Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon årsstudium

Samfunnet trenger folk som vet hvordan kommunikasjon fungerer best. Årsstudiet i kommunikasjon gjør deg godt rustet til kommunikasjonsfaglig arbeid i en stadig mer digitalisert verden.

Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Antall studieplasser

30

Studiepoeng

60

Poenggrense

Ny utdanning

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Fra høsten 2021 kan du studere årsstudium i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger.

Fra høsten 2021 kan du studere kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger.

Kommunikasjon utgjør selve grunnlaget for menneskelig samhandling. Strategisk kommunikasjon er en integrert del av sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske virksomheters deltakelse i samfunnet. Etter hvert som samfunnet i økende grad digitaliseres, blir kommunikasjonsfaglig kompetanse i arbeidslivet stadig mer relevant.

Årsstudiet i kommunikasjon gir deg en innføring i kommunikasjonsfaglige prosesser i arbeids- og organisasjonslivet og er rettet mot deg som ønsker å arbeide med kommunikasjon i privat eller offentlig sektor.

Som kommunikasjonsstudent lærer du om kommunikasjon som prosess, internkommunikasjon, eksternkommunikasjon, retorikk, etikk og skillelinjer mellom kommunikasjon og markedsføring, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon, strategisk kommunikasjon og kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier.

Digital kompetanse en sentral del av læringen på studiet. Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologi gir til å forbedre og fornye kommunikasjonsformer og innhold. Derfor handler ikke digitalisering bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring. På årsstudiet i kommunikasjon lærer du å arbeide på flere digitale medieplattformer og å ta i bruk eksisterende teknologi. Samtidig lærer du å reflektere over hva som kunne gjort teknologien mer hensiktsmessig og budskapet mer effektivt for de som bruker den.

Studiet tar også for seg hvordan språk og innpakning påvirker mottakeren av det som blir kommunisert, og det å ha brukeren i sentrum.

Studentaktive læringsformer og dialog er en viktig del av studiet, som kombinerer både teori og praksis. Det stilles derfor store forventninger til aktiv deltagelse fra både studenter og lærere.

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse, men er særlig nyttig for deg som allerede har en utdannelse og som ser behovet for profesjonalisering av kommunikasjonen i den bedriften, organisasjonen eller fagfeltet du arbeider i.

Studieplan

Studiet består av obligatoriske fag og et utvalg valgfag. Valgfagene gjør at du kan spisse kompetansen i den retningen som passer deg.

Obligatoriske emner:

KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon (10 sp)

BJO203 Media and Communication (10 sp)

Valgemner:

Velg ett av følgende emner:

SVEXPHIL-6 Examen philosophicum (10sp)

(anbefales som valgemne for studenter som kommer rett fra videregående skole)

BST120 Offentlig politikk og administrasjon (10sp)

BRH210 Markedsføring (10sp)

Obligatorisk emne:

KOM102 Strategisk kommunikasjon (10sp)

Valgemner:

Velg ett av følgende emner:

KOM103 Kommunikasjonsarbeid i praksis (10sp)

(emnet har plass til ti studenter)

KOM104 Praktisk kommunikasjonsarbeid (10sp)

+ ett av følgende emner:

BST100 Makt og politikk (10sp)

BSA240 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10sp)

Kontakt oss

51833749
Fakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver

In Medias Res

Linjeforening for studenter på mediefag og kommunikasjon.

Vårt fagmiljø

Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS)

Kunnskap om ulike prosesser i samfunnet er essensielt for at samfunnet skal bevege seg i riktig retning. Kjernen i forskningen ved IMS er å forstå disse prosessene og å bidra med kunnskap om hva som må til for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Forskerne på IMS dykker ned i samfunnsnyttige problemstillinger knyttet til sentrale utfordringer i det moderne samfunn, og de bidrar med kritiske blikk og ny kunnskap om samfunnets utvikling. Forskningen ved IMS retter seg mot sentrale utfordringer som kan gjenspeiles i FNs bærekraftsmål.

Instituttet har ekspertise på internasjonalt nivå innen ulike fagfelt, og forskerne ved IMS samarbeider med andre forskere og aktører, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Studentliv i Stavanger

Ut på UiS-tur!

Hver ukedag fra mandag 30. november kan studenter være med på tur i UiS sitt nærområde.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Den mer eller mindre ultimate Q&A om å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og liiitt til).