeid

   Første år, semester 2

   Praktisk kommunikasjonsarbeid (KOM104)

   Studiepoeng: 10

 • Velg 1 av 2 emner

Ekstern prakis

I valgemnetet skal du gjennomføre ekstern praksis i et profesjonelt kommunikasjonsmiljø.

Portrett av Jenny Møller
Jenny Møller har hadde praksis hos ONS 2022

I praksisperioden skal studentene jobbe med oppgaver det er vanlig at kommunikasjonsansatte har på praksisstedet.Ekstern praksis er en vesentlig del av årsstudium i kommunikasjon.

Du skal bruke praksisperioden til å koble sin faglige kunnskap til det daglige kommunikasjonsfaglige arbeidet i virksomheten. Før praksisperioden skal du delta i et obligatorisk seminar der forutsetningene for praksisarbeidet og krav til innhold i praksisrapportene klargjøres.

Praksisperioden utgjør to dager i uken i perioden januar-mai. Studentenes erfaringer vil brukes i kunnskapsutveksling om arbeidsformer, etisk refleksjon og utvikling av kommunikasjonsstrategier sammenholdt med teori.

I fjor var studenter i praksis hos blant annet Studentsamskipnaden i Stavanger og oljemessen ONS.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om søking og opptak?

For bedrifter: Vil du ta imot praksisstudent?

Årstudiet i kommunikasjon vil gjerne ha flere samarbeidsbedrifter! Vil din bedrift ta imot en praksisstudent?

Ta kontakt med studieprogramleder Janne Tjensvoll Stangeland for mer info.

Studentlivet i Stavanger

Vårt fagmiljø

Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS)

Kunnskap om ulike prosesser i samfunnet er essensielt for at samfunnet skal bevege seg i riktig retning. Kjernen i forskningen ved IMS er å forstå disse prosessene og å bidra med kunnskap om hva som må til for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.

Forskerne på IMS dykker ned i samfunnsnyttige problemstillinger knyttet til sentrale utfordringer i det moderne samfunn, og de bidrar med kritiske blikk og ny kunnskap om samfunnets utvikling. Forskningen ved IMS retter seg mot sentrale utfordringer som kan gjenspeiles i FNs bærekraftsmål.

Instituttet har ekspertise på internasjonalt nivå innen ulike fagfelt, og forskerne ved IMS samarbeider med andre forskere og aktører, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Universitetslektor i kommunikasjon
51831103
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831581
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS