Ferske grunnskolelærerstudenter ved UiS får unik praksisopplevelse på campus

Gjennom opplegget "Første møter første" får grunnskolelærerstudenter ved UiS i oppgave å planlegge og gjennomføre læringsaktivitet for de yngste barneskoleelevene. Og det etter bare tre uker på studiet.

Publisert Sist oppdatert

tre barn i refleksvester, to voksne på huk, de har øynene rettet ned mot bakken og felles fokuspunkt
Gruppen av førsteklassinger som er kommet på posten utenfor Hulda Garborgs hus har forstått oppgaven og går raskt i gang med å løse den: Skrive navnet sitt med pinner på bakken. I bakgrunnen Hans Christian Hagen, i forgrunnen Julian Tobias Høiland. De to er førsteårsstudenter ved grunnskolelærerutdanningen 1-7..(Foto: Kristin V. Cranner)

«Første møter første» er som navnet kan antyde et møte mellom førsteklassinger i grunnskolen, og de som akkurat har begynt sin grunnskolelærerutdanning.


Hanne Egenæs Staurseth og Ingri Jølbo er faglærere i norsk ved grunnskolelærerutdanningen. Sammen med faglærere fra "pedagogikk og elevkunnskap" (PEL) står de for gjennomføringen av prosjektet. De har stor tro på at dette er en god måte å introdusere praksissituasjoner for studentene.

Trygghet i å få erfaring med aldersgruppen

Staurseth sier at studentene generelt sett er i en aldersgruppe hvor det er få som har bred erfaring med småbarn. Det er lenge siden de selv var elever i barneskolen, få har søsken på denne alderen og de færreste har rukket å få egne barn.

‒ Noen har selvsagt hatt praksisnære jobber, men det er langt fra alle som har denne erfaringen dette første året som studenter, sier Staurseth.

Utendørs og innendørs er det rigget til oppgaveløsning på stasjoner. Elevene er delt inn i grupper på tre-fire-fem og får noen minutter på hver stasjon, før et signal gir beskjed om byttetid. Da er det videre til neste stasjon og neste oppgave.

Gruppen deres skal planlegge en læringsaktivitet for 1. klasse hvor dere tar i bruk lek som arbeidsmetode. Læringsaktiviteten skal ta utgangspunkt i ett eller flere av kompetansemålene fra læreplanen i norsk, og skal kunne gjennomføres på 6-8 min

Gruppeoppgave tverrfaglig tema begynneropplæring


Gruppen av elever som er kommet på posten utenfor Hulda Garborgs hus har forstått oppgaven og går raskt i gang med å løse den: Skrive navnet sitt med pinner på bakken.

pinner på bakken former bokstaver, vi ser føttene og beina til et barn
‒ Men hvordan kan jeg lage en "S" med pinner? Den bokstaven har jo så mange svinger i seg og det har ikke pinnene! (Foto: Kristin V. Cranner)

‒ Men hvordan kan jeg lage en "S" med pinner? Den bokstaven har jo så mange svinger i seg og det har ikke pinnene!


Lærerstudent Julian Tobias Høiland er rask med å engasjere seg og vise forståelse for utfordringen med den svingete bokstaven og de rette pinnene. Eleven finner løsningen selv, er godt fornøyd med resultatet og konstaterer at S'en faktisk er ganske lik et 5-tall. Lærerstudenten sier seg enig i likheten mellom tall og bokstav.

Overrasket over høyt kunnskapsnivå hos elevene

Litt lenger borte på plassen foran Hulda Garborgs hus er førsteklassingene i gang med å koble bilder til lyder og bokstaver.
‒ Jeg hadde ikke sett for meg at de kunne alle disse begrepene, eller kjente til så mange bokstaver, så tidlig i første klasse, sier Emilie Aas. De andre på gruppen Farahnaz Ahmadian, Melisa Arifagiz og Una Bersagel er enige i betraktningen om kunnskapsnivå og forståelse hos seksåringene.

Autentisk oppgave

tre barn i refleksvester står tett og ser i samme retning, ned mot noe. To unge kvinner, en på hver side av barnegruppen, ser ned mot samme punkt.
Elevene er delt inn i grupper på tre-fire-fem og får oppunder ti minutter på hver stasjon. (Foto: Kristin V. Cranner)
to unge kvinner i samtale med to barn
Grunnskolelærerstudentene Emilie Aas og Farahnaz Ahmadian i samtale med førsteklassinger fra Madlavoll skole. Når de treffes har de like lang fartstid, henholdsvis som studenter og elever. (Foto: Kristin V. Cranner)

Å møte et helt trinn av førsteklassinger på en gang, gir studenten et rikt bilde av hva en førsteklassing er og kan være. Kanskje får noen både justert på og nyansert bildene av hva en seksåring er, forteller Staurseth.

‒Studentene får en litt autentisk oppgave for profesjonen de skal ut i, men i en mild form. Ved å få en slik oppgave, får de også en tydelig intensjon til å lese om begynneropplæring, lek og tidlig språk- og bokstavlæring, noe som forhåpentligvis vil få dem tidlig i gang med lesing og hjelpe dem i å raskere oppleve nytten av teorien. Det er ofte når studentene skal prøve å anvende teorien at dilemmaene dukker opp, valg må tas, og det krever mye faglig refleksjon. Da får vi også fram et poeng vi faglærere synes er viktig: Mer kunnskap gir bedre grunnlag til å ta gode valg fordi man rett og slett ser situasjonen med nytt perspektiv. Når slike diskusjoner tas i grupper av studenter som samarbeidet, blir også studentene bedre kjent med hverandre, både som medstudenter og begynnende fagpersoner.

God hjelp i felles referanse

Det er andre gang prosjektet «Første møter første» gjennomføres. Erfaringene fra i fjor var så positive at det nå er å regne som en fast del av opplegget for førsteårsstudentene. Lengre praksisperioder kommer senere, men da er ikke studenter eller faglærere samlet.

‒Jeg opplevde å stadig komme tilbake til denne erfaringen de hadde hatt i starten av semesteret, rett og slett fordi den var felles og kunne brukes som referansepunkt for refleksjon i mange sammenhenger senere, sier Staurseth.

Tekst og foto: Kristin Vestrheim Cranner.

barnefingre peker mot bilder

Hvilken bokstavlyd og bokstav passer til bildet? Førsteklassingene samarbeider og finner svar.

en gruppe bestående av fire unge kvinner og fire barn står i ring utenfor en bygning

En liten introduksjonsrunde før de store og de endel år yngre førsteklassingene setter i gang.

tre barn i refleksvester står tett og ser i samme retning, ned mot noe. To unge kvinner, en på hver side av barnegruppen, ser ned mot samme punkt.

Samhold og samarbeid om bilder, lyder og bokstaver.

to unge kvinner i samtale med to barn

Deling av opplevelser og inntrykk er viktig å ta seg tid til.

flere barn, kledd i gule refleksvester, legger pinner i formasjon på bakken

Høy konsentrasjon, leken aktivitet.

en ung kvinne og en gutt i samtale. De er ute, foran gutten ligger det pinner

Opplegget byr på mange gode møter mellom studenter og elever

pinner på bakken former bokstaver, vi ser føttene og beina til et barn

Det gikk til slutt! S'en lot seg skrive, også med pinner.

tre barn i refleksvester, to voksne på huk, de har øynene rettet ned mot bakken og felles fokuspunkt

Studenter i øyehøyde med elevene.

Mer fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Inviterer til seminar for å skape god overgang til yrkeslivet for nytilsatte lærere

Hver vår i snart tjue år har UiS invitert nytilsatte lærere, veiledere, ledere og skole-eiere til et felles seminar på S...

Kurs i det du alltid har lurt på i matematikk (men ikke tort å spørre om)

Førsteårsstudenter ved grunnskolelærerutdanningen 1 -7 får tilbud om å booste kunnskap og forståelse i matematikk før ob...

Solveig Bergsliens pris for kritisk tenkning i skolen ‒ 2024

Påmeldingen har åpnet! Prisen har som formål å stimulere lærere og elever til å arbeide med kritisk tekning i undervisni...

Utvidet praksis - hva betyr det for lærerutdanningen?

En ny rapport, utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning (KSU), ser nærmere på begrepet «utvidet praksis» og hva det. ...

Bærekraftdidaktisk verksted (BDV)

BDV er en tverrfaglig læringslab for bærekraftstenkning og grønn omstilling ved UH-fakultetet. Som et møtested med fokus...

‒ Videreutdanningen i kunst og håndverk har gitt meg et fornyet syn på det å undervise!

Inger Louise Grude og Morten Eriksen har god fartstid som lærere. Nå får de formell kompetanse i et fag de begge er spes...

Knytter teori og praksis tettere sammen gjennom universitetsskolesamarbeidet

Førsteårsstudentene ved lærerutdanningen får undervisning om tematikken 'vurdering' på Lunde ungdomsskole. Lærere fra sk...

På studietur i den digitale verkstaden

Lærarar frå Kroatia tok turen til Universitetet i Stavanger for å læra meir om korleis me jobbar med teknologi i utdanni...

Pionérdykkerne måtte sørge for egen sikkerhet

Sikkerhetstenkningen til dykkerne selv, og hvordan de tok vare på hverandre som gruppe, gjorde at ulykkene og skadene bl...

Lærarstudenter får kjenne utvandringshistoria på kroppen

Ein tro kopi av utvandrarskipet "Restauration" skal fungere som klasserom når lærarstudentar no utviklar eit formidlings...

Tenkande klasserom - korleis læra bort matematikk ved at elevar og studentar sjølv er kreative og aktive

Undervisingsmodellen Tenkande klasserom blir meir og meir brukt innan matematikk, både i grunnopplæringa og i høgare utd...

Er du nyutdannet lærer eller barnehagelærer?

Bli med på Sola-seminaret! Dette er en møteplass for alle som jobber innen skole, men nyutdannede barnehagelærere og lær...

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter o...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Marie Smith-Solbakken får pris for formidling om Kielland-ulykken

Professoren og oljehistorikeren har over tid vist stort engasjement og er blitt en profil i offentligheten. Hun har vært...

Pilotprosjekt resulterte i formidlingsopplegg

I samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken har DDV utviklet et formidlingsopplegg til dataspillene "Embr...

Europacupmester i håndball skriver master om garderobe-kultur

Sammen med håndballaget Nærbø vant UiS-student Lars Sigve Hamre Europacupen i helgen. Mot slutten av juni leverer han ma...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

- Lærerstudenter er som oftest veldig sosiale mennesker

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...

UiS-professor sentral i ny TV-dokumentar

Forskingsarbeidet til Marie Smith-Solbakken med fleire andre knytt til UiS står sentralt i den nye dokumentarserien "Kat...

Data- og spillveileder for lærere

Har du lyst til å bruke data- og videospill i undervisning, men er usikker på hvilke spill som egner seg? Og kanskje øns...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Trosset korona

Dro til UiS på utveksling.

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for in...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...

Fagside for pedagogiske fag

Dette er biblioteket si fagside for studier knytt til institutt for barnehagelærarutdanning, institutt for grunnskulelær...

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og ...

Disputerer om barns tidlige lese- og skriveutvikling

Sammenhengen mellom barns språkferdigheter og tidlig lese- og skriveutvikling er tema når Bjarte Furnes disputerer for P...

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i b...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Slik kan elever få mer fysisk aktivitet i teoretiske fag

Barna skal gjennom mye teori i mange fag. Derfor blir ikke fysisk aktivitet prioritert i skolen, viser ny forskning.

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 27. november 202...

Eva Leibinger

Principal investigator Eva Leibinger is associate professor at the Department of Education and Sports Science, Faculty o...

Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ...

Elevar trivst betre om dei ikkje sit framfor pulten heile dagen

Både lærarar og elevar rapporterer om betre fysisk og psykisk helse, ifølge forsking.

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.