Lærerstudent Katharina har allerede fått drømmejobben

Hun er lærer på en barneskole hvor ungene elsker å lære.

Published Endret

Katharina Olsen, lærerstudent

Jeg studerer spesialpedagogikk fordi:

Jeg har grunnskolelærer trinn 5-10 fra før med fagene norsk og samfunnsfag, og er spesielt interessert i barna som faller utenfor den ordinære undervisningen og hjelpe dem.

Mitt favorittemne på grunnskolelærer trinn 5-10:

Jeg synes ped-faget alle årene var kjekkest. Gode og engasjerende forelesere!

Dette er mitt beste studietips:

Varier hvor du studerer! Jobb både på grupperom eller på biblioteket med andre studenter, og hjemme alene på hybelen. En god kombinasjon av effektiv lesing alene og det å diskutere med medstudenter i andre omgivelser, gjør godt! Noe av det viktigste er også å ta gode pauser der du bare gjøre noe helt annet enn å lese eller skrive; gå på trening eller ta deg en tur, se en film eller ta deg en liten «powernap».

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Jeg har siden starten aktivt oppsøkt mitt studieprogram sin linjeforening, Pedagogstudentene, og her hatt styreverv i flere år. Her har jeg også fått mulighet til å bli kjent med studenter i andre linjeforeninger da vi samarbeider om forskjellige arrangementer i løpet av semesteret. Gjennom mitt aktive arbeid i studentforeningen, har jeg også fått muligheten til å utforske andre verv som for eksempel fadderleder. Her møter du studenter fra alle studieretninger, i tillegg til at man har et spesielt ansvar for de nye studentene på egen studieretning, som har sitt første møte med UiS.

Dette liker jeg å gjøre i fritiden:

Være med venner, trene, gå tur og utforske aktiviteter i Stavanger/Rogaland.

Dette er typisk Stavanger:

Litt blyge og tilbaketrukne mennesker, men skal ikke mye til for å knekke skallet deres og bli gode venner. Siddiser er veldig glad i byen sin og er spesielt opptatt av den flotte naturen, som for eksempel Preikestolen. De har noen morsomme uttrykk som «herliga London!», «løye» og «ska sei». Og en ting de virkelig elsker er «hallthornmedostskinkapiffivarmt».

Dette er min drømmejobb:

Det må nok være jobben jeg har nå; på en skole der barn elsker å lære, og med en lærer som elsker å lære.

Bli med Katharina og gjengen til Preikestolen!

Bærekraftdidaktisk verksted (BDV)

BDV er en tverrfaglig læringslab for bærekraftstenkning og grønn omstilling ved UH-fakultetet. Som et møtested med fokus...

Får formell kompetanse i kunst og håndverk med videreutdanning

‒ Videreutdanningen i kunst og håndverk har gitt meg et fornyet syn på det å undervise generelt. Jeg ser jeg kan bruke ...

Knytter teori og praksis tettere sammen gjennom universitetsskolesamarbeidet

Førsteårsstudentene ved lærerutdanningen får undervisning om tematikken 'vurdering' på Lunde ungdomsskole. Lærere fra sk...

Ferske grunnskolelærerstudenter ved UiS får unik praksisopplevelse på campus

Gjennom opplegget "Første møter første" får grunnskolelærerstudenter ved UiS i oppgave å planlegge og gjennomføre læring...

På studietur i den digitale verkstaden

Lærarar frå Kroatia tok turen til Universitetet i Stavanger for å læra meir om korleis me jobbar med teknologi i utdanni...

Pionérdykkerne måtte sørge for egen sikkerhet

Sikkerhetstenkningen til dykkerne selv, og hvordan de tok vare på hverandre som gruppe, gjorde at ulykkene og skadene bl...

Lærarstudenter får kjenne utvandringshistoria på kroppen

Ein tro kopi av utvandrarskipet "Restauration" skal fungere som klasserom når lærarstudentar no utviklar eit formidlings...

Tenkande klasserom - korleis læra bort matematikk ved at elevar og studentar sjølv er kreative og aktive

Undervisingsmodellen Tenkande klasserom blir meir og meir brukt innan matematikk, både i grunnopplæringa og i høgare utd...

Sola-seminaret: For deg som er nyutdannet lærer eller barnehagelærer

Sola-seminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og s...

Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter o...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Marie Smith-Solbakken får pris for formidling om Kielland-ulykken

Professoren og oljehistorikeren har over tid vist stort engasjement og er blitt en profil i offentligheten. Hun har vært...

Pilotprosjekt resulterte i formidlingsopplegg

I samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken har DDV utviklet et formidlingsopplegg til dataspillene "Embr...

Europacupmester i håndball skriver master om garderobe-kultur

Sammen med håndballaget Nærbø vant UiS-student Lars Sigve Hamre Europacupen i helgen. Mot slutten av juni leverer han ma...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

- Lærerstudenter er som oftest veldig sosiale mennesker

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...

UiS-professor sentral i ny TV-dokumentar

Forskingsarbeidet til Marie Smith-Solbakken med fleire andre knytt til UiS står sentralt i den nye dokumentarserien "Kat...

Data- og spillveileder for lærere

Har du lyst til å bruke data- og videospill i undervisning, men er usikker på hvilke spill som egner seg? Og kanskje øns...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Trosset korona

Dro til UiS på utveksling.

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for in...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...

Fagside for pedagogiske fag

Dette er biblioteket si fagside for studier knytt til institutt for barnehagelærarutdanning, institutt for grunnskulelær...

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og ...

Disputerer om barns tidlige lese- og skriveutvikling

Sammenhengen mellom barns språkferdigheter og tidlig lese- og skriveutvikling er tema når Bjarte Furnes disputerer for P...

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i b...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Slik kan elever få mer fysisk aktivitet i teoretiske fag

Barna skal gjennom mye teori i mange fag. Derfor blir ikke fysisk aktivitet prioritert i skolen, viser ny forskning.

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 27. november 202...

Eva Leibinger

Principal investigator Eva Leibinger is associate professor at the Department of Education and Sports Science, Faculty o...

Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ...

Elevar trivst betre om dei ikkje sit framfor pulten heile dagen

Både lærarar og elevar rapporterer om betre fysisk og psykisk helse, ifølge forsking.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og vi...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.

Kvinner løper raskere før eggløsning

De ulike fasene i menssyklusen har mye å si for kvinners løpsprestasjon. Resultatene fra studien viser at det er signifi...

Storevarden ny universitetsskole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole, men kan nå også titulere seg universitetsskole. En entusia...